Afvalstoffenheffing stijgt in 2022 met 20 procent

PMD zakken aan een lantaarnpaal
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

Een marktconform tarief met dezelfde dienstverlening heeft een prijs voor de afvalstoffenheffing in Son en Breugel. Een meerpersoonshuishouden gaat bijna 60 euro per jaar meer betalen.

Met de overstap naar de gemeenschappelijke regeling Blink was al duidelijk dat inwoners van Son en Breugel meer moesten gaan betalen voor het inzamelen van afval. De gemeenteraad besloot recentelijk om het voorzieningenniveau op peil te houden, wat financiële consequenties heeft.

De gemeente heeft nu berekend wat dit concreet gaat betekenen voor de inwoners. De afvalstoffenheffing stijgt voor een meerpersoonshuishouden met 59 euro per jaar van 290 euro naar 349 euro. Dat is een stijging van 20%.

“Deze verhoging wordt veroorzaakt door een aantal trends,” zegt de gemeente. “De financieel gunstige, maar niet marktconforme, contracten zijn afgelopen en zijn aangepast naar marktconforme tarieven. De toetreding tot Blink, met in stand houding van de huidige dienstverlening, zorgt voor een stijging van de inzamelkosten.” De stijging in de kosten is nodig om 100% kostendekkend te blijven.

Daarnaast merkt de gemeente dat er nog altijd veel afval wordt weggebracht naar de milieustraat. “Het aantal tonnages op de milieustraat blijft hoog in vergelijking met pre-corona.”

Overige belastingen ook omhoog

Naast de afvalstoffenheffing stijgen ook de OZB en rioolheffing, maar minder hard dan de afvalstoffenheffing. Voor de OZB wordt een inflatiecorrectie gedaan van 0,0877% naar 0,0841% voor woningeigenaren.

De rioolheffing stijgt met 5 euro. Het basistarief voor niet-woningen stijgt daarmee naar 142,28 euro en een eigenarendeel van 50 euro. Wie de afvoer van hemelwater volledig heeft afgekoppeld van de gemeentelijke riolering hoeft het eigenarendeel niet te betalen.

De gemeenteraad praat op 4 november over de meerjarenbegroting 2022-2025 en de financiële consequenties.

Post article

Post article