Achterstand in huisvesten vergunninghouders in gemeente

Binnenkant gerenoveerde gemeentehuis
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

Het lukte de gemeente het eerste half jaar niet om alle toegewezen vergunninghouders in Son en Breugel een onderkomen te bieden.

Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) wees de gemeente Son en Breugel veertien te huisvesten vergunninghouders toe in het eerste half jaar van 2021. Omdat de gemeente uit eerdere periodes twee vergunninghouders meer had geplaatst dan toegewezen, was de taakstelling het eerste half jaar twaalf. Het lukte de gemeente om slechts vier van de twaalf vergunninghouders te plaatsen in het dorp in het eerste half jaar.

Het college van burgemeester en wethouders: “De betrokken interbestuurlijk toezichthouder heeft contact opgenomen met de gemeente over de oorzaak van de huidige achterstand. Op basis van de criteria uit de Uitvoeringsagenda IBT 2021 beoordeelt de toezichthouder de gemeente Son en Breugel als voldoet niet doch gedeeltelijk verschoonbaar. Onze gemeente krijgt de kleur “rood” zoals in oktober te zien zal zijn op het dashboard op de website www.brabant.nl/ibt.”

Krappe woningmarkt en vertraging door corona

Volgens de wethouder kon de gemeente niet voldoen aan de taakstelling omdat de gemeente van het COA sinds 1 april te weinig koppelingen heeft gekregen om de taakstelling te kunnen realiseren. Ook spelen de krappe woningmarkt en vertraging door de coronacrisis mee.

Voor de tweede helft van het jaar moet de gemeente elf vergunninghouders plaatsen. Het totaal nog te plaatsen vergunninghouders loopt daarmee op tot negentien.

Post article

Post article