Search
Close this search box.
Logo van gemeente Son en Breugel

Wijzigingen in afvalinzameling per 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 zijn er wijzigingen in de afvalinzameling. Deze wijzigingen zijn nodig om de tariefstijging van de afvalstoffenheffing voor alle inwoners te kunnen beperken. Wat betekenen deze wijzigingen voor u als inwoner?

Het aantal ophaaldagen voor GFT en PMD wijzigt

De PMD-zakken en GFT-afval worden voortaan structureel 1 keer per 2 weken opgehaald. In de afvalkalender 2024 ziet u precies op welke dat GFT en PMD bij u wordt opgehaald. De afvalkalender vindt u in de afval-app van Blink, of kijk bij Afvalkalender | Blink (mijnblink.nl).

Het "happy hour' van de milieustraat vervalt

Tijdens happy hour op maandag konden inwoners betaalde stromen gratis aanbieden bij de milieustraat. Per 1 januari 2024 vervalt deze optie. Vanaf 1 januari 2024 hanteren we op alle dagen het reguliere tarief en de reguliere werkwijze voor het wegbrengen van afval naar de milieustraat.

Blink zamelt in met een zijlader

Sinds 1 oktober 2023 zamelt Blink de GFT-containers in met een zogenaamde zijlader. Een zijlader is een wagen met aan een kant een arm. De chauffeur kan met deze arm de containers oppakken, legen en terugzetten. Zijladers kunnen meer containers per uur verwerken en zorgen daarmee voor een efficiëntere dienstverlening en een lagere Arbo-belasting.

De chauffeur kan uw container goed legen als uw container op de juiste manier aan de straat staat. Helpt u mee om de inzameling efficiënt te laten verlopen?

Wijziging inzameldag papier

Ook de inzameldag van papier wijzigt. Voor de actuele data bekijkt u de afvalkalender in de afval-app van Blink, of kijk op Afvalkalender | Blink (mijnblink.nl).

Kringloopbedrijf Het Goed en de WSD zamelen het textiel in

Per 1 januari 2024 zamelt kringloopbedrijf Het Goed samen met het Sociaal Ontwikkelbedrijf WSD het textiel in voor Son en Breugel. Het Goed doet dit handmatig, waardoor de ondergrondse textielcontainers worden vervangen voor bovengrondse containers. Het textiel wordt daarna gebracht naar WSD, die het sorteert in haar textielsorteercentrum in Schijndel. Een groot deel van het ingezameld textiel wordt te koop aangeboden in de kringloopwarenhuizen van Het Goed.

Textiel is zowel mooie, bruikbare (droge) kleding als kapotte, versleten (droge) kleding. En textiel is ook handdoeken, tafelkleden, schoenen, tassen, wollen dekens en gordijnen. Textiel is letterlijk ‘al wat geweven of gebreid is’. Door de textielcontainers handmatig te ledigingen, wordt de kwaliteit van het textiel beter behouden. Het is hierbij van belang dat er alleen textiel in deze containers wordt gedeponeerd. Het textiel wordt straks handmatig gesorteerd door WSD, ons sociaal werkbedrijf.

Containers voor de opslag van PMD-afvalzakken

Per 1 maart 2024 kunt u per huisadres eenmalig een gratis PMD-container aanvragen. In deze container kunt u de PMD-zakken opslaan; hij wordt niet geledigd. De losse zakken met PMD-afval worden 1 keer per 2 weken opgehaald zoals u gewend bent. U kunt de container per 1 maart 2024 bestellen via Blink. Voor maart 2023 krijgt u hierover van ons meer informatie