Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 21

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 21 2016.

Mededelingen en berichten

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
26 mei 201620:15 uurInformatiebijeenkomst RooijsewegOpenbaarCombigebouw Rooijseweg
16 juni 201620:00 uurGemeenteraadOpenbaarRaadszaal

 

Nieuw college van burgemeester en wethouders

In de gemeenteraad van 12 mei 2016 is het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders beëdigd. Het college bestaat uit burgemeester Hans Gaillard, wethouder en 1e locoburgemeester Robert Visser, wethouder en 2e locoburgemeester Kees Vortman, wethouder en 3e locoburgemeester Tom van den Nieuwenhuijzen en gemeentesecretaris Rien Schalkx.

In het B en W ­overleg van 17 mei 2016 heeft college voor de periode 2016­-2018 de volgende portefeuilleverdeling vastgesteld:

Burgemeester Hans Gaillard:

 • ­Algemene beleidscoördinatieHans Gaillard
 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Dienstverlening aan de burger (frontoffice)
 • Handhaving (coördinatie en inhoudelijk)
 • Communicatie en voorlichting
 • Personeel en organisatie
 • Ondersteuning en faciliteiten
 • Juridische zaken

Wethouder Robert Visser:

 • Wethouder Robert VisserCentrumvisie Son
 • Vestzaktheater
 • Accommodatiebeleid
 • Economische zaken
 • Ekkersrijt
 • Ruimtelijke ordening
 • CMD, WMO en jeugdzorg
 • Volkshuisvesting
 • Afval

Wethouder Kees Vortman:

 • Wethouder Kees VortmanBreugel bruist
 • Sport
 • Onderwijs
 • Openbare werken, wijkbeheer en verlichting
 • Verkeer en vervoer
 • Informatie en automatisering
 • Toerisme en recreatie
 • Sociale zaken

Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen:

 • Wethouder Tom van den NieuwenhuijzenDuurzaamheid
 • Milieu, landbouw en natuur
 • Grondzaken / grondbeleid
 • Bossen
 • Water en riolering
 • Dierenwelzijn
 • Centrale inkoop
 • Financiën
 • Gezondheidsbeleid
 • Subsidiebeleid
 • Kunst en cultuur
 • Monumentenbeleid en archeologie

Gemeentesecretaris Rien Schalkx:

Rien SchalkxDe gemeentesecretaris is hoofd van de ambtelijke organisatie en eerste adviseur van het college van B en W. Daarnaast is de heer Schalkx algemeen directeur en bestuurder in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden.

 

Nieuwe wethouders stellen zich kort aan u voor

Kees Vortman

Wethouder Kees VortmanMijn naam is Kees Vortman, 47 jaar. Ik ben getrouwd met Paula en heb twee dochters, Sanne (16) en Lieke (14). Inmiddels woon ik al 35 jaar in Son en Breugel. Na mijn jeugd in de Gentiaan heb ik tijdens mijn studie informatica in Eindhoven gewoond. Daarna toch weer teruggekeerd naar ons mooie dorp en sinds 2002 ben ik woonachtig in ’t Zand.

De afgelopen 2 jaar was ik fractievoorzitter van de VVD. Eerder, vanaf 1998 zat ik ook in de gemeenteraad. In 2006 was het niet meer te combineren met mijn werk, toen reden om te stoppen.

Ik kijk ernaar uit om de resterende twee jaar van deze raadsperiode samen met jullie aan de slag gaan. Mijn portefeuille bevat een aantal dossiers waarop zowel door inwoners als gemeenteraad is aangegeven dat er doorgepakt moet worden. Denk hierbij aan “Breugel Bruist” en het duurzamer maken  van de openbare verlichting met ledlampen. Hier zijn concrete resultaten gevraagd die ons mooie dorp nog mooier maken.

Aan de slag!

 

Tom van den Nieuwenhuijzen

Wethouder Tom van den NieuwenhuijzenNamens de fractie van PvdA/GroenLinks ben ik binnen het nieuwe college voorgedragen als wethouder. Op 12 mei j.l. heeft de raad van Son en Breugel mijn voordracht goedgekeurd en ben ik beëdigd.
Ik ben Tom van den Nieuwenhuijzen, 33 jaar, getrouwd met Paul. Ik heb een bouwkundige en bedrijfskundige achtergrond en heb de afgelopen jaren veel politieke ervaring opgedaan in de gemeenteraad van Eindhoven. Tevens ben ik werkzaam geweest in de beton­ en grondstoffenindustrie (o.a. bij BetonSon) en de laatste jaren bij Fontys Economische Hogeschool Tilburg waar ik management, strategie en duurzame economische vakken doceerde.

Voor de komende periode heb ik ontzettend veel zin om de rol van wethouder voor deze mooie gemeente op mij te nemen en samen met het college, de raad, maar bovenal met de gemeenschap te bouwen aan een mooier Son en Breugel.
Ik hoop dat we elkaar snel tegenkomen in het dorp. Online kun je me volgen via twitter (@roadtotom) en facebook.com/roadtotom.

 

Informatiebijeenkomst herinrichting Rooijseweg

Op donderdag 26 mei 2016 organiseert BAM Infra samen met de gemeente een informatiebijeenkomst over de herinrichting van de Rooijseweg die in de tweede helft van dit jaar wordt uitgevoerd. De inloopbijeenkomst is in het combigebouw aan de Rooijseweg 1.

U bent vanaf 20.15 uur van harte welkom en krijgt tot 22.00 uur de gelegenheid om de tekeningen en plannen in te zien. Leden van het projectteam BAM Infra Regio Zuidoost Wegen zijn aanwezig om uitleg te geven en om uw vragen persoonlijk te beantwoorden.

Voorafgaand aan deze openbare bijeenkomst is er in het combigebouw een informatiebijeenkomst alleen voor wijkbewoners van Sonniuspark. Deze bijeenkomst is van 19.30 tot 20.15 uur.

 

Tentoonstelling ‘Robots in de zorg’ in het gemeentehuis

De expositie Robots in de zorg van cliënten dagactivering van Zonhove is t/m 23 juni 2016 dagelijks te bekijken in het gemeentehuis tijdens de openingstijden van 9.00 tot 12.30 uur en op maandag­ en donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

Cliënten hebben bij verschillende kringloopwinkels materiaal verzameld. Ook heeft de buurtvereniging spullen aangeleverd en heeft de Emiliusschool oude computers gedoneerd. Het materiaal is gedemonteerd, de computers werden ontmanteld en tot kunstwerken omgetoverd. De meest creatieve pareltjes worden nu tentoongesteld in het gemeentehuis.

 

Een woord van dank

John FrenckenOmdat het bijna niet mogelijk is iedereen persoonlijk te benaderen, wil ik via deze weg alle inwoners en iedereen waarmee ik bestuurlijk contact heb gehad bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking de afgelopen 6 jaar.

In de vele persoonlijke contacten heb ik ervaren dat toegankelijkheid, een goed gesprek en wederzijds respect de basis is voor een goede samenwerking.

Trots ben en blijf ik op Son en Breugel en haar inwoners, met name ook de vele vrijwilligers en verenigingen die zich inzetten voor de mensen die dit nodig hebben en die het ook voor hen mogelijk maken om “samen ons dorp” te zijn.

Helaas kan ik deze bestuursperiode niet afmaken. Bedankt voor de steun middels vele kaartjes, mailtjes en bloemen. Niet origineel maar wel gemeend “afscheid nemen bestaat niet”, dus dat doe ik ook niet. Ik ben nog steeds inwoner van ons dorp en ik blijf me daar voor inzetten. We komen elkaar vast nog tegen.

Nogmaals dank en tot ziens! John Frenken

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 30 mei t/m 3 juni 2016

Komende week worden GFT (groen), PMD, Restafval én Papier opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om
7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in de Play­ of Appstore.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 10 mei 2016 – Science Park Eindhoven 5204b, 5692 EG – gevelaanpassing entree (BOUWEN)
 • 10 mei 2016 – Kanaaldijk Zuid ongenummerd – oprichten antenne opstelpunt (BOUWEN)
 • 11 mei 2016 – Bijenlaan 17, 5692 VA – plaatsen dakkapel voorzijde (BOUWEN)
 • 12 mei 2016 – Driehoek, kavel 2, 5691 NE – nieuwbouw woonhuis (BOUWEN)
 • 18 mei 2016 – Seinelaan 71, 5691 RA – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Gecoördineerd besluit vaststelling bestemmingsplan “Ekkersrijt; Home & Living Centre” met bijbehorende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken overeenkomstig artikel 3.8 en artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat vanaf donderdag 26 mei 2016 tot en met donderdag 7 juli 2016 voor een ieder in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 ter inzage liggen:

 • het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Ekkersrijt; Home & Living Centre”;
 • de omgevingsvergunning nummer S­HZ­2015­0193/16.0005399.

Het bestemmingsplan “Ekkersrijt; Home & Living Centre” is ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl of direct via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Ekkersrijt; Home & Living Centre” heeft betrekking op de herontwikkeling van het bestaande pand en de vestiging van perifere detailhandel in het home­ en living segment op het terrein aan Ekkersrijt 4091 (Ged1/Slui), 4093, 4095, 4097, 4102A en 4102B te Son en Breugel. Hiermee wordt de vestiging van perifere detailhandel mogelijk gemaakt.
De raad heeft in de vergadering van 12 mei 2016 het bestemmingsplan “Ekkersrijt; Home & Living” gewijzigd vastgesteld. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat van 17 december 2015 tot en met 27 januari 2016 voor een ieder ter inzage heeft gelegen, zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

 • artikel 1.25, definitie ‘detailhandel in sport’ is komen te vervallen;
 • de toelichting van hoofdstuk 4, paragraaf 4.2. ‘Distributie planologisch onderzoek’ en paragraaf 4.3. ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ zijn aangepast;
 • de toelichting van hoofdstuk 4, paragraaf 4.5. ‘Archeologie’.

Omgevingsvergunning

Bij besluit van 17 mei 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders de bijbehorende omgevingsvergunning nummer S­HZ­2015­0193/16.0005399 verleend. Hiermee wordt de vestiging van perifere detailhandel in het home­ en livingsegment op het terrein aan Ekkersrijt 4091 (Ged1/Slui), 4093, 4095, 4097, 4102A en 4102B mogelijk gemaakt.

Coördinatieregeling

Met de gelijktijdige terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning, wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van paragraaf 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De gemeenteraad van Son en Breugel heeft hiervoor op 12 november 2015 een besluit genomen. De bovengenoemde besluiten zijn als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid.

Beroep

In de periode 27 mei 2016 tot en met 7 juli 2016 kan beroep worden ingesteld door:

 • belanghebbenden die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
 • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
 • een ieder tegen de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Lees meer bekendmakingen van de gemeente