Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 15

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 15 2016.

Mededelingen en berichten

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
18 april 201614:30 uurMonumentencommissieOpenbaarRaadzaal
20 april 201619:30 uurAlzheimercafé B.O.S.Openbaar’t Zand, Oirschot

Prijs voor Afvalcampagne, Scheiden, zo doe je dat!

Afgelopen week heeft de gemeente Son en Breugel de Doorleeraward 2016 gewonnen, een waardering van het Learning Center Kunststof VerpakkingsAfval (LCKVA) van Rijkswaterstaat voor onze afvalwijzer Scheiden, zo doe je dat!

De jury is vooral te spreken over het gebruik van de stripfiguurtjes en de begrijpelijke taal, waardoor het meteen duidelijk is wat er bedoeld wordt. De folder nodigt de burgers echt uit om goed het afval te scheiden.

Als één van de eerste gemeenten van Nederland, heeft Robert Visser het bestuursakkoord ‘Verbeteren afvalpreventie en –scheiding huishoudelijk afval’ ondertekend. Hiermee gaan we de komende jaren door op de ingeslagen weg naar 35 kg restafval per persoon in 2020. Lees meer over het Bestuursakkoord op onze website.

Vergadering Monumentencommissie

Op maandag 18 april 2016 om 14.30 uur is er een openbare vergadering van de monumentencommissie. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis te Son.

De agenda van de vergadering is te bekijken op de pagina Monumentencommissie op onze website.

Alzheimercafé B.O.S.

Op woensdag 20 april 2016 organiseert Alzheimer Café Best – Oirschot ­ Son en Breugel een avond met als thema: Veiligheid thuis.
Bij dementie kunnen vrijheid en veiligheid onder druk komen te staan. Naarmate de ziekte vordert, nemen de dilemma’s in het zorgen voor mensen met dementie toe. Mensen met dementie blijven langer thuis wonen. Belangrijk is dan te zorgen voor een veilige woonomgeving. Hoe kun je dat het beste aanpakken? Welke risico’s zijn er en welke voorzorgsmaatregelen kun je nemen?

Twee adviseurs vanuit de Veiligheidsregio Brabant­Zuidoost zijn deze avond de gastsprekers. Tijdens de avond worden allerlei hulpmiddelen getoond waarmee je de veiligheid in en om het huis kunt bevorderen.

Het Alzheimer Café B.O.S. in Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Meer informatie over het programma vindt u op onze website.

In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken, van het Alzheimercafé B.O.S. of van CultuurSpoor Best, te bekijken en (gratis) te lenen. Ook liggen er folders en brochures die te maken hebben met dementie.

Na elke pauze van het Alzheimer Café bestaat de mogelijkheid vragen te stellen.

Militaire oefening

Op 18 en 22 april 2016 houdt de 13 Lichte Brigade van de Koninklijke Landmacht een oefening in het kader van het betrekken van opstellingen t.b.v. de luchtverdediging en het verplaatsen van militaire voertuigen. Praktisch gezien houdt dit in dat er opstellingen zullen worden ingenomen, hierbij zullen ze het normale verkeer niet hinderen. Men zal gebruik maken van bestaande wegen en paden.

Aan deze oefening nemen 50 personen en 21 militaire wielvoertuigen deel. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie. De oefenende troepen staan onder leiding van Commandant Commando Luchtdoelartillerie uit Venray.

Als er door de oefening schade ontstaat dan kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan; Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Tel. 030­2180413; e­mail; JVDclaims@mindef.nl.

Afvalverwerking

Ophaalschema 18 t/m 22 april 2016

Komende week wordt uw GFT (groen), papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

De app. is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier.

Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in de Play­ of Appstore.

Wegens succes verlengd!

Het Happy Hour op de milieustraat blijft gehandhaafd. Dat betekent dat de milieustraat elke woensdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur gratis is geopend voor iedereen die zijn afval goed gescheiden aanlevert en zijn ‘vuil puin’ en ‘restafval’ thuislaat.

Scheiden, zo doe je dat!

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 04 april 2016 – Piet Heinlaan 4, 5694 CC – realiseren erker (BOUWEN)
  • 06 april 2016 – Van den Elsenstraat 3, 5694 ND – oprichten woonhuis met bijgebouwen (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over de hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Dienstverlening.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 05 april 2016 Australiëlaan 40, 5691 JL – plaatsen dakkapel (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

Evenementenvergunningen

De burgemeester heeft vergunning verleend voor het evenement Koningsdag op 27 april 2016 tussen 05:00 en 22:00 uur.

Wijziging evenementvergunning

De evenementenvergunning voor de windhond wedstrijden 2016 is gewijzigd. De wedstrijddatum is veranderd van14 september 2016 naar 14 augustus 2016.

Bezwaar

Tegen bovengenoemd besluiten kunnen belanghebbende schriftelijk, binnen 6 weken na dagtekening van deze brief, gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester van de Gemeente Son en Breugel op adres Postbus 8, 5691 AA Son en Breugel. Tevens kunt u, wanneer u bezwaar maakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s­Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s­ Hertogenbosch.

Lees meer bekendmakingen van de gemeente