Zoek
Sluit dit zoekvak.

Alles wat je moet weten over de verkiezingen van 15 maart

Stembiljet bij gemeenteraadsverkiezing en algemene verkiezingen in Son en Breugel
Foto: Ons Son en Breugel

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er weer verkiezingen. Dit keer kun je stemmen voor de Provinciale Staten en voor de Waterschappen.

Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten, en controleren de Gedeputeerde Staten. Het Waterschap is een op basis van de Waterschapswet ingesteld openbaar lichaam dat in een bepaalde regio in Nederland tot taak heeft de waterhuishouding te regelen.

Op 15 maart kan iedere stemgerechtigde Nederlander bepalen wie er in Provinciale Staten en het Waterschap plaats mag nemen. In Son en Breugel kan gestemd worden op zeven stemlocaties. De stembureaus zijn open van 07:30 uur tot 21:00 uur, iets minder lang dan bij de gemeenteraadsverkiezing. Vergeet niet je stempas en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Je mag je paspoort, rijbewijs, legitimatiebewijs of vreemdelingendocument gebruiken. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van stemming.

Stemlocaties

  • Gemeentehuis, Raadhuisplein 1
  • Braecklant, Amerikalaan 2
  • Dorpshuis, Kerkplein 5
  • Berkenstaete, De Bontstraat 71
  • Basisschool de Stokland, Jupiterstraat 3
  • De Boerderij, Leeuwstraat 2
  • Voetbalvereniging SBC, Afrikalaan 2

Tijdens de verkiezingen zijn alle stemlokalen rolstoelvriendelijk ingericht. Daarnaast is extra aandacht besteed aan de toegankelijkheid van stemlokaal het gemeentehuis. Hier kunnen mensen terecht die minder goed ter been zijn, of wie moeite heeft met lezen en kijken. Meer informatie over toegankelijkheid kan je hier teruglezen.

Waterschap

Woon je in het gebied van ons waterschap? Dan mag je op woensdag 15 maart stemmen voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel.

Het algemeen bestuur stelt het beleid voor het waterschap vast. Het ziet erop toe dat het waterschap het werk slim en op een goede manier uitvoert. Daarbij komen heel wat thema’s aan bod. Zoals klimaatverandering, duurzaamheid, economie, innovatie, landbouw, natuur, en het gebied waarin je woont. Om de vier jaar kiezen onze inwoners een nieuw algemeen bestuur. Dat bestuur bestaat uit 30 leden. De waterschapsverkiezingen vullen 26 zetels in.

In totaal doen twaalf partijen mee: Water Natuurlijk, VVD, CDA, PvdA, 50PLUS, Werken aan Water, AWP voor water, klimaat en natuur, Partij voor de Dieren, Bedrijfsbelangen, Belang van Nederland, BBB en Ouderen Appèl – Hart voor Water.

Provinciale Staten

Woensdag 15 maart 2023 zijn ook de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Ben je 18 jaar of ouder, woon je in Noord-Brabant en heb je de Nederlandse nationaliteit? Dan mag je stemmen.

Op 15 maart 2023 kies je een lid van een politieke partij die je bij winst de komende vier jaar vertegenwoordigt in de Provinciale Staten. In Noord-Brabant zijn er 55 Statenleden. Zij hebben drie belangrijke taken. Ze kiezen de Gedeputeerde Staten, dit is het dagelijkse bestuur van de provincie. Daarnaast controleren de Statenleden deze Gedeputeerde Staten. En ze kiezen de leden van de  landelijke Eerste Kamer. Het is dus belangrijk dat je gaat stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Met jouw stem bepaal je dus ook hoe de samenstelling van de nieuwe Eerste Kamer eruit komt te zien.

In totaal doen twintig partijen mee: VVD, Forum voor Democratie, CDA, SP (Socialistische Partij), D66, GROENLINKS, PVV (Partij voor de Vrijheid), Partij van de Arbeid (PvdA), 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP, Volt, Belang van Nederland (BVNL), BBB, JEZUS LEEFT, AWP voor water, klimaat en natuur, Alliantie, Ouderen Appèl – Hart voor Brabant en JA21.