Pilot met eetteam om eetproblemen vroeg te signaleren

Kinderen die groente en fruit eten ter illustratie van het eetteam
Foto: Yan Krukau CC0

De gemeente Son en Breugel is op 1 mei 2023 gestart met een pilot voor een jaar met het eetteam. Zorgverleners zien in Son en Breugel een toename aan eetproblematiek bij kinderen, soms al op jonge leeftijd.

Het eetteam is opgericht om eetproblemen bij jeugdigen (0-18 jaar) in een vroeg stadium te signaleren en aan te pakken. Bij vroegtijdige hulp bij jeugdigen en ouders kan erger worden voorkomen. Het eetteam bestaat uit een diëtist, kinderpsycholoog en een preverbaal logopedist. Zij werken samen met andere zorgverleners om tot de beste oplossing voor een gezin te komen.

Een eetprobleem is het selectief eten of het weigeren van eten. In veel gevallen komen ouders met hun kind bij de huisarts of jeugdarts. Deze verwijst door naar de diëtist, de preverbaal logopedist of het Centrum Maatschappelijke Dienstverlening (CMD). Omdat er veel factoren tegelijk spelen, waaronder psychologische factoren, kan het ingewikkeld zijn om deze problematiek goed te behandelen bij niet-gespecialiseerde zorg. Bij gespecialiseerde zorg zijn vaak lange wachtlijsten en is de drempel hoog. 

Het eetteam

Gemiddeld duurt het vier jaar voor een jeugdige passende hulp krijgt. Dit komt door gebrek aan kennis bij jongeren, hun ouders en professionals, lange wachtlijsten en een versnipperd zorgaanbod. Het eetteam zorgt voor een laagdrempelig behandelaanbod dat meteen kan starten. Het voorkomt dat klachten erger worden en helpt de wachttijd voor specialistische behandeling overbruggen of het voorkomt zelfs dat er specialistische hulp nodig is. Belangrijk is dat het eetteam ook bekend is bij huisartsen, GGD, andere hulpverleners en scholen.

Werkwijze

Het eetteam werkt op verwijzing van andere hulpverleners, maar ouders kunnen ook zelf een aanmelding doen. Het voordeel is dat het eetteam een neutrale naam heeft en dat zij ingeschakeld kunnen worden zonder verwijzing van de huisarts. Behandeling door het eetteam is gratis voor ouders/verzorgers.

Post article

Post article