Sociaal Noodfonds helpt het hoofd boven water te houden

Drie stapels muntgeld waar een plantje uit groeit
Foto: Pixabay CC0

De inflatie is historisch hoog, waardoor de kosten voor levensonderhoud en in het bijzonder voor energie flink zijn gestegen. Hierdoor dreigen steeds meer mensen in de financiële problemen te komen.

Niet alleen minima, maar ook mensen met een laag- of middeninkomen. Om te voorkomen dat een aantal van hen in de schulden of armoede raken door de hoge inflatie en energiecrisis, heeft de gemeente Son en Breugel een lokaal Sociaal Noodfonds ontwikkeld.

Acute financiële noodsituatie

Het Sociaal Noodfonds is bedoeld voor inwoners die in een acute financiële noodsituatie terecht zijn geraakt of (dreigen te) komen. Voor minima zijn er diverse regelingen waar mensen een beroep op kunnen doen als er onvoldoende inkomen is in een huishouden. Toch kan zich een situatie voordoen waarbij inkomensondersteuning vanuit bijvoorbeeld bijzondere bijstand niet mogelijk is, maar wel sprake is van een schrijnende noodsituatie. De gemeente vindt dat daarin voorzien moet worden door de voorziening Sociaal Noodfonds.

Beleidsregels

De gemeente heeft beleidsregels vastgesteld. Daarin zijn bepalingen opgenomen over de bevoegdheden, doelgroep, voorwaarden en criteria, procedure, vorm, budgetplafond, en rapportage. Ook is een hardheidsclausule opgenomen. Lumens schuldhulpverlening beoordeelt aanvragen voor het Sociaal Noodfonds. Voor toekenningen uit het Sociaal Noodfonds heeft de gemeente 15.000 euro gereserveerd binnen bestaande middelen.

Er is een budgetplafond ingesteld. Aanvragen worden toegekend zolang en voor zover het daarvoor beschikbare budget toereikend is. Indien het plafond wordt bereikt, dan wordt op dat moment afgewogen om meer budget aan te vragen. Het betreft een pilot van een jaar. Na een jaar vindt er een evaluatie plaats.

Post article

Post article