Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 31

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 31 2016.Gemeente Son en Breuge

Mededelingen en berichten

Volgende week geen gemeentepagina

Vanwege de zomervakantie verschijnt er in week 32 en week 34 geen gemeentepagina.
Bekendmakingen schuiven door naar een volgende week, zodat u geen publicaties zult missen. In uitzonderlijke gevallen, bij onvoorziene en urgente situaties, zullen we een officiële bekendmaking plaatsen in het Eindhovens Dagblad.

 

Verspreiding gemeentegids 2016­-2017

Bekendmakingen gemeente week 31In de week van 1 tot en met 5 augustus wordt de nieuwe gemeentegids huis­aan­ huis verspreidt.  Hebt u de gids niet ontvangen? Dan kunt u een exemplaar ophalen bij de receptie in het gemeentehuis.

Toegankelijke gemeentegids

Hebt u een visuele, auditieve, verstandelijke of motorische beperking? Of hebt u last van kleurenblindheid of dyslexie? Of is Nederlands uw tweede taal? Ga dan naar de toegankelijke gemeentegids van Akse Media in de sectie ‘Ontdek Son en Breugel’ op onze website.

 

Voetbalterrein SBC gesloten tijdens zomervakantie

In de periode van 29 juli tot en met 4 september is het voetbalterrein van SBC gesloten voor personen die er niet mogen zijn.

Aanleiding hiervoor zijn de vernielingen en beschadigingen van velden, omheining en netten. Er wordt ook veel afval achtergelaten. Het gebruik zorgt ook voor overlast voor omwonenden. Het terrein wordt wel gebruikt door Korein en voor geplande sportactiviteiten van SBC.

Leden van SBC die op de velden worden aangetroffen en die er niet mogen zijn, lopen het risico dat ze na een waarschuwing enkele klusjes voor SBC mogen doen. Niet­leden lopen het risico op een taakstraf via HALT.

 

Openstelling gemeentehuis tijdens zomervakantie

Tijdens de zomervakantie hanteren we aangepaste openingstijden.

In de periode van 1 augustus tot en met 12 augustus zijn onze openstellingstijden:

  • maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur
  • donderdag van 13.00 tot 19.00 uur

In de periode van 15 augustus tot en met 2 september zijn we alleen in de ochtend open. Een bezoek aan onze balies maakt u via onze website www.sonenbreugel.nl.

 

Vakantiesluiting steunpunt Son en Breugel

Het politiesteunpunt in Son en Breugel is tijdens de komende vakantieperiode, van maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2016, tijdelijk gesloten.

Dat gebeurde de afgelopen jaren ook al omdat de politie merkte dat het bezoek aan het steunpunt in de vakantiemaanden terugliep. Dit betekent niet dat we de burger niet goed van dienst kunnen zijn. Door de sluiting kunnen de beschikbare agenten meer op straat werken. Het politiebureau in Geldrop aan de Laan der vier Heemskinderen blijft gewoon open tijdens de vakantieperiode. En uiteraard is de politie 24/7 bereikbaar via 0900­8844 of voor spoed door te bellen naar 112.

Steunpunt weer open

Vanaf maandag 5 september is het steunpunt weer geopend volgens de gebruikelijke tijden: maandag en donderdag ‘s middags van 14.00 ­ 16.30 uur en ‘s avonds van 17.00 ­ 19.00 uur.

 

Groep “Buurtpreventie en veiligheid in uw straat” op Son en Breugel Verbindt

Sinds kort vormt zich een nieuw netwerk op de website Son en Breugel Verbindt. De groep “Buurtpreventie en veiligheid in uw straat” is bedoeld voor alle inwoners die zich betrokken voelen bij de veiligheid in de buurt, straat of wijk. Ook inwoners die actief zijn met buurtpreventie of hierin interesse hebben zijn in deze groep op het juiste adres.

De groep vormt het netwerk waarbinnen u kunt meedenken over en meewerken aan buurtpreventie en veiligheid in Son en Breugel. In de groep zitten ook medewerkers van veiligheid en handhaving van de gemeente Son en Breugel. Op deze manier trekken we samen met u op om te werken aan de veiligheid op straat.

Denkt u ook na over veiligheid en buurtpreventie in uw straat of wijk?

Meldt u dan nu aan als lid van de groep “Buurtpreventie en veiligheid in uw straat” op Son en Breugel Verbindt. Kijk op www.sonenbreugelverbindt.nl in de groep ‘Buurtpreventie en Veiligheid’ voor meer informatie, tips en nieuws.

 

Bekendmakingen gemeente week 31Burendag 2016

Op 24 september is het burendag. Son en Breugel Verbindt organiseert hieromheen een speciale actie op hun website. Organiseer met de buren en ontvang een gratis vlaai. Meer informatie vindt u op www.sonenbreugelverbindt.nl.

 

Veilig Son en Breugel

Bekendmakingen gemeente week 31Inbrekers gaan niet met vakantie, maar verzamelen wel graag souvenirs.

Tip van de week!
Pas op met het afwezigheidsbericht op voicemail/antwoordapparaat tijdens vakantie, waardoor een inbreker weet dat u niet thuis bent.

Meer informatie

Bekijk het overzicht met tips waaraan u moet denken als u op vakantie gaat op onze website, www.sonenbreugel.nl. Ook kunt u op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen: www.politiekeurmerk.nl/bewoners/wat­kan­ik­zelf­doen/preventietips.

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 8 t/m 12 augustus 2016

Komende week wordt uw GFT (groen), papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Ophaalschema 15 t/m 19 augustus 2016

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 21 juli 2016 Korenbloemlaan 1, 5691 WV – asbestsanering (SLOPEN)
  • 22 juli 2016 Colijnstraat 22, 5694 CK – plaatsen dakkapel voorzijde woning (BOUWEN)
  • 26 juli 2016 Ekkersrijt 7202, 5692 HE – vervangen stalen gevelpanelen (BOUWEN)
  • 27 juli 2016 Adourlaan 2, 5691 RC – uitbreiden en veranderen van een woning (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over de hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Dienstverlening.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 22 juli 2016 Beekjuffer 1, 5692 WT ­ realiseren woonhuis (BOUWEN)
  • 26 juli 2016 Piet Heinlaan 103, 5694 CB – realiseren erfafscheiding (BOUWEN)
  • 26 juli 2016 Bronlibel 1 t/m 12, 5690 AA – plaatsen van 12 bergingen (BOUWEN)
  • 27 juli 2016 Ekkersrijt 2066 (3301), 5692 CJ – wijzigen omgevingsvergunning voor het oprichten van een distributiecentrum en aanlegwerkzaamheden (BOUWEN en AANLEG)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets ter inzage

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) te verlenen aan Brabant Water NV voor het wijzigen van de voorschriften van de vergunning voor het Waterproductiebedrijf Son, gelegen aan de Achterste Heistraat 15 te Best.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen gedurende 6 weken van 2 augustus tot en met 13 september 2016 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Tot en met 13 september 2016 kunnen belanghebbenden zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel. Deze zienswijzen dienen gemotiveerd te zijn. Wie zienswijzen inbrengt kan verzoeken om zijn persoonlijke gegevens niets bekend te maken.


Lees meer bekendmakingen van de gemeente