Search
Close this search box.

Bekendmakingen gemeente week 3

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de gemeentelijke bekendmakingen voor week 3 2016.

Raadsvergadering

Op donderdag 4 februari aanstaande, aanvang 20.00 uur vindt er een openbare raadsvergadering plaats in het gemeentehuis.

De agenda en bijbehorende stukken zijn te bekijken op onze website www.sonenbreugel.nl: klik op Bestuur & Organisatie, vervolgens op Raadsinformatiesysteem, en vervolgens op de betreffende vergaderdatum.

Spreekrecht

Tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. U dient dit vóór de vergadering door te geven aan de griffier. De spreektijd is maximaal 5 minuten.

Tip: u kunt uw verhaal op papier zetten en uitdelen.

Ophaalschema 1 t/m 5 februari 2016

Komende week wordt uw GFT en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

De app is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier.
Kijk op onze website bij Afvalinzameling voor de kalender op uw postcode. Of download de app. in de Appstore.

Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 15 januari 2016 Science Park Eindhoven 5051, 5692 EB – vervangen gevelreclame (BOUWEN)

  • 20 januari 2016 Ruysdaelstraat 6, 5691 EA – slopen en asbestsanering Basisschool De Sonnewijzer (SLOPEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvragen liggen deze (concept)besluiten samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over de hierboven vermelde aanvragen kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 18 januari 2016 – Vondelstraat thv huisnummer 35 5691 XB ­ kappen van twee acacia’s groenstrook (KAPPEN)

  • 18 januari 2016 – Vlinderlaan thv huisnummers 3­5, 5691 RK kappen van twee eikenbomen berm (KAPPEN)

  • 19 februari 2016 – Ekkersrijt 7204, 5692 HE – plaatsen laad­ en losdock (BOUWEN)

  • 19 februari 2016 – Hendrik Veenemanstraat 7, 5691 BA – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

  • 20 januari 2016 – Wolfswinkel thv huisnummer 1 / Planetenlaan kappen van twee wilgen berm (KAPPEN)6

  • 20 januari 2016 – Vijverlaan 94, 5691 ER ­ kappen van een eik voortuin (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Voor de agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

Lees ook