Search
Close this search box.

Alle nieuwbouwhuizen aan de Linge zijn opgeleverd

Luchtfoto van de huizen aan de Linge
Foto: Base Photography (aangeleverd)

Landschappelijk wonen in zesentwintig zelfbouwwoningen op de voormalige plek van basisschool De Bloktempel aan de Linge. Houben/Van Mierlo Architecten heeft in samenwerking met Samen Bouwen Son en Breugel een CPO-project in Son en Breugel opgeleverd.

Het plan kenmerkt zich door de landschappelijke woonkwaliteit van de woningen. Zij hebben allemaal kleine (patio)tuinen en een rijke verbinding met het openbare groen. Hierdoor ontstaat de woonkwaliteit van een vakantiepark in het bos.

Voor CPO-vereniging ‘Samen Bouwen in Son en Breugel’ werd dit plan voor zesentwintig woningen gemaakt. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Hierbij ontwerpen mensen samen, onder begeleiding van een architect, hun eigen woning en gemeenschappelijke ruimte. Het project is gelegen op de voormalige locatie van Basisschool de Bloktempel in het midden van de zeer bosrijke uitbreidingswijk ‘Het Harde Ven’.

Naast de landschappelijke kwaliteit onderscheidt het plan zich door veel verschillende woningtypen. Zo bevat het sociale koopwoningen, middenhuurwoningen, levensloopbestendige patiowoningen en gezinswoningen. Deze woningtypen zijn vrij geschakeld tot kleine, veelvormige bouwblokken.

Bij het samenstellen van deze blokken is nauwkeurig plaatsgemaakt voor particuliere en collectieve parkeerkoffers en -plaatsen. Daardoor is de auto slechts af en toe zichtbaar in het straatbeeld. In dit buurtje hebben voetgangers en fietsers duidelijk voorrang.

Het plan is in co-creatie met de bewoners ontwikkeld. Zij zorgden voor een nauwgezette doorwerking van de uiteenlopende bewonerswensen en -budgetten in het plan. De gemeente voerde een sterke regie op de ambitie het bestaande landschap te eerbiedigen en benutten.