Aanleg rolstoelpad in Bosgebied­-West

Aanleg rolstoelpad in Bosgebied­-West
Foto: Pixabay CC0

Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen van de gemeente Son en Breugel heeft in overleg met werkgroep Wandelen op Wielen, IVN (instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) en Staatsbosbeheer besloten in Son en Breugel een tweede rolstoelpad aan te leggen.

Het nieuwe pad wordt aangelegd in het Bosgebied­-West. In de nabijheid van het pad wordt een extra parkeerplaats aangelegd. Ook wordt voor een goede verbinding met de wijk ’t Zand en de Bestseweg gezorgd. Tom van den Nieuwenhuijzen benadrukt dat hij het persoonlijk erg belangrijk vindt dat het bosgebied toegankelijk is voor alle inwoners van Son en Breugel.

Oud Meer

Aanvankelijk was het plan om een rolstoelpad aan te leggen bij het Oud Meer. Het gebied rondom het Oud Meer maakt echter onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur en is een kwetsbaar gebied. Staatsbosbeheer en IVN benadrukten dat aanleg van een verhard pad op deze locatie een negatieve invloed heeft op het ecologische systeem en de flora en fauna in het gebied. Op basis van de landelijke spelregels rondom de Ecologische Hoofdstructuur is het aanleggen van een verhard pad ook niet toegestaan.

Goed alternatief

In overleg met de werkgroep Wandelen op Wielen, IVN en Staatsbosbeheer is de gemeente vervolgens op zoek gegaan naar een goede alternatieve locatie. Het Bosgebied­-West is een natuurcompensatiegebied ten zuiden van het Oud Meer. Het ligt ten westen van de A50 en ten noorden van het Wilhelminakanaal. Daarnaast wordt ten zuiden van het kanaal, direct aansluitend op het natuurcompensatiegebied, een nieuwe parkeerplaats voor recreanten aangelegd. Via het fietspad wordt ook gezorgd voor een verbinding naar de parkeerplaats bij het Dutmellapad. Om de oversteek op de Bestseweg veiliger te maken staat een middengeleider op de planning. Op deze manier wordt een toegankelijke wandelroute van ca. 2 km aangelegd die een waardevolle toevoeging is aan het natuurontwikkelingsgebied.

Palenpad

Om het wel mogelijk te maken dat ook rolstoelgebruikers kunnen genieten van de natuur rondom het Oud Meer wordt gekeken of het mogelijk is om een palenpad aan te leggen. Dit pad zou dan bijvoorbeeld aangelegd kunnen worden aan de zuid­-oostkant van het Oud Meer en bereikbaar zijn via de parkeerplaats bij het Dutmellapad. Tom van den Nieuwenhuijzen: “Dat ga ik onderzoeken. Ik begrijp het belang van het toegankelijk maken van het gebied rond het Oud Meer. Daar wil ik dus ook mee aan de slag.”

Planning

Het rolstoelpad, de parkeerplaats en de verbinding met de wijk ’t Zand worden nog voor het eind van het jaar gerealiseerd.


Dit is een persbericht. Zelf ook een advertorial, redactioneel stuk of persbericht plaatsen op Ons Son en Breugel? Neem contact met ons op.

Post article

Post article