Armoederegisseur moet verbinding leggen en hulp bieden

Vrouw werkend achter een laptop met een rekenmachine
Foto: Pexels CC0

Met het aanstellen van een armoederegisseur komt er aandacht voor een probleem dat vaak niet zichtbaar is, maar grote gevolgen kan hebben.

Een bijna unanieme motie van de gemeenteraad roept de gemeente op om binnen het CMD de rol van een armoederegisseur toe te voegen. Deze armoederegisseur gaat als verbindingsmakelaar optreden om ervoor te zorgen dat armoede vroegtijdig gesignaleerd wordt en de juiste middelen zo spoedig mogelijk ingezet worden. De gemeenteraad volgt met de motie het advies van de GGD op om een armoederegisseur in te zetten en een
structureel armoedeoverleg te organiseren om de samenwerking met deelnemers vanuit verschillende organisaties vorm te geven.

Als regisseur van armoede in Son en Breugel moet er een aanspreekpunt komen over dit onderwerp binnen het CMD, de gemeentelijke organisatie en externe partners. Een persoon die aandacht kan schenken aan het onderwerp binnen het dorp, verenigingen, scholen en bedrijven om in een vroeg stadium armoede te kunnen signaleren. In samenwerking met Lumens kan zo contact worden opgenomen met inwoners die betalingsachterstanden hebben en zo sneller ondersteuning kan bieden.

GGD onderzoek

Uit het onderzoek van de GGD blijkt dat in Son en Breugel in 2018 ongeveer 700 inwoners langer dan één jaar en 300
personen langer dan vier jaar in armoede leven. Niet alle inwoners met een laag inkomen wordt bereikt en (voldoende)
ondersteund. De gemeente moet een proactieve rol gaan spelen in het bestrijden van armoede in Son en Breugel. Door de verouderde cijfers en de coronacrisis kunnen er meer mensen in de betalingsproblemen zijn waar nu geen zicht op is.

Post article

Post article