Bekendmakingen gemeente week 35

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 35 2016.Gemeente Son en Breuge

Mededelingen en berichten

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
31 augustus 201617.00 uur – 18.00 uurOpen spreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
7 september 201620.00 uur – 22.00 uurVoorlichtingsavond centrum SonOpenbaarRaadzaal
8 september 201620.00 uurRaadsvergaderingOpenbaarRaadzaal

 

Mededelingen en berichten

Uitnodiging voorlichtingsavond Centrum Son

Op 7 september a.s. om 20.00 uur blikken we in het Raadzaal van het gemeentehuis kort terug op het besluitvormingsproces tot nu toe, maar vooral vooruit op wat ons te wachten staat.

Ook stellen we het bouwteam van het MFA voor, onder leiding van architect Thomas Rau. Rau krijgt een belangrijke rol. Zijn enthousiasme en visie op bouwen zijn aanstekelijk, daar kijken we dus écht naar uit! In het najaar wordt ook meer bekend over het ontwerpteam dat het Gemeentehuis onder handen neemt.

Iedereen is van harte welkom bij deze bijeenkomst. Graag even aanmelden via communicatie@sonenbreugel.nl.

 

Gemeenteraadsvergadering

Volgende week is er een vergadering van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Iedere raadsvergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag. Hieronder leest u de agenda van de vergadering.

Gemeenteraadsvergadering

Datum en tijdstip: donderdag 8 september 2016, 20.00 uur

Agenda:

 • Subsidie nieuwbouw scouting Dutmella
 • Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied, Sonniuswijk 17”
 • Regioverslag 2014 – 2015 Bestrijden voortijdig schoolverlaten, schoolverzuim, incl. Jaarverslag leerplicht

Openbare vergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt
5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Gemeente Son en BreugelSpreekuur Kees Vortman in De Boerderij

Met ingang van 31 augustus houdt wethouder Kees Vortman wekelijks een open spreekuur in De Boerderij.

Wat kunt u verwachten?

Iedere woensdag tussen 17.00 en 18.00 uur kunt u persoonlijk met Kees Vortman spreken. Per gesprek wordt maximaal 10 minuten uitgetrokken. In zo’n gesprek kunt u vragen, wensen, opvattingen, ideeën en opmerkingen over gemeentelijk beleid of de gemeentelijke organisatie voorleggen. Het spreekuur geeft u de kans om kort met een lid van het college van gedachten te wisselen.

Afspraak niet nodig, aanmelden wordt op prijs gesteld

Iedereen is welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet nodig. We stellen het wel op prijs ­ in verband met de planning van de agenda ­ dat u zich van tevoren meldt bij het bestuurssecretariaat via (0499) 491 406 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.
Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.

Een vervolggesprek?

Uw gesprek met wethouder Vortman is een eerste inventarisatie. Samen met u bekijkt hij of uw vraag verder besproken dient te worden. In dat geval maakt het bestuurssecretariaat met u een vervolgafspraak voor een gesprek met het collegelid of een medewerker van de gemeente.

 

Aanleg rolstoelpad in Bosgebied­-West

Gemeente Son en BreugelWethouder Tom van den Nieuwenhuijzen heeft in overleg met werkgroep Wandelen op Wielen, IVN (instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) en Staatsbosbeheer besloten in Son en Breugel een tweede rolstoelpad aan te leggen.

Het nieuwe pad wordt aangelegd in het Bosgebied­West. In de nabijheid van het pad wordt een extra parkeerplaats aangelegd. Ook wordt voor een goede verbinding met de wijk ’t Zand en de Bestseweg gezorgd. Tom van den Nieuwenhuijzen benadrukt dat hij het persoonlijk erg belangrijk vindt dat het bosgebied toegankelijk is voor alle inwoners van Son en Breugel.

Oud Meer

Aanvankelijk was het plan om een rolstoelpad aan te leggen bij het Oud Meer. Het gebied rondom het Oud Meer maakt echter onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur en is een kwetsbaar gebied. Staatsbosbeheer en IVN benadrukten dat aanleg van een verhard pad op deze locatie een negatieve invloed heeft op het ecologische systeem en de flora en fauna in het gebied. Op basis van de landelijke spelregels rondom de Ecologische Hoofdstructuur is het aanleggen van een verhard pad ook niet toegestaan.

Goed alternatief

In overleg met de betrokkenen is de gemeente op zoek gegaan naar een goede alternatieve locatie. Het Bosgebied­West is een natuurcompensatiegebied ten zuiden van het Oud Meer. Het ligt ten westen van de A50 en ten noorden van het Wilhelminakanaal. Daarnaast wordt ten zuiden van het kanaal, direct aansluitend op het natuurcompensatiegebied, een nieuwe parkeerplaats voor recreanten aangelegd. Via het fietspad wordt ook gezorgd voor een verbinding naar de parkeerplaats bij het Dutmellapad. Om de oversteek op de Bestseweg veiliger te maken staat een middengeleider op de planning. Op deze manier wordt een toegankelijke wandelroute van ca. 2 km aangelegd die een waardevolle toevoeging is aan het natuurontwikkelingsgebied.

Palenpad

Om het wel mogelijk te maken dat ook rolstoelgebruikers kunnen genieten van de natuur rondom het Oud Meer wordt gekeken of het mogelijk is om een palenpad aan te leggen. Dit pad zou dan bijvoorbeeld aangelegd kunnen worden aan de zuid­oostkant van het Oud Meer en bereikbaar zijn via de parkeerplaats bij het Dutmellapad. Tom van den Nieuwenhuijzen: “Dat ga ik onderzoeken. Ik begrijp het belang van het toegankelijk maken van het gebied rond het Oud Meer. Daar wil ik dus ook mee aan de slag.”

Planning

Het rolstoelpad, de parkeerplaats en de verbinding met de wijk ’t Zand worden nog voor het eind van het jaar gerealiseerd.

 

Veilig Son en Breugel

Inbrekers gaan niet met vakantie, maar verzamelen wel graag souvenirs.

Gemeente Son en BreugelTip van de week!

Geniet van de zomer. Sluit inbrekers buiten! Zorg dat ramen en deuren goed gesloten en voorzien zijn van goed hang­ en sluitwerk.

Meer informatie

Bekijk het overzicht met tips waaraan u moet denken als u op vakantie gaat op onze website, www.sonenbreugel.nl. Ook kunt u op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen: www.politiekeurmerk.nl/bewoners/wat­kan­ik­zelf­doen/preventietips.

 

Vakantiesluiting steunpunt Son en Breugel

In verband met de vakantieperiode is het politiesteunpunt t/m vrijdag 2 september 2016 gesloten. Vanaf 5 september is de politie weer aanwezig op de gebruikelijke tijden: maandag en donderdag ‘s middags van 14.00 ­ 16.30 uur en ‘s avonds van 17.00 ­ 19.00 uur. Het politiebureau in Geldrop aan de Laan der vier Heemskinderen is tijdens de vakantieperiode open en is 24/7 bereikbaar via 0900­8844 of 112 (bij spoed).

 

Heel Nederland Telt Mee

Heel Nederland telt mee

met het nationale fietsonderzoek

Op 19 september start de 2e editie van het grote nationale fietsonderzoek. In 2015 is de Fietstelweek voor het eerst gehouden en waren er te weinig gebruikers uit Son en Breugel om nuttige conclusies te trekken.

Van 19 tot 25 september brengt de Fietsapp al onze fietsbewegingen in kaart brengen. Waar fietsen we door? Waar hebben we oponthoud? Waar is het druk? Hoe meer we weten, hoe beter we onze fietspaden kunnen inrichten.

Meedoen is zo leuk en gemakkelijk als het fietsen zelf. Alles wat je nodig hebt: je fiets en de gratis Fietstel­app. Je maakt dan meteen kans op 1 van de 25 Veloretti fietsen in jouw favoriete kleur.

Ook scholieren tellen mee

Van jong tot oud, heel Nederland telt mee. Daarom roepen we middelbare scholieren ook actief op om deel te nemen aan het fietsonderzoek. Op die manier brengen we ook de veel gefietste routes richting de scholen in de provincies in kaart. Samen met de hele klas kan er kans worden gemaakt op een hele spannende prijs: namelijk een helikoptervlucht boven Nederland.

Deelnemen is simpel: Fietstel­app downloaden, je klasgenoten uitnodigen en samen zoveel mogelijk fietskilometers maken. De klassen met de meeste kilometers van de school maken kans op een van de drie helikoptervluchten.

Meer weten?

Je vindt de Fietstel­app in Google Play en App Store. Wil je wat meer lezen over het onderzoek bezoek dan de website: www.nationalefietstelweek.nl. Tel je ook mee? #heelNLteltmee

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 5 t/m 9 september 2016

Komende week wordt uw GFT (groen) Papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 3 augustus 2016 – Europalaan 1, 5691 EL – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)
 • 5 augustus 2016 – Hendrik Veenemanstraat 88, 5691 BD – plaatsen reclamebord (BOUWEN)
 • 8 augustus 2016 – Nieuwstraat 34, 5691 AD – vervangen/wijzigen winkelpui (BOUWEN)
 • 9 augustus 2016 – Eind 1a, 5694 NL – bouwen carport (BOUWEN)
 • 11 augustus 2016 – Science Park Eindhoven 5006, 5692 EA – bouwen bedrijfspand en loopbruggen (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 4 augustus 2016 – Beemdstraat 26a – oprichten van een woonhuis (BOUWEN)
 • 4 augustus 2016 – Science Park Eindhoven 5204b, 5692 EG ­ aanpassen van de entree aan het bedrijfspand (BOUWEN)
 • 24 augustus 2016 – Dresdenlaan 4, 5691 GT – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Aanvraag revisievergunning Distributiecentrum van den Anker BV

Gedeputeerde Staten van Noord­Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Distributiecentrum van den Anker BV. De aanvraag betreft een revisievergunning voor de inrichting, gelegen aan Ekkersrijt 7604 te Son En Breugel.

Gedeputeerde Staten van Noord­Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 30 augustus 2016 tot en met 11 oktober 2016 ter inzage bij de gemeente Son en Breugel. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer W. van Soelen, telefoon (013) 206 05 12. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite www.brabant.nl.

Tegen de beschikking kan tot en met 11 oktober 2016 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:

 • zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikkingen;
 • het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen zijn aangebracht;
 • redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikkingen.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost­Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ‘s­Hertogenbosch.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost­Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ‘s­Hertogenbosch.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de voorzieningenrechter is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk 16020471 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

 

Evenementenvergunning Breugels festijn, 16, 17 en 18 september 2016

De burgemeester heeft vergunning verleend voor het Breugels Festijn op 16, 17 en 18 september 2016. Het evenement mag gehouden worden in een feesttent op het Pieter Brueghelplein op 16 september van 19:00 uur tot 24:00 uur; 17 september van 13:00 uur tot 01:00 uur en op 18 september van 11:00 uur tot 19:00 uur.

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Voor een goed en veilig verloop van de door ons verleende evenementen hebben we onderstaande tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen.

Breugels Festijn, 16, 17 en 18 september 2016

Afsluitingen

 • Het weggedeelte Pieter Brueghelplein ­ van den Elsenstraat tot aan de aansluiting met de Sint Hubertuslaan mag voor het doorgaande verkeer worden afgesloten vanaf 16 september, 08.00 uur tot 19 september, 13.00 uur. De Stakenburgstraat blijft voor het verkeer geopend.
 • Een gedeelte van de Sint Genovevastraat vanaf de aansluiting met de Sint Genovevakerk / de Beemdstraat, de Sint Isidorusstraat, de Weverstraat en de Blekerstraat mogen voor het doorgaande verkeer worden afgesloten op 18 september tussen 08.00 uur en 18.00 uur.

Vervolgens hebben wij besloten aan één zijde van de Sint Genovevastraat een parkeerverbod in te stellen, zodat de doorgang voor het verkeer en /of hulpdiensten probleemloos kan verlopen. Het verbod, welk is aangeduid met verkeersborden is van kracht op 18 september van 08.00 uur tot 18.00 uur.

De omleidingsroute, de wegafsluitingen en het parkeerverbod worden door middel van bebording aangegeven. Aan de organisatie van genoemd evenement is de verplichting opgelegd dat bij het afzetten van de openbare weg, hulpdiensten als brandweer en ambulance te allen tijde minimaal 3,5 meter vrije doorgang moeten hebben; tevens moeten de afzethekken verplaatsbaar zijn, zodat in geval van nood een snelle doorgang gewaarborgd is.

Freedom Run, 23 oktober 2016

Het college neemt de volgende verkeersmaatregelen t.b.v. evenement Freedom Run op 23 oktober 2016.

Afsluitingen

 • Sonniuswijk
 • Ockhuizenweg t.h.v. huisnummer 18 tot en met de aansluiting op de Sonniuswijk
 • Kruising Landingsweg – Airborneweg voor wat betreft de ingang van het daarop aansluitende zandpad
 • Brouwerskampweg
 • Fietspad tussen Sonniuswijk en aansluiting met de bossen

Bovenstaande wegen worden op 23 oktober 2016 afgesloten voor doorgaand verkeer tussen 11.00 uur en 13.000 uur. Bestemmingsverkeer wordt binnen die tijden alleen doorgelaten zodra er geen deelnemers aan het evenement op dat gedeelte van het parcours aanwezig zijn.
Als door het evenement eerder geen gebruik meer wordt gemaakt van bovenstaande weggedeelten, worden deze eerder geopend voor doorgaand verkeer.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de bovenstaande maatregelen kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de burgemeester voor het evenement en naar burgemeester en wethouders voor de tijdelijke verkeersmaatregel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel. In uw bezwaarschrift verwijst u naar dit besluit en geeft u aan waarom u het hier niet mee eens bent. Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen.

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in ’s­Hertogenbosch. Meer informatie over de voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.

 

Emigratie naar onbekend adres

Het college van Son en Breugel maakt bekend dat uit onderzoek gebleken is dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar hij in de basisregistratie personen stond ingeschreven. Zijn persoonslijst is opgeschort met als reden “emigratie naar onbekend”. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig is.

Het betreft:

 • De heer F. Göksel, geboren 25­-01-­1987
 • De heer Y. Hristov, geboren 17­-03­-1980

Bezwaarschrift

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen binnen zes weken een bezwaar worden ingediend. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

 • ­de naam en het adres van de indiener
 • de dagtekening
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is
 • de gronden van bezwaar

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Oost­Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ ’s­ Hertogenbosch.


Lees meer bekendmakingen van de gemeente

Post article

Post article