5 tot en met 30 september onderhoud aan brug Stad van Gerwen

Brug Hooijdonk over het Wilhelminakanaal, Broekdijk richting Nuenen
Foto: Ons Son en Breugel

In opdracht van Rijkswaterstaat verricht aannemer Van Doorn van 5 tot en met 30 september 2022 onderhoud aan de ophaalbrug Stad van Gerwen over het Wilhelminakanaal.

Stremming voor scheepvaart

De werkzaamheden betekenen dat er voor scheepvaart beperkte doorvaart mogelijk is op 6, 7, 28, 29 en 30 september 2022. De brug is niet toegankelijk voor het wegverkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de ophaalbrug in Haghorst.

Onderhoud

Het onderhoud aan de ophaalbrug bij Stad van Gerwen bestaat uit het vervangen van de slijtlaag, het behouden van de opleggingen, hoofddraagconstructie en de draaipunten en het vervangen van de hydroliek slangen.

De onderhoudswerkzaamheden maken deel uit van het reguliere onderhoud dat Rijkswaterstaat laat verrichten aan oevers, rivieren en aan bruggenstuwen en sluizen. In 2022 wordt er rond de Noord-Brabantse en Limburgse kanalen aan zo’n vijftien objecten onderhoud verricht.

Onderhoud vaarwegen

Rijkswaterstaat werkt continu aan een goede bereikbaarheid over het water. Ze renoveren bijvoorbeeld bruggen, verruimen de vaarweg of verbeteren het bediensysteem. Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken.

Natuurlijk doen ze er alles aan om die hinder te beperken. Daarnaast werken ze als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water.

Video

In 2021 was er onderhoud aan ophaalbrug bij Hooijdonk. Ons Son en Breugel keek daarbij over de schouder van aannemer Van Doorn mee.

Post article

Post article