Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 25

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugeDit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 25 2016.

Mededelingen en berichten

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
29 juni 201620.00 uurExtra commissie AZOpenbaarRaadzaal

 

Besluitenlijst raadsvergadering 16 juni 2016

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te bekijken op onze website. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur & Organisatie, Besluitenlijst raad. Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen. Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 491 410, f.denhengst@sonenbreugel.nl.

 

Extra commissievergadering AZ

Volgende week is er een extra commissievergadering in het gemeentehuis. Deze was oorspronkelijk gepland op 15 juni, maar is toen uitgesteld.

Iedere commissievergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag. Hieronder leest u de agenda van de vergadering.

 

Extra commissievergadering Algemene zaken (AZ)

Datum en tijdstip: woensdag 29 juni 2016, 20.00 uur

Agenda:

 • Jaarverslag en Jaarrekening 2015
 • Benoeming accountant

Openbare vergadering

De vergadering van de commissie is openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur & Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergadering van de commissie heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Veilig Son en Breugel

InbekersInbrekers gaan niet met vakantie, maar verzamelen wel graag souvenirs. De gemeente Son en Breugel wil het aantal woninginbraken in de zomermaanden terugdringen. Daarom starten wij in de zomerperiode de campagne ‘Inbrekers gaan niet met vakantie’. Deze campagne loopt van 16 juni t/m 16 september 2016. In deze periode slaan veel inbrekers toe omdat zij weten dat bewoners van huis zijn. Het is vaak eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn: uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn, nooit een lampje aan.

Wist u dat…

 • 3 op de 5 mensen hun ramen en deuren sluit als ze even naar boven gaan?
 • 53% nadenkt over de plek waarop ze hun laptop/tablet of smartphone neerleggen in huis?
 • 90% van de inbraken een zogenaamde ‘gelegenheidsinbraak’ is?
 • Een inbreker gemiddeld 30 seconden nodig heeft om binnen te komen?
 • 2 op de 3 hun vakantieplannen met de buren bespreken?

Op vakantie? Laat uw woning veilig achter!

Als u een paar dagen of een paar weken weggaat, laat dan uw woning veilig achter. Wat kunt u doen om de kans op een woninginbraak zo klein mogelijk te maken tijdens uw afwezigheid?

 • Plaats geen vakantieberichten of vakantiefoto’s op social media zoals Facebook of Twitter. Denk er ook aan uw (puber)kinderen hierover te instrueren;
 • Zet uw deurbel uit zodat een potentiële inbreker niet zeker weet of bewoners thuis zijn;
 • Zorg dat uw huis er bewoond uitziet. Gebruik tijdschakelaars voor één of meerdere lampen of laat bijvoorbeeld wat kopjes en bordjes op het aanrecht of de eettafel staan;
 • Zorg voor goede buitenverlichting aan de voor én achterzijde van uw huis (bijvoorbeeld met een schemerschakelaar).
 • Laat uw brievenbus regelmatig legen en laat de post neerleggen op plaatsen die van buitenaf niet zichtbaar zijn;
 • Zet geen waardevolle spullen in het zicht, zoals lcd­ en plasmaschermen, laptops en computers;
 • Sluit geen overgordijnen en haal geen planten voor de ramen weg;
 • Zorg voor goede sloten en sluit alle ramen en deuren, ook de kleine raampjes of draairamen, inbrekers kunnen hiervan gebruik maken;
 • Laat uw buren weten dat u weg bent en waar u te bereiken bent. Vraag uw buren ook een oogje in het zeil te houden tijdens uw afwezigheid;
 • Ruim ladders, vuilcontainers en andere klimmaterialen op of zet ze binnen;
 • Laat geen geld, waardevolle papieren en/of sieraden thuis achter. Bewaar ze bijvoorbeeld in de kluis bij de bank;
 • Sluit binnendeuren en deuren/laden van kasten niet af. U voorkomt hiermee extra schade als deze tijdens een inbraak worden opengebroken;
 • Kopieer uw persoonlijke bestanden op de computer naar een usb­stick, cd, dvd of een cloud. Hiermee voorkomt u dat u bij diefstal van uw computer uw bestanden kwijtraakt;

Donkere huizen zijn aantrekkelijk

Huizen die donker zijn maken een onbewoonde indruk maakt. Dat maakt uw huis aantrekkelijker voor inbrekers. Wat kunt u doen om de kans op een inbraak in uw huis zo klein mogelijk te maken als u ’s avonds niet thuis bent?

 • Zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt (ook als het schemer is): laat in kamers, waar van buitenaf geen direct zicht op is, licht branden met bijvoorbeeld een tijdschakelaar.
 • Zorg voor goede buitenverlichting aan de voor­ én achterzijde van uw huis met bijvoorbeeld met een schemerschakelaar of bewegingssensor.
 • Als u weg bent, vraag dan uw buren om uw huis extra in de gaten te houden.

Meer informatie

Bekijk het overzicht met tips waaraan u moet denken als u op vakantie gaat op onze website, www.sonenbreugel.nl. Ook kunt u op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen: www.politiekeurmerk.nl/bewoners/wat­kan­ik­zelf­doen/preventietips.

 

Samenwerking tussen Boa’s wordt uitgebreid naar meerdere gemeenten

Op 14 juni 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders drie Buitengewone opsporingsambtenaren (Boa’s) van de gemeente Eindhoven tijdelijk aangewezen als toezichthouders van de gemeente Son en Breugel. De aanwijzing is het gevolg van de samenwerking tussen beide gemeenten op het gebied van controles in het kader van de drank­ en horecawet. Deze controles worden binnenkort uitgevoerd door middel van uitwisseling van de bevoegde boa’s van Son en Breugel en Eindhoven.

Samenwerking met de Boa’s Nuenen en Geldrop­-Mierlo

Deze samenwerking is al eerder opgestart voor de controle op overlast van honden, met name het niet aanlijnen en het opruimen van hondenpoep. Ook voor de controle op de Drank­ en horecawet vindt de samenwerking al plaats. Er zijn ook afspraken gemaakt om elkaar te ondersteunen bij ziekte, verlof of andere projecten.

Regionale samenwerking

De gemeente Valkenswaard heeft ondersteuning gevraagd van de Boa’s uit omliggende gemeenten voor een project afval. Hieraan geven we gehoor omdat deze vraag in de toekomst vaker zal voorkomen. In 2011 is door de burgemeesters van Brabant Zuid­Oost een overeenkomst gesloten die regionale samenwerking van Boa’s mogelijk maakt. Het kan dus vaker voorkomen dat Boa’s uit andere gemeenten dienst doen in Son en Breugel.

 

Tijdig lintje Koningsdag 2017 aanvragen

Elk jaar ontvangen enkele inwoners van Son een Breugel ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding. De aanvraag voor de onderscheiding loopt via de burgemeester. Iedereen kan één of meerdere personen voordragen. De voorstellen voor een onderscheiding voor Koningsdag 2017 moeten uiterlijk vóór 15 juli 2016 bij de gemeente zijn ingediend. Wanneer u een persoon wilt voordragen, verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de heer Frans den Hengst, Staf, tel.: 0499­491 410.

Algemene informatie over het aanvragen van een onderscheiding is te vinden op www.lintjes.nl.

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 27 juni t/m 1 juli 2016

Komende week wordt uw GFT (groen), Rest en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

 • 10 juni 2016 – Olen 5, 5694 NP – asbestsanering (SLOPEN)
 • 13 juni 2016 – Herculeslaan 6, 5694 VP – vestigen internetwinkel (HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RO)
 • 14 juni 2016 – Apollolaan 38, 5694 WR – plaatsen dakkapel in linker­ en rechterzijgevel (BOUWEN)
 • 14 juni 2016 – Science Park Eindhoven 5051, 5692 EB – vervangen huidige gevelreclame (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over de hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Dienstverlening.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 14 juni 2016 – Driehoek 11, 5691 NE – nieuwbouw woonhuis (BOUWEN)
 • 14 juni 2016 – Seinelaan 71, 5691 RA – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)
 • 15 juni 2016 – Azielaan 47, 5691 LB – realiseren aanbouw t.b.v. vergroten badkamer (BOUWEN)
 • 16 juni 2016 – Vliehors 42, 5691 ZZ – vergroten woonhuis (BOUWEN)
 • 17 juni 2016 – Kanaaldijk Zuid ongenummerd – realiseren antenne­installatie van Vodafone, opstelpunt 6115 (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Evenementvergunning

De burgemeester heeft vergunning verleend voor het 3­daagse muziekfestival Kuylkamp op 24, 25 en 26 juni 2016 op de locatie de Kuilen 3d.

Bezwaar

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbende schriftelijk, binnen 6 weken na dagtekening van deze brief, gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester van de Gemeente Son en Breugel, Postbus 8, 5691 AA Son en Breugel. Tevens kunt u, wanneer u bezwaar maakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s­Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s­ Hertogenbosch.

 

Vaststelling van de Landelijke Handhavingstrategie

Op 14 juni 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders de Landelijke Handhavingstrategie vastgesteld.

De overheid stelt regels aan burgers en bedrijven om bepaalde beleidsdoelen te bereiken. Het gaat bijvoorbeeld om het realiseren van een veilige samenleving, een beoogde ruimtelijke­ of milieukwaliteit of de bescherming van natuur, landschap, grondstoffen en dergelijke. De regels zijn vastgelegd in wetten of verordeningen en/of in op maat gemaakte vergunningen of toestemmingen. Regels zijn er om te worden nageleefd; als dit niet gebeurt worden de gestelde doelen immers niet bereikt.

Alle activiteiten van de overheid die erop gericht zijn om tot naleving van de vastgelegde regels te komen kunnen we vatten onder het begrip handhaving. Handhaving van het omgevingsrecht betreft een overheidstaak. De bevoegde bestuursorganen hebben de taak voor de bestuursrechtelijke handhaving te zorgen. De basis hiervoor is een handhavingstrategie. Het hebben van een handhavingstrategie is verplicht.

De Landelijke Handhavingstrategie komt in de plaats van de Brabantse Handhavingstrategie “Zó handhaven we in Brabant”.

Het doel van de Landelijke Handhavingstrategie is dat landsbreed, het bestuurlijk bevoegd gezag / de omgevingsdiensten, de landelijke inspecties, de politie en het OM uitvoering geven aan de beginselplicht tot handhaven, passend interveniëren bij iedere bevinding, in vergelijkbare situaties vergelijkbare keuzes maken en interventies op vergelijkbare wijze kiezen en toepassen.

Het besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Son en Breugel.

Het besluit treedt in werking op 1 juli 2016.


Lees meer bekendmakingen van de gemeente