Bekendmakingen gemeente week 38

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 38 2016.Gemeente Son en Breuge

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
21 september 201609:00 uur – 10:00 uurOpen spreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
21 september 201617:00 uur – 18:00 uurOpen spreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
21 september 201620:00 uurCommissie Algemene ZakenOpenbaarRaadzaal
27 september 201619:00 uur – 22:00 uurStartersbijeenkomstOpenbaarKlooster, Nuenen
28 september 201619.30 uur – 21.00 uurAlzheimer Café B.O.SOpenbaar’t Zandt, Oirschot
3 oktober 201619.30 uurEnergie café SonEnergieOpenbaar’t Zandt, Oirschot

 

Mededelingen en berichten

Samenwerking Nuenen en Son en Breugel

Nuenen en Son en Breugel werken al lang samen. Er wordt dan ook regelmatig gesproken over verdergaande samenwerking, ook tegen de achtergrond van de discussie over de bestuurlijke toekomst van deze gemeenten.

Een (bestuurlijke) fusie tussen beide gemeenten is in die gesprekken een realistische optie gebleken. In dat licht hebben de colleges van Son en Breugel en Nuenen opdracht gegeven voor een ambtelijke verkenning naar de gevolgen van een eventuele fusie. Het gaat om de gevolgen voor inwoners, bedrijven en verenigingen en ook om een verkenning op politiek, bestuurlijk en ambtelijk vlak. Door een extern bureau zijn de financiële gevolgen uitgebreid in beeld gebracht.

De colleges van burgemeester en wethouders van de beide gemeenten hebben de verkenning inmiddels besproken en vastgesteld. Beide colleges vinden het belangrijk om de verkenning nu aan hun raden voor te leggen als bijdrage aan de discussies over de bestuurlijke toekomst van de eigen gemeente.

 

Brandweer zoekt vrijwilligers voor post Son en Breugel

De brandweer in Son en Breugel is gestart met een campagne voor het werven van nieuwe brandweermensen.

Nieuwe vrijwilligers zijn hard nodig om Son en Breugel in de toekomst van goede brandweerzorg te blijven voorzien. Een groot deel van het brandweerwerk in Son en Breugel wordt door vrijwillige brandweermensen gedaan: mannen en vrouwen, die in hun eigen woonomgeving zinvol en inspannend werk doen.

Brandweer start wervingscampagne voor nieuwe vrijwilligers

Om geïnteresseerden te laten zien wat het vak nu eigenlijk inhoudt, organiseert de brandweer op woensdag 5 en donderdag 6 oktober 2016 een workshop. Brandweermensen geven uitleg over de werkzaamheden en taken van de brandweer en laten de deelnemers zelf ervaren wat er allemaal komt kijken bij het werk. De avond vindt plaats in het Combigebouw, Rooijseweg 1 in Son en Breugel en duurt van 19.30 tot 22.30 uur. Aanmelden hiervoor kan via brandweersonenbreugel@vrbzo.nl.

Voor een vrijblijvend gesprek of sollicitatie kunnen belangstellenden ook bellen met Harry van Uden, Operationeel Manager, telefoonnummer 040 ­ 2203133 / 06 51224555.

 

Eigen bedrijf beginnen of startend ondernemer?

De gemeenten Son en Breugel, Geldrop­-Mierlo en Nuenen organiseren samen een informatieavond voor iedereen die de ambitie heeft een bedrijf te beginnen, of sinds kort ondernemer is.

Uitnodiging Startersbijeenkomst topU bent van harte welkom op 27 september vanaf 19.00 uur in Het Klooster in Nuenen.

Op een laagdrempelige manier worden allerlei aspecten van het beginnen van een eigen bedrijf toegelicht. Verschillende sprekers en workshops maken het een interessante leerzame avond die bovendien erg zinvol is om uw netwerk te vergroten.

Wilt u meer informatie of u meteen aanmelden voor deze gratis bijeenkomst? Stuur een mail naar startendeondernemers@sonenbreugel.nl. Op onze website vindt u het volledige programma van de avond.

 

Energiecafé 3 oktober 2016

Bent u ook zo benieuwd naar de ambities en duurzaamheidsplannen van wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen? En wilt u meedenken hoe u als inwoner daar concreet vorm aan kunt geven? Kom dan op 3 oktober a.s. om 19.30 uur naar sporthal De Landing voor het Energiecafé georganiseerd door SonEnergie.

Duurzaamheidsnota toegelicht

Op 6 oktober bespreekt de gemeenteraad de nieuwe duurzaamheidsnota. Daarin wordt uitgelegd hoe we de komende jaren met elkaar toewerken naar een energie neutrale gemeente. De al zichtbare klimaatsveranderingen geven de noodzaak aan om hier gezamenlijk iets aan te doen.

Iedereen is van harte welkom in sporthal De Landing, aan de Rooijseweg 3.

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 26 t/m 30 september 2016

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 09 september 2016 – Kloosterstraat 24, 5691 BZ – plaatsen dakkapel achterzijde woonhuis (BOUWEN)
 • 10 september 2016 – Veerstraat 41, 5694 AB – slopen bijgebouw (SLOPEN)
 • 10 september 2016 – Veerstraat 41, 5694 AB – aanbouw vervangen (BOUWEN)
 • 13 september 2016 – Hendrik Veenemanstraat 90, 5691 BD – wijzigen gevel (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 13 september 2016 – Bosgebied West – aanleggen rolstoelpad (WERK­ OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)
 • 15 september 2016 – Colijnstraat 22, 5694 CK – plaatsen dakkapel voorzijde woning (BOUWEN)
 • 15 september 2016 – Kometenlaan –­ kappen van 6 berken in de oostelijke groenstrook (KAPPEN)
 • 15 september 2016 – Van Gentlaan – ­ kappen van 6 iepen in de groenstrook tussen huisnummer 37 en 79 en aan de overkant bij de basisschool (KAPPEN)
 • 15 september 2016 – Lupinelaan -­ kappen van 6 christusdoorns boordzijde in de groenstrook (KAPPEN)
 • 15 september 2016 – Schietbaan -­ kappen 18 esdoorns aan beide zijden van de groenstrook (KAPPEN)
 • 15 september 2016 – Parklaan ­- kappen van 29 christusdoorns in de groenstrook tussen wegdek en trottoir (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunning ligt ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Evenementenvergunning Fakkeltocht

De burgemeester heeft vergunning verleend voor de Fakkeltocht op zaterdag 5 november 2016. De tocht vindt plaats rondom sporthal ‘De Landing’ en de looproute door de wijk ‘De Gentiaan’.

Bezwaarprocedure

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbende schriftelijk, binnen 6 weken na dagtekening van deze brief, gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester van de Gemeente Son en Breugel op adres Postbus 8, 5691 AA Son en Breugel. Tevens kunt u, wanneer u bezwaar maakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s­Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s­-Hertogenbosch.


Lees meer bekendmakingen van de gemeente

Post article

Post article