Bekendmakingen gemeente week 28

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 28 2016.Gemeente Son en Breuge

Agenda komende periode

13 juli 201620.00 uurVergadering AB WSDOpenbaarSchouwrooij 20, Boxtel
14 juli 201619.00 uurRaadsvergaderingOpenbaarRaadzaal
18 juli 201614.30 uurMonumentencommissieOpenbaarRaadzaal

 

Mededelingen en berichten

Reconstructie Rooijseweg – start fase 1

De reconstructie van de Rooijseweg is de 1e fase ingegaan. BAM heeft ter voorbereiding de hagen aan de Rooijseweg verwijderd. In fase 1 wordt het wegdek aan de noordzijde verwijderd.

RooijsewegHet verkeer maakt in deze fase tot aan de bouwvakvakantie (5 augustus) vanaf de overgang Sonseweg­Rooijseweg en Rooijseweg 59 gebruik van de ventweg. Het verwijderen van de bovenlaag in het noordelijke wegvak zal met geluidsoverlast in de directe omgeving gepaard gaan.

Contact en informatie

Uw vragen kunt u rechtstreeks aan BAM Infra stellen. U kunt uitvoerder Paul Heurkens bellen op 06­-51279374 of stuur een e­
mail naar rooijseweg@bam.nl.BAM app rooijseweg

Wilt u het project op de voet volgen op tablet of smartphone, download dan de app ‘Rooijseweg’ in Google Play en de App Store.

 

Vergadering Monumentencommissie

Op maandag 18 juli 2016 om 14.30 uur is er een openbare vergadering van de monumentencommissie. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis te Son. De agenda van de vergadering is te bekijken op de pagina Monumentencommissie op onze website.

Veilig Son en Breugel

Inbreker zoekt een souvenierInbrekers gaan niet met vakantie, maar verzamelen wel graag souvenirs

Tip van de week!

Op vakantie? Post uit het zicht en zorg dat uw waardevolle spullen zoals laptop, sieraden e.d. een veilig plekje hebben.

Meer informatie

Bekijk het overzicht met tips waaraan u moet denken als u op vakantie gaat op onze website, www.sonenbreugel.nl. Ook kunt u op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen: www.politiekeurmerk.nl/bewoners/wat­kan­ik­zelf­doen/preventietips.

 

Vergadering Algemeen Bestuur WSD

Op woensdag 13 juli 2016 om 20.00 uur vergadert het Algemene Bestuur van de WSD in de kleine kantine van de WSD, Schouwrooij 20 te Boxtel. Op de agenda staan onder ander de jaarstukken WSD 2015, de begroting WSD 2017 met financiële Meerjarenraming 2018 ­ 2020 en de stand van zaken werkbedrijf NO­, ZO­ en Midden Brabant.

U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 18 t/m 22 juli 2016

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 01 juli 2016 – Dresdenlaan 4, 5691 GT – uitbreiden woonhuis en plaatsen overkapping (BOUWEN)
  • 04 juli 2016 – Ekkersrijt 3102, 5692 CC – tijdelijk plaatsen containers (BOUWEN)
  • 05 juli 2016 – Muizenberg 4, 5691 GW, verbouwen woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over de hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Dienstverlening.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 05 juli 2016 – Driehoek 1C, 5691 NE – oprichten woonhuis (BOUWEN)
  • 07 juli 2016 – Ruysdaelstraat 6, 5691 EA – kappen van 4 grove dennen, 1 berk en 1 conifeer (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

RECTIFICATIE

In Forum van 28 juni 2016 is deze mededeling ten onrechte bij de rubriek Verleende vergunningen terecht gekomen.

 

Mededeling omtrent intrekken aanvraag omgevingsvergunning

De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door de aanvrager ingetrokken op:

  • 31 mei 2016 Jufferlaan 26, kavel D10 – oprichten woonhuis (BOUWEN)

Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.


Lees meer bekendmakingen van de gemeente

Post article

Post article