Search
Close this search box.

Bekendmakingen gemeente week 24

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en Breuge

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 24 2016.

Mededelingen en berichten

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
17­ t/m 21 juni 2016Zie schemaKermis SonIedereenCentrum Son
20 juni 201614.30 uurMonumentencommissieOpenbaarRaadszaal
22 juni 201619.30 uurAlzheimer Café B.O.S.Openbaar’t Zand, Oirschot

 

poster kermis son
Foto: Gemeente Son en Breugel

Kermis 2016

De kermis in het centrum van Son is wordt gehouden van vrijdag 17 tot en met dinsdag 21 juni 2016 op het Raadhuisplein, Kerkplein en de Nieuwstraat.

Één Eurodag

Op vrijdag 17 juni is er een eurodag. Dat betekent voordelig kermis vieren voor iedereen.

Gratis kermis voor mindervalide

Voor het eerst dit jaar kunnen minder validen c.q. gehandicapten gratis kermis vieren op maandag 20 juni tussen 15.30 en 16.30 uur. Gedurende dit uur draaien de attracties langzamer en staat de muziek zachter. Ook de knipperverlichting van de attracties wordt aangepast.

Openingstijden

  • Vrijdag 17 juni 15.30 – 23.00 uur
  • Zaterdag 18 juni 13.00 – 23.00 uur
  • Zondag 19 juni 13.00 – 23.00 uur
  • Maandag 20 juni 15.00 – 23.00 uur
  • Dinsdag 21 juni 15.00 – 23.00 uur

Voor meer informatie kunt u terecht op de speciale kermiswebsite: www.kermisson.nl. Op deze site zijn ook kortingsbonnen te downloaden.

Ook dit jaar is er weer voor ieder wat wils. Er komen spectaculaire attracties voor de oudere jeugd. Ook zijn er aantrekkelijke attracties voor de jongere bezoekers. Verder kun je een gokje wagen en zijn er kraampjes met traditionele lekkernijen.

Verkeersomleiding

In verband met de kermis is het centrum van Son voor het doorgaande verkeer afgesloten van donderdag 16 juni vanaf 07.00 uur tot en met woensdag 22 juni uiterlijk 18.00 uur. Dit is inclusief het opbouwen en afbreken van de attracties. Het verkeer wordt omgeleid via de A50. Voor plaatselijk verkeer is er een tijdelijke omleiding via de Bontstraat. Beide omleidingsroutes worden met behulp van borden aangegeven.

kermis omleiding
Foto: Gemeente Son en Breugel

 

 Vergadering Monumentencommissie

Op maandag 20 juni 2016 om 14.30 uur is er een openbare vergadering van de monumentencommissie. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis te Son.

De agenda van de vergadering is te bekijken op de pagina Monumentencommissie op onze website.

 

Reconstructie Rooijseweg

Wegenbouwer BAM Infra start op 16 juni met de reconstructie van de Rooijseweg. De hoofdweg, de ventweg en het fietspad worden grondig onder handen genomen. Het werk verloopt in fasen om doorstroming te kunnen garanderen. De reconstructie is 31 dec 2016 klaar.

Blijf op de hoogte

Uw vragen kunt u rechtstreeks aan BAM Infra stellen. U kunt uitvoerder Paul Heurkens bellen op 06­-51279374 of stuur een e­mail aan rooijseweg@bam.nl. Zodra de bouwkeet geplaatst is, zal er op een vast tijdstip een spreekuur komen in de keet, waar u terecht kunt om zaken over de uitvoering met BAM te bespreken.

Wilt u het project op de voet volgen op tablet of smartphone, download dan de app ‘Rooijseweg’ in Google Play en de App Store. De belangrijkste zaken in de planning kunt u ook op deze gemeentepagina volgen.

BAM app rooijseweg
Foto: Gemeente Son en Breugel

 

Alzheimer Café B.O.S. over de Dementia­-App

Op woensdag 22 juni vertelt Pieter Hasenaar zijn verhaal over zijn moeder en de mogelijkheden van de Dementia­-App.

De broers Pieter (54) en Harm (48) Hasenaar kregen enkele jaren terug te maken met zorg toen de ziekte van Alzheimer werd vastgesteld bij hun moeder. Als mantelzorgers zochten zij een antwoord op veel vragen om haar kwalitatief en sociaal beter te ondersteunen. Na gedegen onderzoek besloten zij, met hulp van deskundigen, de Dementia­-App te ontwikkelen

De Dementia­-App helpt nog thuiswonende mensen met dementie en ontzorgt de directe omgeving. Met de app wordt het mogelijk dierbare foto’s en muziek samen te voegen zodat het ‘opslaan’ van herinneringen verbeterd wordt. Het programma heeft ook een beeldbelfunctie, een dagelijkse agenda en een logboek dat op afstand kan worden beheerd. Al deze mogelijkheden worden tijdens deze avond door Pieter Hasenaar uitgelegd en toegelicht.

De Dementia­-App wordt door Alzheimer Nederland en de ISAO aanbevolen. De app is beschikbaar in de App Store en Google Play.

Programma en locatie

Het Alzheimer Café B.O.S. in Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. De toegang en het eerste kopje koffie/thee bij binnenkomst zijn gratis.

In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken van het Alzheimercafé B.O.S. of van CultuurSpoor Best te bekijken en (gratis) te lenen. Ook liggen er folders en brochures die te maken hebben met dementie.

Na de pauze van het Alzheimer Café bestaat de mogelijkheid vragen te stellen.

 

Tijdig lintje Koningsdag 2017 aanvragen

Elk jaar ontvangen enkele inwoners van Son een Breugel ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding. De aanvraag voor de onderscheiding loopt via de burgemeester. Iedereen kan één of meerdere personen voordragen. De voorstellen voor een onderscheiding voor Koningsdag 2017 moeten uiterlijk vóór 15 juli 2016 bij de gemeente zijn ingediend. Wanneer u een persoon wilt voordragen, verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de heer Frans den Hengst, Staf, tel.: 0499­491 410.

Algemene informatie over het aanvragen van een onderscheiding is te vinden op www.lintjes.nl.

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 20 t/m 24 juni 2016

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 27 mei 2016 – de Bontstraat 56, 5691 SX – asbestsanering (SLOPEN)
  • 01 juni 2016 – Beekjuffer 22 (Sonniuspark) – oprichten woonhuis met garage (BOUWEN)
  • 01 juni 2016 – Beekjuffer 24 (Sonniuspark) – oprichten woonhuis met garage (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over de hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Dienstverlening.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 06 juni 2016 – Ekkersrijt 3402 – W 2000, 5692 CJ ­- kappen van twee laanbomen i.v.m. verandering inrit (KAPPEN)
  • 06 juni 2016 – Bijenlaan 26, 5692 VB ­- kappen van 1 grove den (KAPPEN VAN RECHTSWEGE)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Tijdelijke verkeersmaatregel Torenstraat zondag 3 juli 2016

In verband met een activiteit in de kiosk wordt de Torenstraat tussen kiosk en aansluiting Dommelstraat tussen 13.00 en 20.00 uur afgesloten.
Het eenrichtingsverkeer op het Kerkplein ter hoogte van de kerk wordt in diezelfde periode opgeheven.

 

Vaststellen mandatenlijst

Op 19 april 2016 hebben het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester de vernieuwde mandatenlijst vastgesteld.

 

Omgevingsvergunning Adruu BV ter inzage

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij aan Adruu BV een omgevingsvergunning hebben verleend voor het milieuneutraal wijzigen van de inrichting Ekkersrijt 7302 te Son en Breugel.

Het besluit ligt van 14 juni 2016 gedurende 6 weken tot 26 juli 2016 voor iedereen ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 Son en Breugel tijdens de openingstijden.

Bezwaar

Tegen dit besluit kan tot 26 juli 2016 door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel.

Bij spoedeisende belangen kan tevens een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank ’s­Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ‘s­Hertogenbosch.


Lees meer bekendmakingen van de gemeente