Aankoop voormalig kerkgebouw door gemeente definitief

Aankoop voormalig kerkgebouw door gemeente definitief
Foto: Ons Son en Breugel

Vrijdag 24 augustus 2018 wordt de aankoop van het voormalige kerkgebouw Petrusbandenkerk officieel geformaliseerd en gepasseerd bij de notaris. Daarmee komen het gebouw en de ondergrond vanaf die datum in eigendom van de gemeente.

Op 9 en 10 augustus is door onderzoeksbureau Aveco De Bondtter plaatse nader onderzoek gedaan naar de bouwkundige staat en de aanwezigheid van asbest in het pand. Bij dit onderzoek zijn materialen verzameld die in een laboratoriumomgeving nader worden bekeken op exacte samenstelling en (her)bruikbaarheid in het kader van hergebruik van het voormalige kerkgebouw als dorpshuis.

In afwachting van de uitkomsten van het genoemde onderzoek laten wij, om de veiligheid en de gezondheid te waarborgen de bouwhekken staan en voorzien deze van de vereiste bebording (toegang tot het terrein en het gebouw is verboden). Dit omdat uit de inventarisatie voorafgaande aan de aankoop duidelijk is geworden dat de geplande asbestsanering niet volledig is afgerond en er bovendien een kans bestaat op vallend puin.

Vanwege de genoemde aanwezigheid van asbest alsook andere onduidelijkheid over de bouwkundige staat is het niet mogelijk om het gebouw te gebruiken voor evenementendoeleinden of voor enig ander gebruik. Het gedetailleerde en definitieve onderzoeksrapport naar de bouwkundige staat van het gebouw van Aveco De Bondtwordt naar verwachting eind oktober opgeleverd.

Post article

Post article