152.000 euro extra en adempauze omgevingsvisie bittere pil

Luchtfoto van Son en Breugel
Foto:

Na het startschot vertrok de gemeente sprintend uit de startblokken, maar blijkt het ontwikkelen van een omgevingsvisie meer een marathon. De ambtenaren hebben een adempauze nodig en de portemonnee moet aangevuld worden.

De gemeente moet op dit moment op de centen letten, gezien het grote tekort op het dossier CMD. Toch ziet wethouder John Frenken (Dorpsvisie) geen andere keuze dan zijn hand op te houden bij de gemeenteraad om de implementatie van de omgevingswet en het ontwikkelen van een omgevingsvisie. De wethouder heeft 152.000 euro extra nodig om de ambitie bij te kunnen stellen.

In 2018 is de gemeente ambitieus aan de slag gegaan met de implementatie van de omgevingswet, opgelegd door het rijk. Ambitie was nodig om op 1 januari 2021 de wet in Son en Breugel te kunnen implementeren. De gemeente zag graag dat zij koploper zou zijn in deze ontwikkeling. Vol gas ging de gemeente van start.

Geen duidelijk zicht

Anderhalf jaar later lijkt de vermoeidheid toegeslagen. Het kwetsbare ambtelijke apparaat verliest focus, capaciteit, de financiële middelen zijn krap en het rijk verandert de spelregels. Het uitstellen van de implementatie van de omgevingswet naar 1 januari 2022 zou dan ook als een zegen gezien kunnen worden.

Daar is extra geld en tijd voor nodig. Extra geld en tijd waarvan de gemeenteraad tijdens de commissievergadering algemene zaken geen duidelijk zicht heeft hoe dit besteed zal gaan worden en of het genoeg is. Vooral Kees Vortman (VVD) ziet dat de wethouder grip aan het verliezen is op het dossier. Er is immers al 568.000 euro vrijgemaakt voor de omgevingsvisie, wat in de ogen van Kees Vortman te weinig zichtbaar op heeft geleverd. De bodem van deze put is in zicht: op 1 januari was er nog 23.000 euro over. Ook wil de gemeente een adempauze tot 1 oktober 2020, wat beter past in de agenda’s van de ambtenaren.

Stoppen geen optie

Externe partners (/Lab Service & Design, PartnersRO en Kuiper Compagnons) die de gemeente bijstaan om de omgevingswet vorm te geven hebben volgens John Frenken flexibiliteit getoond, maar dat kan niet oneindig. De externe partners zijn nodig om de juiste expertise in huis te hebben en de kleine groep ambtenaren in het gemeentehuis niet te veel te belasten.

De omgevingswet komt er, hoe dan ook. Beëindigen is geen optie, omdat de gemeente een omgevingswet klaar moet hebben. Dat extra geld lijkt er hoe dan ook te moeten komen, maar of de gevraagde 152.000 euro voldoende blijkt moet de wethouder nog gaan onderbouwen en de risico’s beter in kaart brengen. Daarna zal de gemeenteraad zich opnieuw buigen over het extra geld en tijd.

Post article

Post article