Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ad van den Hurk ontvangt vrijwilligerspenning

Ad van den Hurk
Foto: Gemeente Son en Breugel

Vandaag heeft Ad van den Hurk de vrijwilligerspenning opgespeld gekregen door burgemeester Hans Gaillard voor zijn jarenlange vrijwillige inzet in Son en Breugel.

Ad van den Hurk heeft een lange lijst aan verdiensten. Zo was hij van 1986 tot 1998 CDA gemeenteraadslid, waarvoor hij al koninklijk is onderscheiden in 1999. Van 2004 tot 2014 is Ad bestuurslid geweest bij de seniorenvereniging PVGE, waar hij zich met name hard maakte voor welzijn en zorg. Naast deze functie neemt Ad vanaf 2004 tot heden namens de PVGE zitting in het samenwerkingsverband COSBO, om een betere samenwerking te bewerkstelligen tussen de PVGE en de twee andere ouderenbonden.

Vanaf 2006 geeft Ad van den Hurk ook fotobewerkingscursussen in het HOi-huis. In dezelfde periode tot 2014 was Ad actief voor Son en Breugel Verbindt, waar hij de ‘stuwende kracht’ was achter de realisatie van het glasvezelnetwerk in ons dorp. Ad van den Hurk was nauw betrokken bij de oprichting van de huidige coöperatie.

In 2006 begon Ad als secretaris van de Adviesraad Wmo, waarvan hij sinds vorig jaar ook vice-voorzitter is. Zijn rol is divers, waaronder het voorbereiden en verslaglegging van vergaderingen, deelnemen aan het maandelijkse overleg tussen wethouder en ambtenaar en zitting nemen in diverse werkgroepen. Hij is actief in het overleg met CMD, het Trias-overleg (SeniorenRaad, SonenBreugelVerbindt, CG-platform), overleg met Lev-groep, werkgroep Woon-WmoBeurs, overleg met Zorgbelang Brabant, Dementiewerkgroep, Werkgroep Mobiliteit, opzet eigen website en nog veel meer.

Sinds 2007 is Ad van den Hurk ook actief bij het HOi-huis, waar hij hand- en spandiensten verricht en verzorging van het nieuwsblad.