Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 20

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 20 2016.

Mededelingen en berichten

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
23 mei 201614:30 uurMonumentencommissieOpenbaarRaadszaal
23 mei 201620:00 uurCommissie grondgebiedzakenOpenbaarRaadszaal
24 mei 201615:00 uurOntmoet en groet het CMDOpenbaarDe Bongerd
24 mei 201620:00 uurCommissie burgerzakenOpenbaarRaadszaal
25 mei 201620:00 uurCommissie algemene zakenOpenbaarRaadszaal
25 mei 201619:30 uurAlzheimercafé B.O.S.Openbaar’t Zand, Oirschot
26 mei 201620:00 uurCommissie algemene zakenOpenbaarRaadszaal
26 mei 201620:15 uurInformatieavond RooijsewegOpenbaarCombigebouw Rooijseweg

 

Gemeenteraad

Besluitenlijst raadsvergadering 12 mei 2016

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te bekijken op onze website. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur & Organisatie, Besluitenlijst raad. Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen.

Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 0499­491410, f.denhengst@sonenbreugel.nl.

 

Don Pasanea nieuw gemeenteraadslid

don pasaneaHet raadslidmaatschap van de heer K.H. (Kees) Vortman (VVD) is op 12 mei jl. beëindigd wegens zijn benoeming tot wethouder.

 

In de vergadering van de gemeenteraad van 12 mei jl. is als zijn opvolger beëdigd de heer J.P. (Don) Pasanea (VVD).
De heer Pasanea woont Moezellaan 12, 5691 MA te Son en Breugel, tel. 06­27052825, e­ mailadres: donpasanea@gmail.com.

 

Extra gemeenteraad en commissievergaderingen

Volgende week zijn er vier commissievergaderingen in het gemeentehuis.

Iedere commissievergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.
Hieronder leest u de agenda’s van de vergaderingen.

 

Commissie Grondgebiedzaken

Datum en tijdstip: maandag 23 mei 2016, 20.00 uur

Agenda:

 • Vaststelling bestemmingsplan “Ekkersrijt; Prodrive”
 • Vaststelling woningbouwprogramma 2016/2020-­2030
 • Herprogrammering Bedrijventerreinen vanuit Regio
 • Bereikbaarheidsakkoord Zuid­Oost Brabant
 • Parkeren Bloktempel
 • Voortgangsrapportage Sonniuspark mei 2016

 

Commissie Burgerzaken

Datum en tijdstip: dinsdag 24 mei 2016, 20.00 uur

Agenda:

 • Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Brabant­-Zuidoost
 • Presentatie Hevo: Nieuwbouw Sonnewijzer
 • Rapportage Sociaal Domein 2e helft 2015

 

Commissie Algemene Zaken

Datum en tijdstip: woensdag 25 mei 2016, 20.00 uur

Agenda:

 • Algemene plaatselijke verordening 2016
 • Benoeming leden bezwaarschriftencommissie
 • Renovatie/nieuwbouw gemeentehuis
 • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost­-Brabant 2015
 • Bestuurlijke planning tweede kwartaal 2016
 • Voortgang bestuurlijke toekomst

 

Commissie Algemene Zaken

Datum en tijdstip: donderdag 26 mei 2016, 20.00 uur

Agenda:

 • Zienswijze financiële stukken WSD
 • Conceptbegroting 2017 Metropoolregio Eindhoven en begrotingswijziging Metropoolregio
 • Ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018 – 2020 Omgevingsdienst Zuidoost­-Brabant
 • Zienswijze concept programmabegroting 2017, tweede begrotingswijziging 2016 en Jaarrekening 2015 GGD
 • Ontwerpbegroting 2017 Veiligheidsregio Brabant­Zuidoost (VRBZO)
 • Ontwerpbegroting 2017 – 2020, 2e begrotingswijziging 2016 en jaarrekening 2015 Dienst Dommelvallei

 

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van de commissies zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur & Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de commissies heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Mededelingen

Open dag bij sociaal werkbedrijf WSD

Op zaterdag 21 mei zet WSD, het sociaal werkbedrijf van de gemeenten Boxtel, Best, Haaren, Nuenen, Oirschot, Oisterwijk, Schijndel, Son en Breugel, Sint­Oedenrode, Sint­ Michielsgestel, Vught, van 10.00 uur tot 16.00 uur haar deuren open voor publiek. Met een rondgang binnen en buiten de organisatie kunnen bezoekers ervaren hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken en zich kunnen ontwikkelen naar werk.

Kom WSD ervaren!

De open dag wordt om 10.00 uur geopend door Mark Buijs, burgemeester van Boxtel. Daarna gaan de deuren open. Behalve bij WSD aan de Schouwrooij 20, kunnen ook werkplekken waar medewerkers van WSD werken bij Helicon, Het Goed en Holland Recycling bezocht worden. Bezoekers kunnen daarvoor gebruik maken van een treintje.

 

Ontmoet en groet het CMD!

 • Hoe organiseer ik mantelzorg voor mijn ouders?
 • Welke jeugdzorg is er voor mijn kind beschikbaar?
 • Hoe vind ik een zinvolle dagbesteding?
 • Wie helpt mij om weer aan het werk te komen?
 • Wanneer kan ik een Wmo voorziening krijgen?
 • Een (v)echtscheiding voorkomen?

Herkenbare vragen?

Kom dan op dinsdag 24 mei 2016 van 15.00 – 18.00 uur naar Sporthal de Bongerd, maak kennis met het kernteam van het CMD en stel uw vragen!

 

Informatiebijeenkomst herinrichting Rooijseweg

Op donderdag 26 mei 2016 organiseert BAM Infra samen met de gemeente een informatiebijeenkomst over de herinrichting van de Rooijseweg die in de tweede helft van dit jaar wordt uitgevoerd. De inloopbijeenkomst is in het combigebouw aan de Rooijseweg 1.

U bent vanaf 20.15 uur van harte welkom en krijgt tot 22.00 uur de gelegenheid om de tekeningen en plannen in te zien. Leden van het projectteam BAM Infra Regio Zuidoost Wegen zijn aanwezig om uitleg te geven en om uw vragen persoonlijk te beantwoorden.

Voorafgaand aan deze openbare bijeenkomst is er in het combigebouw een informatiebijeenkomst alleen voor wijkbewoners van Sonniuspark. Deze bijeenkomst is van 19.30 tot 20.15 uur.

 

Leerlingenvervoer schooljaar 2016­-2017

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die in aanmerking komen voor de regeling leerlingenvervoer, kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente. Informatie hierover en het aanvraagformulier is te verkrijgen via de website van de gemeente Son en Breugel.

Vóór 15 mei 2016 aanvragen

De aanvraag moet vóór 15 mei 2016 worden ingediend, indien het een aanvraag voor het schooljaar 2016­2017 betreft. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen en u krijgt altijd vóór het begin van het nieuwe schooljaar een besluit van ons.
Gedurende het schooljaar is aanvragen ook mogelijk.

Aan de afstandsgrens van 6 kilometer tussen woning en school is ­ afhankelijk van het soort onderwijs en het inkomen ­ een drempelbedrag gekoppeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Dienstverlening 0499 ­ 491 491 of ga naar de pagina Leerlingenvervoer op onze website.

 

Tentoonstelling ‘Robots in de zorg’ in het gemeentehuis

In oktober 2015 heeft op Zonhove een belanghebbendendag plaatsgevonden over de mogelijke rol van robots in de zorg. Voor dagactivering van Zonhove is dat aanleiding geweest om het Robotproject op te zetten.

Cliënten hebben bij verschillende kringloopwinkels materiaal verzameld. Ook heeft de buurtvereniging spullen aangeleverd en heeft de Emiliusschool oude computers gedoneerd. Het materiaal is gedemonteerd en de computers werden ontmanteld.

Eigen ideeën

De activiteitenbegeleiders zijn ook met de cliënten één op één gesprekken aangegaan over robots. Welke vragen roepen robots op, hoe zien ze er uit? Wat maakt een robot voor jou een robot? En wat kunnen robots allemaal of wat hoop jij dat ze kunnen?

De cliënten zijn met deze ideeën aan de slag gegaan. Waar mogelijk zelf, anders met hulp van de begeleider. Voor de cliënten was het een bijzonder project dat ‘eens iets helemaal anders was’. Er was voor ieder wat wils. Van ontmantelen tot filosofische gesprekken, aanwijzingen geven over hoe hun robot moest worden, samen met de begeleider sparren om te komen tot creatieve ideeën. Als het aan hen ligt wordt het project vervolgd of nemen de robots het van ons over.

Creatieve eindproducten

De eindproducten hebben veel reacties opgeroepen bij zowel cliënten als bezoekers. Cliënten waren zo enthousiast dat ze hun robot mee naar huis namen om er in de weekenden verder aan te bouwen en omdat ze al meteen zo trots waren op hun robot. De meest creatieve pareltjes worden nu tentoongesteld in het gemeentehuis.

De expositie is van 12 mei t/m 23 juni 2016 dagelijks te bekijken in het gemeentehuis tijdens de openingstijden van 9.00 tot 12.30 uur en op maandag­ en donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

 

Vergadering Monumentencommissie

Op maandag 23 mei 2016 om 14.30 uur is er een openbare vergadering van de monumentencommissie. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis te Son.

De agenda van de vergadering is te bekijken op de pagina Monumentencommissie op onze website.

 

Alzheimercafé B.O.S.

Op woensdag 25 mei 2016 organiseert Alzheimer Café Best – Oirschot ­ Son en Breugel een avond met als thema: Persoonlijke ervaringen van een schrijver.

Sjef van Bommel vertelt zijn persoonlijke ervaringen, die hij vastlegde in het prachtige boek “Ik ben niet kwijt”. Hij beschrijft daarin openhartig en op ontroerende wijze hoe zijn partner Thom, een bruisende, intelligente en sociale man, verandert. Hoe hij onzeker en opvliegend wordt.

Het Alzheimer Café B.O.S. in Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Meer informatie over het programma vindt u op onze website. In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken, van het Alzheimercafé B.O.S. of van CultuurSpoor Best, te bekijken en (gratis) te lenen. Ook liggen er folders en brochures die te maken hebben met dementie.

Na elke pauze van het Alzheimer Café bestaat de mogelijkheid vragen te stellen.

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 23 t/m 27 mei 2016

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in de Play­ of Appstore.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

 • 04 mei 2016 Ekkersrijt 1509, 5692 AN – uitbreiding terrein (HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RO)

De aangevraagde omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over de hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Dienstverlening.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 09 mei 2016 Spiegelkever 4, 5692 VK – plaatsen dakkapel (BOUWEN)
 • 10 mei 2016 Kanaalstraat 50, 5691 ND – verhogen dak en plaatsen dakkapel (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Intrekking omgevingsvergunning ter inzage

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat zij de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) voor de varkenshouderij, gevestigd op het perceel Driehoek 9 te Son en Breugel, in zijn geheel hebben ingetrokken. Door intrekking van de vergunning mogen in het bedrijf geen landbouwdieren meer worden gehouden.

Het besluit ligt gedurende 6 weken van 17 mei 2016 tot 28 juni 2016 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening Publiek in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Son en Breugel, tijdens de openingstijden en kan op afspraak worden toegelicht.

Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen binnen genoemde termijn van 6 weken een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel.

In het bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval:

 • uw naam en adres
 • de datum waarop u het bezwaarschrift hebt geschreven
 • een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is
 • de motivering waarom u het niet eens bent met het besluit
 • uw handtekening

Wanneer uw bezwaarschrift zoveel spoed heeft dat het besluit op het bezwaar niet kan worden afgewacht, dan kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost­Brabant, Postbus 90125, 2500 MA ’s­Hertogenbosch, verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U bent hiervoor griffierechten verschuldigd.

 

Vergunning drank­ en horeca, Asteroïdenlaan 2a

De burgemeester heeft vergunning verleend voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken als bedoeld in artikel 3 van de Drank­ en Horecawet in het horecagedeelte van de Bongerd gevestigd aan de Asteroïdenlaan 2a, 5694 WJ Son en Breugel.

Tegen het besluit kunnen belanghebbende binnen zes weken na verzending of bekendmaking (17 mei 2016) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA Son.

 

Lees meer bekendmakingen van de gemeente