Achterban Dorpsvisie steunt coalitie

Foto: Pixabay

De coalitie Dorpsvisie en Dorpsbelang blijft overeind, zelfs na de strubbelingen om het MFA.

Dat meldt Eindhovens Dagblad. De coalitie tussen Dorpsvisie en Dorpsbelang hing aan een zijden draadje, toen de partijen niet op dezelfde lijn zaten over het plan voor de (nieuwe te bouwen) multifunctionele accommodatie.

Het plan dat opgesteld was door het college, waarbij er een nieuw te bouwen gebouw komt en de grond onder het Vestzaktheater nieuwbouw moet bieden voor woningen, werd aangenomen door Dorpsbelang, VVD, CDA en PvdA/Groenlinks. Dorpsvisie was als enige partij tegen: het plan zou te duur zijn, te weinig draagvlak hebben en de partij wou wachten tot wethouder Frenken het Programma van Eisen klaar had begin 2016.

De partij heeft gisteravond haar achterban geraadpleegd in de Bongerd. De achterban, bestaande uit onder andere de leden van Dorpsvisie en verenigingen, adviseerde de fractie om in de coalitie met Dorpsbelang te blijven. Wethouder Frenken van Dorpsvisie werd door de achterban gesteund gezien zijn inzet op sociaal gebied en voorzag dat zijn aanwezigheid in het college te belangrijk was om de coalitie op het spel te zetten. “Laat dat niet verloren gaan, was de boodschap van leden en verenigingen”, aldus fractievoorzitter Frans Meulenbroeks.

Lees meer

Post article

Post article