Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aandacht voor criminele ondermijning in het buitengebied

Aandacht voor ondermijning in het buitengebied
Foto: Pixabay CC0

Uit onderzoek blijkt dat 15% van ondernemers in de agrarische sector door criminelen is benaderd. De agrarische sector is een kwetsbare sector. Zeker voor ondernemers die onlangs zijn gestopt of willen stoppen. Criminelen zijn gefocust op leegstaande stallen en weten deze haarfijn te vinden.

Oneigenlijk gebruik

Steeds vaker worden verhuurders van panden het slachtoffer van oneigenlijk gebruik van hun panden. Onder valse voorwendselen huren criminelen een pand om er hennep te telen of xtc te maken. De verhuurders lopen dan flinke risico’s op meerdere fronten. Risico’s van brand, (dreiging met) geweld, illegaal aftappen van elektriciteit, schade aan panden enzovoort liggen op de loer.

Integrale controles in november

Om de bewustwording hiervoor te vergroten gaat een team bestaande uit politie, brandweer, gemeente en omgevingsdienst op bezoek bij agrariërs in Son en Breugel. Zij doen dit op dinsdag 20 en dinsdag 27 november. Het is de bedoeling op termijn zoveel mogelijk bedrijven in het buitengebied te bezoeken. De bezoeken worden niet vooraf aangekondigd.

Herkennen van signalen

Zij praten met ondernemers over het herkennen van signalen van criminaliteit en hoe zij die op een veilige manier kunnen melden bij de politie. Doel is hen bewust te maken van de gevaren van onbewust in zee gaan met malafide huurders. De verhuurder kan aansprakelijk worden gesteld, ook als deze nergens van af wist.

Zelf iets gezien?

Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal. Maar alleen samen kunnen we ondermijning stoppen. Zie, hoor, ruik je onraad? Heb je het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het altijd. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Bel 0800 -7000.