Afkoppelen hemelwater loopt hard terug: slechts 30 woningen in 2021

Dakgoot waar het hemelwater uit stroomt
Foto: Pixabay CC0

Het behalen van de gemeentelijke ambitie om in 2028 bij alle huishoudens het hemelwater afgekoppeld te hebben lijkt amper nog mogelijk. Enkele tientallen huishoudens kwamen in 2021 in actie.

In 2020 was al duidelijk dat het afkoppelen van hemelwater niet storm liep. 2018 en 2019 koppelden 158 woningen het hemelwater af van het riool, bijvoorbeeld door het op te vangen op eigen terrein. In 2021 loopt het aantal nog verder terug: 30 huishoudens koppelden af. Van de 30 huishoudens kwamen er 19 in aanmerking voor een lagere rioolheffing.

Daarmee heeft de gemeente Son en Breugel nog een zware opgave als zij hun ambities waar willen maken. In 2028 moeten alle huishoudens waar het mogelijk is om af te koppelen afgekoppeld zijn. Dat zijn zo’n 5000 woningen. Wijken ’t Zand, Ekkersrijt en Sonniuspark zijn al afgekoppeld, zo’n 1500 woningen. Sonniuswijk blijft buiten schot.

Stimuleringsmaatregelen

De ambitie blijft echter overeind bij de gemeente. Hoe de doelen alsnog behaald zullen gaan worden, weet wethouder Jan Boersma (CDA) niet. “Het aantal huishoudens dat de tuin en woning heeft afgekoppeld, loopt achter bij de verwachtingen.”

Volgens de wethouder is het aan het nieuwe college van burgemeester en wethouders om zich te gaan beraden over eventuele vervolgstappen. “Het nieuwe college zal zich moeten buigen over de volgende stappen in dit proces, waarbij het de vraag is waaruit het pakket van stimuleringsmaatregelen bij afkoppelen zal bestaan.”

Post article

Post article