Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 22

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugeDit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 22 2016.

Mededelingen en berichten

Reconstructie Rooijseweg

Wegenbouwer BAM Infra start op 16 juni met de reconstructie van de Rooijseweg. De hoofdweg, de ventweg en het fietspad worden grondig onder handen genomen. Het werk verloopt in fasen om doorstroming te kunnen garanderen. De reconstructie is 31 december 2016 klaar.

 • Fase 0 – 16 juni – 5 aug. – Voorbereiding (rooien hagen/bomen, tijdelijk stoplicht, bebording e.d.)
 • Fase 1 – 4 juli – 5 aug. – Hoofdbaan noordzijde en parallelwegen Zuidzijde
 • Fase 2 – 29 aug. – 19 sept. – Fietspad Noordzijde
 • Fase 3 – 29 aug. – 2 dec. – Hoofdbaan Zuidzijde en Ventweg Noordzijde
 • Fase 4 – 28 nov. – 22 dec. – Fietspad Zuidzijde

BAM app rooijsewegGedurende de werkzaamheden zal de Rooijseweg in beide richtingen en voor alle verkeer open blijven. Uiteraard zal de doorstroming van het verkeer af en toe wat minder zijn.

Contact en informatie

Uw vragen kunt u rechtstreeks aan BAM Infra stellen. Het emailadres is rooijseweg@bam.nl. Uitvoerder Paul Heurkens kunt u bellen op 06-51279374. Zodra de bouwkeet geplaatst is, zal er op een vast tijdstip een spreekuur komen in de keet, waar u terecht kunt om zaken over de uitvoering met BAM te bespreken.

Wilt u het project op de voet volgen op tablet of smartphone, download dan de app ‘Rooijseweg’ in Google Play en de App Store. De belangrijkste zaken in de planning kunt u ook op deze gemeentepagina volgen.

 

Gezamenlijke controles hondeneigenaren door de BOA’s Nuenen en Son en Breugel

In de maanden maart en april van dit jaar hebben de BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) van de gemeente Nuenen en Son en Breugel gezamenlijk en in de beide gemeenten controles gedaan om overlast van honden te beperken. De BOA’s hebben gekeken of de eigenaar hulpmiddelen bij zich had om de hondenpoep op te ruimen (zogenaamde poepzakjes en poepschepjes). Zij hebben ook gecontroleerd of de hond ten onrechte niet aangelijnd was of dat hond en eigenaar in een gebied liepen waar je met een hond niet mag lopen.

De meeste eigenaren deden het goed. In Nuenen zijn er zeven boetes uitgereikt aan eigenaren die hun hond uitlieten in een gebied waar dit niet mocht of waar de hond niet los mocht lopen. In Son en Breugel kregen twee eigenaren een boete omdat zij hun hond niet aangelijnd hadden.

In de komende maanden worden deze controles herhaald. Ook de boa’s van de gemeente Geldrop-Mierlo zullen bij de controles aansluiten. De boa’s wisselen elkaar af en komen zo in alle gemeenten te werken. Hierdoor kunt u in de komende periode opnieuw andere boa’s tegenkomen dan u gewend bent.

 

Tijdig lintje Koningsdag 2017 aanvragen

Elk jaar ontvangen enkele inwoners van Son een Breugel ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding. De aanvraag voor de onderscheiding loopt via de burgemeester. Iedereen kan één of meerdere personen voordragen. De voorstellen voor een onderscheiding voor Koningsdag 2017 moeten uiterlijk vóór 15 juli 2016 bij de gemeente zijn ingediend. Wanneer u een persoon wilt voordragen, verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de heer Frans den Hengst, Staf, tel.: 0499-491410.

Algemene informatie over het aanvragen van een onderscheiding is te vinden op www.lintjes.nl.

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 6 t/m 10 juni 2016

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Inzameling Klein Gevaarlijk Afval 2016

Van 8 tot en met 10 juni 2016 wordt het huishoudelijk Klein Gevaarlijk Afval (KGA) weer ingezameld door de firma Baetsen. U kunt uw KGA op de volgende data en plaatsen aanbieden:

Woensdag 8 juni

 • 15.00 – 15.45 uur: parkeerstrook de Bontstraat tussen Cameliastraat en Jasmijnstraat
 • 16.00 – 16.45 uur: Vuurvlinderlaan in de parkeerstrook bij de speeltuin
 • 17.00 – 18.00 uur: Aziëlaan ter hoogte van de nummers 50-52

Donderdag 9 juni

 • 15.00 – 16.15 uur: Breugel, Sint Genovevastraat bij de kerk
 • 16.30 – 18.00 uur: Asteroïdenlaan bij het winkelcentrum

Vrijdag 10 juni

 • 12.30 – 13.15 uur: Sonniuspark, hoek Keverlaan/Penseelkever
 • 13.30 – 14.00 uur: Sonniuswijk ter hoogte van nummer 36 / Manege Boszicht
 • 14.15 – 14.45 uur: Olen, hoek Lieshoutseweg
 • 15.00 – 15.45 uur: hoek Ganzenbloemlaan/Heriklaan
 • 16.00 – 16.45 uur: Berlagelaan tussen nummer 8 en 10 t.h.v. Paulus Potterstraat
 • 17.00 – 18.00 uur: 17 Septemberplein bij de glasbakken

klein gevaarlijk chemisch afval kgaWat valt onder KGA?

 • Batterijen, spaarlampen, TL-buizen, gootsteenontstopper, lampenolie, petroleum of bestrijdingsmiddelen. Spullen uit het medicijnkastje, zoals medicijnen, kwikthermometers en injectienaalden.
 • Afval van het klussen, zoals verf, lak, beits, terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder, wasbenzine, kwikschakelaars, fotofixeer en ontwikkelaar.
 • Etsvloeistoffen: salpeterzuur, zwavelzuur of zoutzuur. Afval van de auto zoals accu’s, benzine, motorolie, afgewerkte olie, remolie en oliefilters.

Wagen gemist?

KGA kan ook gratis op de milieustraat, Ekkersrijt 7110, worden aangeboden.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier.

Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

 • 23 mei 2016 – Ekkersrijt 3301, 5692 CJ – wijzigen van een reeds eerder verleende vergunning voor het oprichten van een distributiecentrum en aanlegwerkzaamheden (BOUWEN)
 • 25 mei 2016 – Ekkersrijt 2031, 5692 BB – plaatsen opslagcontainers (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over de hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Dienstverlening.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen.  Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 25 mei 2016 – Ruysdaelstraat 6, 5691 EA – realiseren Basisschool De Sonnewijzer (BOUWEN)
 • 25 mei 2016 – Lamalaan 6, 5691 GJ kappen van 6 grove dennen en 1 douglas aan de voorzijde perceel (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verkeersmaatregelen

Samenloop voor Hoop 2016

Voor een goed en veilig verloop van het evenement ‘Samenloop voor Hoop 2016’ worden de volgende verkeersmaatregelen getroffen.

Afsluiting

 • Asteroïdenlaan van vrijdag 3 juni 2016 om 12:00 uur tot zondag 5 juni 2016 om 20:00 uur
 • Achilleslaan vanaf Nijnselseweg en Kometenlaan op 4 juni en 5 juni 2016. Alleen bestemmingsverkeer toegestaan

Parkeren

 • Parkeren auto’s toegestaan op grasveld Hoogstraat
 • Parkeren auto’s toegestaan in groenstrook aan de Herculeslaan
 • Parkeren auto’s toegestaan op grasveld op kruising V.d. Elsenstraat – Hoogstraat – Herculeslaan

Eenrichtingsverkeer

 • Tussen kruising Schorpioenstraat – Hoogstraat en aansluiting in de richting van de Brouwerstraat

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen ELE-rally

Voor een goed en veilig verloop van de ELE-rally op 4 juni 2016 besluit het college om de volgende verkeersmaatregelen te treffen:

Afsluiting

 • De straten Ekkersrijt: 4400, 4500, 4600, 5000, 5200, 5500, 5600, 5700, 6000, 7200, 7400 en 7500.

Parkeren

Er worden verkeersmaatregelen getroffen om het voor de werknemers en bezoekers van de omliggende bedrijven mogelijk te maken om tijdens de opbouw van het parcours voor de rally, gedurende de openingstijden van deze bedrijven, te kunnen parkeren.

 • Op 2 juni 2016 wordt het parkeerverbod op Ekkersrijt 5600 opgeheven.
 • Op 3 en 4 juni 2016 wordt het parkeerverbod op Ekkersrijt 4600 en Ekkersrijt 5600 opgeheven.

Ook wordt er een verkeersmaatregel getroffen om het de toeschouwers van de rally mogelijk te maken hun auto te parkeren:

 • Op 4 juni 2016 is het toegestaan te parkeren op de middenberm van Ekkersrijt 9000 (de Verlengde Huizingalaan).

Bezwaarprocedure

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van deze besluiten hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college. Ook kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de rechtbank Oost-Brabant.

 

Lees meer bekendmakingen van de gemeente