Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ambitieuze plannen voor Ekkersrijt

Viaduct Ekkersrijt
Foto: Ons Son en Breugel

Ekkersrijt wordt het voorbeeld waar natuur en bedrijfsleven samengaan.

De gemeente gaat komende jaren flink investeren in Ekkersrijt. Het industrieterrein moet veiliger, groener, schoner en toekomstbestendiger worden om de aantrekkelijke positie van Ekkersrijt te behouden. De gemeente heeft het Masterplan Ekkersrijt vandaag gepresenteerd en we hebben de belangrijkste informatie voor je op een rijtje gezet.

Tweede ontsluiting Ekkersrijt

Nu is er een ontsluiting vanaf de A2 bij Ekkersrijt. Wie vanaf de Kennedylaan naar Ekkersrijt naar het oostelijke deel wil, moet flink omrijden. Om dit op de vangen is een tweede ontsluiting nodig ter hoogte van de Rooy Logistics. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor Rhenus die dagelijks tientallen vrachtwagens de snelweg op en af moet hebben. De mogelijkheden worden nu geïnventariseerd met een verdere studie eind dat jaar. De kosten zijn vooralsnog onbekend.

Schermafbeelding 2016-02-04 om 18.32.38

Aansluiting op HOV netwerk

HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) wordt op steeds meer plaatsen uitgerold. Zo is er nu bijvoorbeeld een HOV verbinding vanaf Eindhoven richting Nuenen. Son en Breugel krijgt ook aansluiting op dit netwerk met de meubelboulevard als eindpunt. Op deze manier is meubels kopen op Ekkersrijt in de toekomst gemakkelijker dan ooit. In het eerste kwartaal wordt er begonnen aan de werkzaamheden met de daadwerkelijke aanleg in 2017. De kosten zijn vooralsnog onbekend.

Schermafbeelding 2016-02-04 om 18.39.23

Aanleg slowlane

Langzaam verkeer krijgt toegang tot een zogenaamde ‘slowlane’. De slowlane ‘verbindt de economische toplocaties in de regio op de snelste en meest milieuvriendelijke met elkaar’, aldus de gemeente. Werkzaamheden zijn reeds begonnen en zal tussen de 1,2 miljoen en 1,5 miljoen euro gaan kosten.

Schermafbeelding 2016-02-04 om 18.41.39

Herinrichting brug Houtens

Nu heeft brug Houtens een fietspad die toegankelijk is aan de westzijde van de A50. Het idee is om een fietspad aan te leggen aan de oostkant van de A50 waar nu het terrein van Betonson nog ligt. Het hele gebied rond brug Houtens wordt aangepakt met onder meer de aanleg van meer parkeerplaatsen. De bouw begint naar alle waarschijnlijkheid in het derde kwartaal van 2016 en gaat zo’n 115.000 kosten voor het aanleg van het fietspad. De overige kosten zijn nog niet bekend.

Schermafbeelding 2016-02-04 om 18.46.50

30 kilometerzone

Ekkersrijt 4000, de belangrijke straat met ondermeer de IKEA en Meubelplein Ekkersrijt, wordt opnieuw ingericht als 30 kilometerzone. Dit moet shoppen veiliger maken langs de weg waar nu 50 kilometer per uur gereden mag worden. Er wordt ook gekeken naar optimalisatie van de verkeersregelinstallatie. De eerste veranderingen zijn reeds in gang gezet en er is niets bekend over de totale kosten.

Schermafbeelding 2016-02-04 om 18.51.30

Doorontwikkeling parkeerbeleid

Bedrijven zijn nu voornamelijk zelf aangewezen om een goede parkeergelegenheid te verzorgen, zoals bijvoorbeeld parkeren op eigen terrein. De gemeente heeft ook parkeerverbodszones ingesteld en naar eigen mening met succes. Er zal opnieuw worden gekeken naar het huidige parkeerbeleid en zal waar nodig aangepast worden, bijvoorbeeld met de bouw van een centrale parkeervoorziening. Kosten voor het onderzoek bedragen tussen de 15.000 euro en 20.000 euro en begint in het tweede of derde kwartaal van dit jaar.

Voetpaden

Er worden voetpaden aangelegd bij deelgebieden Visplas, Sciencepark en Ekkersrijt-Oost. Natuur speelt hierbij een belangrijke rol en zal ook meegenomen worden in de plannen. Er is nog niet veel bekend over de uitvoering van het plan, omdat dit afhankelijk is van de visieontwikkeling van de deelgebieden.

Schermafbeelding 2016-02-04 om 18.57.06

Ecologische Verbindingszone Ekkersrijt

Het riviertje Ekkersrijt (ja er ligt een riviertje in het industrieterrein) is aangewezen als ecologische verbindingszone. Er is in 2008 onderzoek gedaan naar de inrichtingsvisie voor het riviertje en de aanpassingen zijn reeds in gang gezet in overleg met het waterschap. De kosten zijn 350.000 euro, waarvan de gemeente 25% bijdraagt.

Schermafbeelding 2016-02-04 om 19.01.33

Ekkersweijer

Ekkersweijer is momenteel niet de meest aantrekkelijke plek van Ekkersrijt. Mede door de waterkwaliteit en de vervuiling rondom de visplas is het een vlek op het blazoen van het industrieterrein. De gemeente is samen met de eigenaar aan het kijken hoe dit aangepast kan worden met onder meer een wandelpad en de slowlane.

Schermafbeelding 2016-02-04 om 19.05.34

Bedrijveninvesteringszone

Door cameratoezicht door het SBBE is de veiligheid van Ekkersrijt de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald. De gemeente noemt Ekkersrijt zelfs ‘één van de veiligste bedrijvenparken van Nederland’. Maar de kosten zijn onevenredig verdeeld: deelnemende bedrijven betalen, maar ook niet-deelnemende bedrijven profiteren ook van de cameratoezicht. Middels een bedrijveninvesteringszone hoop de gemeente de kosten eerlijker te verdelen. Dit wordt in het derde kwartaal van 2016 in werking gezet en kosten hiervoor zijn 15.000 euro.

LED verlichting

Een onderzoek van 40.000 euro door de gemeente heeft zijn eerste vruchten afgeworpen. De lantaarnpalen op Ekkersrijt zullen worden vervangen door LED lantaarnpalen. Deze energiezuinige straatverlichting past in de visie van de gemeente om Ekkersrijt duurzaam en toekomstbestendig te maken. De eerste werkzaamheden beginnen dit kwartaal en kosten 300.000 euro.

Reclamebeleid

Momenteel heeft Son en Breugel voor Ekkersrijt geen reclamebeleid. In 2019 zal het huidige contract voor buitenreclame aflopen en dus moet er een plan komen. De planning is om in het vierde kwartaal van 2017 het beleid op te stellen en zal in eerste instantie niet gaan om gevelreclame of reclame op private terreinen. Kosten: 10.000 euro.

Verdichting groen

Er is op Ekkersrijt niet veel ruimte meer beschikbaar om te bouwen. Maar de gemeente wil de huidige balans van groen en industrie ook niet aantasten om plaats te maken. Door het groen te verdichten (meer groen op minder vierkante meters) komt ruimte vrij voor bouw. Hier is de gemeente reeds mee begonnen en kost 40.000 euro.

Eindhovenseweg op de schop.

De ventwegen op de Eindhovenseweg hebben bijna geen functie meer sinds de opening van de A50. Van dit oude stuk weg wordt eindelijk werk gemaakt. Het plan werkt samen met de visie op de slowlane. We gaan hier in de eerste kwartaal van 2016 al iets van zien en de kosten bedragen 40.000 euro.

Schermafbeelding 2016-02-04 om 19.22.24

Overslagcentrum langs het kanaal

De gemeente ziet kansen op het water. Het Wilhelminakanaal stroomt langs het industrieterrein maar hier wordt amper gebruik van gemaakt. Middels een regionaal overslagcentrum langs de kade kan hier verandering in komen. Het is momenteel nog niet rendabel om een dergelijk overslagcentrum aan te leggen maar wordt overwogen. Het plan ligt om de lange baan die niet voor 2020 uitgewerkt zal worden.

Schermafbeelding 2016-02-04 om 19.25.59

Centrummanagement

Een speciaal centrummanagement voor de meubelboulevard moet volgens de gemeente ‘kansen in profilering en aansluiting bij de bestaande evenementen in Eindhoven verbeteren’. Het centrummanagement kan mogelijk gefinancierd worden door de bedrijfsinvesteringzone. De gemeente draagt hiervoor 5000 euro bij.

Schermafbeelding 2016-02-04 om 19.27.40

Lees ook