Bekendmakingen gemeente week 12

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 12 2016.

Mededelingen en berichten

Reststroken

Kaart verkoop reststroken online

In de Gentiaan loopt dit moment een pilot voor de verkoop van reststroken. Hoe dit werkt en over welke stroken het gaat, vindt u op de pagina ‘verkoop reststroken’ op onze website.

Aanpassing huurprijs reststroken

De gemeenteraad heeft op 17 maart 2016 nieuwe huurprijzen vastgesteld en maakt daarbij onderscheid tussen reststroken gelegen aan de voorzijde en reststroken gelegen aan de achter­ en zijkant. De prijzen en prijsindexatie hiervan vindt u op homepagina van onze website onder Actuele Projecten.

 

Het Dommelbalkon als podium voor kleinschalige culturele activiteiten

Het Dommelbalkon is een van de mooiste plekjes in Son en Breugel. Het is gelegen in Vroonhoven, de voormalige pastorietuin achter de kerktoren in het centrum van Son. Het is een prachtig plekje, vlak aan de Dommel, dat zich bijzonder leent voor culturele activiteiten. Het vormt een podium voor kleinschalige activiteiten die passen in deze serene omgeving.

BACK­commissie

De gemeente heeft de BACK­commissie, die ook aanspreekpunt is voor activiteiten in de Kiosk, gevraagd om ook voor Het Dommelbalkon als aanspreekpunt te fungeren. Iedereen (individueel of als groep) die gebruik wil maken van Het Dommelbalkon kan dat aanvragen door het reserveringsformulier Dommelbalkon op www.sonenbreugel.nl / Ontdek Son en Breugel in te vullen en te sturen naar BACK­commissie.

Meer praktische informatie over het reserveren vindt u op onze website.

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 4 t/m 8 april 2016

Komende week wordt uw GFT (groen), Rest (grijs), papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

De app. is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier.
Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in de Play­ of Appstore.

 

Verkiezingen

Referendum 2016

Op 6 april 2016 houdt Nederland een referendum over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. Waarom wordt hierover een referendum gehouden? Staat in de overeenkomst iets over toetreding tot de EU? En wat gebeurt er met de uitkomst van het referendum?

Meer informatie hierover vindt u op de website www.referendum­commissie.nl.

Stemmen bij volmacht

Als u op de dag van het referendum niet in de gelegenheid bent om uw stem uit te brengen kunt u iemand schriftelijk machtigen om voor u te gaan stemmen. Hiervoor is een speciaal volmachtformulier verkrijgbaar bij de afdeling Dienstverlening. Hierbij moet de gemachtigde een bewijs overleggen dat de persoon als kiesgerechtigde staat ingeschreven in een Nederlandse gemeente. Degene die u machtigt krijgt dan een volmachtbewijs toegestuurd. Met deze volmacht kan de gemachtigde naast zijn eigen stem ook uw stem uitbrengen. Deze volmacht kunt u later niet meer intrekken. U kunt dus ook zelf niet meer stemmen. Wilt u gebruik maken van deze volmacht vraagt u dan tijdig een formulier aan. De laatste dag voor het aanvragen van een volmachtbewijs is 1 april 2016.

De onderhandse volmacht

Bij een onderhandse volmacht draagt u uw stempas aan een andere persoon over, u vult beiden de achterzijde van de stempas in en geeft de gemachtigde naast uw stempas een kopie van uw legitimatiebewijs. De gemachtigde kan samen met zijn stem uw stem uitbrengen. De onderhandse volmacht kunt u tot op de referendumdag verlenen.

Onderhandse volmacht kunt u alleen verlenen als u binnen dezelfde gemeente woonachtig bent. Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Registratie als kiezer

De burgemeester van Son en Breugel maakt bekend dat iedereen bij de afdeling Dienstverlening, Raadhuisplein 1 kan opvragen of hij/zij als kiezer is geregistreerd. In het geval dat een kiezer niet of niet behoorlijk is geregistreerd kan hij/zij schriftelijk een verzoek tot herziening van de registratie indienen.

Identificatieplicht

Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsdocumenten zijn het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Bij het referendum van Son en Breugel mag u een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op 6 april 2016 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen.

Stemlocaties

U kunt voor het uitbrengen van uw stem tijdens het referendum terecht op de volgende zeven locaties:

  • Gemeentehuis, Raadhuisplein 1
  • Verzorgingshuis Berkenstaete, De Bontstraat 71
  • Korein Kinderplein, Ruysdaelstraat 2
  • Basisschool De Bloktempel, IJssellaan 6
  • Parochiegebouw Den Bauw, St. Genovevastraat 29
  • Basisschool De Stokland, Jupiterstraat 3
  • De Boerderij, Leeuwstraat 2

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden en rolstoelers. De stemlokalen zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur.

 

Bekendmakingen