Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 39

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 39 2016.Gemeente Son en Breuge

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
21 september 201609:00 uur – 10:00 uurOpen spreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
21 september 201617:00 uur – 18:00 uurOpen spreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
21 september 201620:00 uurCommissie Algemene ZakenOpenbaarRaadzaal
27 september 201619:00 uur – 22:00 uurStartersbijeenkomstOpenbaarKlooster, Nuenen
28 september 201619.30 uur – 21.00 uurAlzheimer Café B.O.SOpenbaar’t Zandt, Oirschot
3 oktober 201619.30 uurEnergie café SonEnergieOpenbaarDe Landing
6 oktober 201619.00 uur – 20.00 uurPresentatie rapport Berenschot over aanbesteding MFAOpenbaar’t Zandt, Oirschot
6 oktober 201620.00 uurRaadsvergaderingOpenbaar’t Zandt, Oirschot

 

Mededelingen en berichten

Presentatie rapport Berenschot over aanbesteding Mfa

Op donderdag 6 oktober a.s., aanvang 19.00 uur tot uiterlijk 20.00 uur, presenteert de heer drs. R.C. (Ronald) van der Mark, onderzoeker bij Berenschot, het mede door hem opgestelde rapport “Onderzoek aanbesteding bouwteam multifunctionele accommodatie gemeente Son en Breugel.” Dan kunnen hem ook vragen gesteld worden rond het onderzoek. De openbare bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis.

Tijdens de direct daarop volgende raadsvergadering, aanvang 20.00 uur, bespreekt de gemeenteraad het rapport en de zienswijze daarop van het college.

Het onafhankelijke onderzoek is in opdracht van het college verricht, op verzoek van de gemeenteraad.

 

Gemeenteraadsvergadering

Volgende week is er een vergadering van de gemeenteraad in het gemeentehuis.
Iedere raadsvergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.
Hieronder leest u de agenda van de vergadering.

Gemeenteraadsvergadering

Datum en tijdstip: donderdag 6 oktober 2016, 20.00 uur

Agenda:

 • Beleidsnota Duurzaamheid
 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied, Landgoed Oolen”
 • Restauratie Oude Raadhuis en Kerktoren
 • 1e Bestuursrapportage en 4e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei
 • Beoordeling uitgaven raadsfracties 2015
 • Zienswijze onderzoeksvraagstelling evaluatie Metropoolregio Eindhoven
 • Onderzoek aanbesteding bouwteam multifunctionele accommodatie
 • Herontwikkeling voormalige Aldi-locatie e.o. inclusief herontwikkeling locatie hoek Planetenlaan – Piet Heinlaan
 • Vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 – 2022
 • Vaststellen Hemel- en grondwaterverordening 2016
 • Notitie verduurzamen openbare verlichting
 • Kredietverstrekking omgekeerd inzamelen

Openbare vergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Voorlichting verkiezingen jeugdgemeenteraad

Op 19 oktober 2016 organiseert de gemeente Son en Breugel op alle basisscholen verkiezingen voor de nieuw te installeren Jeugdgemeenteraad.

De komende weken zullen gemeenteraadsleden en vrijwilligers alle scholen bezoeken om voorlichting te geven aan de groepen 7 en 8.
Wat houdt het in om in de Jeugdgemeenteraad te zitten? Hoe werkt het in de Jeugdgemeenteraad? Wat zijn de onderwerpen waar de Jeugdgemeenteraad over mee mag praten?.

De basisscholen zijn vrij om de verkiezingen zelf vorm te geven. Dat betekent dat de ene school meer kinderen uitnodigt om te gaan stemmen dan de andere. Na de verkiezingen zullen 2 kinderen per school afgevaardigd worden om zitting te nemen in de Jeugdgemeenteraad; een kind uit groep 7 en een kind uit groep 8. De kinderen uit groep 8 zullen dus maar één jaar in de Jeugdgemeenteraad zitten. Volgend jaar zijn er alleen verkiezingen in groep 7.

De Jeugdgemeenteraad wordt op 17 november a.s. om 18.45 uur geïnstalleerd door burgemeester Hans Gaillard. Hij is ook voorzitter van de Jeugdgemeenteraad.

 

Zuidoost-Brabant kiest voor groene energie uit Brabant

Veel Nederlandse gemeenten nemen nog kolenstroom af voor hun eigen elektriciteitsgebruik (zoals voor straatverlichting, verkeerslichten en gemeentepanden) blijkt uit recent onderzoek in opdracht van Greenpeace. Daartegenover staan ook gemeenten die de klimaatcrisis wél serieus nemen; zij nemen stroom af van een groene energieleverancier.

Overeenkomst duurzame energie voor 20 gemeenten

Twintig gemeenten uit de regio – waaronder Son en Breugel – horen bij deze voorlopers; op dinsdag 20 september ondertekenden zij een overeenkomst voor duurzame energie (elektriciteit en bosgecompenseerd gas) met leverancier Greenchoice. Het gaat om ruim 40.000.000 kilowatt per jaar aan elektriciteit. Deze elektriciteit bestaat uit 100% duurzame, in Nederland geproduceerde stroom, voor 100% afkomstig uit de provincie Noord-Brabant. In de overeenkomst is ook opgenomen dat de gemeenten die zelf duurzame elektriciteit opwekken dit deels terug kunnen leveren aan het openbare elektriciteitsnetwerk.

Het volledige persbericht vindt u op onze website.

 

Jongeren in Son en Breugel creëren hun eigen baan

De werkgroep WERKEN van het burgerinitiatief Dóórpakken! zoekt deelnemers voor een nieuw project dat jongeren aan betaald werk gaat helpen.
Het idee is om jongeren zélf te vragen om dit project uit te werken. De twee startsessies van het ideeënteam zijn op maandag 3 en dinsdag 11 oktober 2016.

De werkgroep zoekt jongeren tussen 17 en 27 jaar uit Son en Breugel, die samen in de twee startsessies met deskundigen het idee tot een concrete werkvorm uitwerken. Deelnemers krijgen een vergoeding, dus jouw ideeën zijn meteen geld waard!

Ben je geïnteresseerd, vraag dan informatie en/of meld je aan bij Marieke Schoenmakers – marieke.schoenmakers@levgroep.nl, 06-10853842 of Paul Janssen- p.janssen2@chello.nl, 0499-471849 / 06-53352398.

 

Subsidie op muziekonderwijs

De gemeente wil kinderen graag een kans geven om een muziekinstrument te leren bespelen. Daarom subsidieert de gemeente een gedeelte van de kosten van de muzieklessen.

Voor wie?

Alle kinderen die in Son en Breugel wonen en op 1 augustus 2016 nog geen 18 jaar zijn, komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van muziekonderwijs. De lessen moeten dan wel worden gevolgd bij een erkende muziekdocent of bij een erkende muziekschool.

Hoe hoog is de subsidie?

De subsidie voor het schooljaar 2016-2017 bedraagt 50% van het lesgeld met een maximum van € 382,00.

Hoe aanvragen?

De brochure met het aanvraagformulier is te downloaden van onze website www.sonenbreugel.nl. De brochures liggen ook in de hal van het gemeentehuis. In tegenstelling tot eerdere jaren worden de aanvraagformulieren niet meer automatisch toegestuurd.

Indienen aanvraag

De aanvraag inclusief factuur moet vóór 1 december 2016 door ons ontvangen zijn.

Meer informatie?

Op onze website vindt u alle informatie over de muzieksubsidie. U kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen via gemeente@sonenbreugel.nl of telefonisch op 0499-491491.

 

Kandidaten gezocht voor de Vrijwilligerspenning.

Aanmelden vóór 15 oktober

Elk jaar wordt de Vrijwilligerspenning van de gemeente Son en Breugel aan iemand toegekend als blijk van waardering. Dat gebeurt rondom de jaarwisseling. Zowel inwoners als niet-inwoners die zich belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap komen in aanmerking voor de penning.

Als u iemand kent die hieraan voldoet en u vindt dat hij of zij in het zonnetje gezet mag worden, laat het ons weten.
Daarbij graag zo duidelijk mogelijk aangeven welke activiteiten uw kandidaat verricht of heeft verricht, gedurende welke periode en hoeveel tijd daarmee gemoeid is.

Aanmelden kan schriftelijk, per email of mondeling bij de heer Frans den Hengst, telefoon 0499-491410, email: f.denhengst@sonenbreugel.nl.
Voor nadere informatie kunt u ook bij hem terecht.

Aanmelden kan tot 15 oktober 2016.

 

Wildcrossers beboet in Brabantse bossen

Zaterdag 17 en zondag 18 september hebben BOA’s van Samen Sterk in Brabant (SSiB) samen met BOA’s van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Brabants Landschap en politie controles uitgevoerd op verschillende locaties in de bossen van Brabant. Deze grootschalige controle had tot doel om overlast van crossmotoren en quads tegen te gaan en zo de kwetsbare natuur te beschermen. Deze handhavingsactie heeft geresulteerd in een aantal processen verbaal.

Handhavers van de diverse organisaties sloegen de handen ineen. Het was een nuttige en vruchtbare samenwerking. Er zijn verschillende processen verbaal opgemaakt. Allemaal voor het rijden in gebieden waar dat niet is toegestaan. De BOA’s hebben jeeps, motoren, quads en buggy’s op de bon geslingerd.

SSiB zet binnenkort nog een aantal handhavingsactie op touw om het wildcrossen te beperken. Wildcrossers veroorzaken regelmatig vernielingen aan bijvoorbeeld hekwerken en sloten. Ook wordt de flora en fauna verstoord en voelen wandelaars zich op de paden niet meer veilig. Voldoende redenen om op te treden.

Een boom kan ons niet bellen, u wel!

Het handhavingsteam roept iedereen op het buitengebied in de gaten te blijven houden. Wie denkt dat er iets niet in de haak is, kan tegen lokaal tarief bellen met het speciale telefoonnummer 0900-9965432. De melding gaat direct naar één van de instanties die samenwerken in het handhavingsteam van Brabant. U kunt uw melding ook doen via de BuitenBeter app. Met de app is het een kwestie van een foto maken, gps-locatie bevestigen en versturen. Vervolgens wordt de melding automatisch naar de juiste gemeente gestuurd. De app is gratis en beschikbaar voor iPhone, Android, Windows Phone en BlackBerry.

Meer informatie

Alle informatie over het programma Samen Sterk in Brabant vindt u op www.odbn.nl/ssib.

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 3 t/m 7 oktober 2016

Komende week wordt uw GFT (groen), papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 15 september 2016 – Nieuwstraat 83, 5691 AB, Kanaaldijk-Noord 5, 6 en 7, 5691 NM – slopen 4 panden bovengronds (SLOPEN
 • 15 september 2016 – Nieuwstraat 81, 83 en 85, 5691 AB, Kanaaldijk-Noord 4, 5, 6 en 7, 5691 NM – slopen 7 panden ondergronds (SLOPEN)
 • 16 september 2016 – Dutmellapad 2, 5691 NN – aanleggen parkeerterrein (WEG AANLEGGEN OF VERANDEREN)
 • 16 september 2016 – Waterjuffer, kavel D06 – oprichten woonhuis (BOUWEN)
 • 19 september 2016 – Tollensstraat 11, 5691 XL – plaatsen veranda (BOUWEN)
 • 20 september 2016 – Groningenlaan 5, 5691 KH – wijzigen gevel (BOUWEN)
 • 21 september 2016 – De Kuilen 4c, 5694 NM – het wijzigen van een al eerder verleende vergunning (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 20 september 2016 – Europalaan 1f, 5691 EL – plaatsen erfafscheiding en poort (BOUWEN)
 • 20 september 2016 – Adourlaan 2, 5691 RC – uitbreiden/veranderen woonhuis (BOUWEN)
 • 21september 2016 – Ekkersrijt 7202, 5692 HE – vervangen stalen gevelpanelen (BOUWEN)
 • 21 september 2016 – Bijenlaan 3 t/m 33, 5692 VA – wijzigen omgevingsvergunning voor het oprichten van 16 half vrijstaande woningen (fase 4) (BOUWEN)
 • 21 september 2016 – Honingbij 1a t/m 1f / Honingbij 2, Sonniuspark – wijzigen omgevingsvergunning voor het oprichten van
  6 aaneen gebouwde woningen en 1 vrijstaande woning (fase 5) (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunning ligt ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

 • Zandstraat 32, 5691 CE – kappen van bomen, verlengd tot en met 31 oktober 2016
 • Heistraat 6, 5691 CA – herbestemmen/uitbreiden pand, verlengd tot en met 9 november 2016

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.


Lees meer bekendmakingen van de gemeente