Search
Close this search box.

Bekendmakingen gemeente week 4

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de gemeentelijke bekendmakingen voor week 4 2016.

Agenda komende periode

Datum Aanvang Onderwerp Voor wie Waar
 4 februari 2016  20.00 uur  Raadsvergadering Openbaar  Raadzaal

CMD beter bereikbaar

Om de dienstverlening naar de klanten toe te verbeteren, heeft het college besloten de bereikbaarheid van het CMD per 1 februari 2016 anders te organiseren.

Vanaf 1 februari 2016 is het CMD direct te bereiken op telefoonnummer: 0499 – 491 470.

Vanaf die datum verandert ook de bereikbaarheid van het frontoffice (balie). Het frontoffice is vanaf 1 februari a.s. bezet van 9.00 tot 13.00 uur (was 10.00 – 14.00 uur). Na 13.00 uur is het CMD nog wel op afspraak te bezoeken.

Tussen 13.00 en 17.00 uur wordt de telefoon aangenomen door CMD medewerkers (bureaudienst). Bij geen gehoor (onder werktijd) noteert ons klantencontactcentrum een terugbel­verzoek.

Gewijzigde openstelling tijdens carnaval

Op maandag 8 februari 2016 (carnavalsmiddag en –avond) zijn de balies in het gemeentehuis vanaf 12.00 uur gesloten. U kunt voor die middag/avond geen afspraken maken. Het gemeentehuis is ‘s middags te bezoeken tot 17.00 uur.

Omleidingen Arriva bussen tijdens carnaval

In verband met de carnavalsoptocht op zondag 7 februari 2016 rijden de Arriva bussen van lijn 156 en 157 tussen 12.00 uur en 18.00 uur niet als gebruikelijk. De reguliere bushaltes Gentiaanlaan, Eekhoornlaan, Raadhuisplein, Kanaalbrug en Ekkersrijt vervallen. Reizigers van en naar Son en Breugel kunnen het beste in­ en uitstappen op halte Wolfswinkel.

Op maandag 8 februari 2016 wordt voor de 7e keer de Krutjesgatse Oberrace georganiseerd in het centrum van Son. Ook hierdoor moeten de bussen van lijn 156 en 157 tussen
11.30 uur en 18.00 uur omrijden en vervalt de halte Raadhuisplein. Reizigers kunnen gebruik maken van de halte Kanaalbrug en halte Eekhoornlaan.

Voor meer informatie over routes en tijden tijdens carnaval kijk op www.arriva.nl (onder omleidingen/stremmingen) of bel gratis de Arriva klantenservice op telefoonnummer 0800­ – 0232545.

Snoeien 2016

In de winterperiode, van januari tot eind maart 2016, worden door de wijkteams de jaarlijkse snoeiwerkzaamheden uitgevoerd. Hieronder staan de locaties weergegeven van waar er gesnoeid wordt. Vragen hierover kunt u stellen aan Wim Peeters van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer telefoonnummer: 0499­491491 of per e­mail: w.peeters@sonenbreugel.nl.

Locaties snoeiwerkzaamheden 2016

Vanaf januari t/m maart 2016 worden de onderstaande percelen gesnoeid.

Wijkteam noord

 • ­ Afrikalaan, langs voetpad bij school
 • Brabantlaan – Amerikalaan, tegen Zeelandlaan ­ Rijnlaan, stroken tussen nr. 9­11 en 23­25
 • Texellaan, tussen rijweg en sportveld

Wijkteam midden

 • ­ Achilleslaan, vanaf Kometenlaan
 • Asteroïdenlaan, nabij de Boerderij
 • Beemdstraat – Doormanlaan, richting bossage hertenkamp
 • Burg. Steinweghof
 • Dommelpas, bossage langs fietspad richting Planetenlaan
 • Grote Beerlaan, fietspad achterzijde woningen en parkeerplaats ­ Hoplaan (acacia opschot)
 • Hulstlaan
 • Nachtegaallaan (omgeving speeltuin)
 • Nijnselseweg, achterzijde woningen Cerespad
 • Planetenlaan, richting ’t Eind
 • Poolsterstraat, nabij ’t Eind
 • Vondelstraat, nabij speeltuin
 • Weegschaallaan, bossage naast fietspad de Boerderij

Wijkteam zuid

 • ­Koolwitjelaan, bossage
 • Distelvlinderlaan, tussen rijweg en weide
 • Larikslaan, bossage achterkant tuinen Larikslaan oneven (westkant)

Heel Brabant werkt samen in Samen Sterk in Brabant

Vanaf 1 januari 2016 werken alle Brabantse gemeenten, Provincie
Noord­Brabant, Omgevingsdienst Zuidoost­Brabant (ODZOB),
Omgevingsdienst Midden­ en West­Brabant, Omgevingsdienst Brabant
Noord, waterschappen, Openbaar ministerie, politie en terreinbeheerders samen om het buitengebied van Brabant schoon en veilig te houden.

ODZOB richt zich vooral op het uitvoeren van wettelijke milieu­ en bouwtaken. Voorbeelden hiervan zijn: voorkomen van geluid­ en stankoverlast, beperken veiligheids­ en gezondheidsrisico’s van bedrijven, aanpak van bodemvervuiling en controle zwemwater.

Wie denkt dat er in het buitengebied iets niet in de haak is, kan tegen lokaal tarief bellen met het speciale telefoonnummer 0900­9965432. De melding gaat direct naar één van de instanties die samenwerken in het handhavingsteam Buitengebied in Brabant. U kunt uw melding ook doen via de BuitenBeter app.

Alle informatie over het programma Samen Sterk in Brabant vindt u op www.odbn.nl/ssib.

Ophaalschema 8 t/m 12 februari 2016

Komende week wordt uw Rest, Papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

De app. is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier.
Kijk op onze website bij Afvalinzameling voor de kalender op uw postcode. Of download de app. in de Appstore.

Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 •   21 januari 2016 – Rooijseweg 2, 5691 PA – asbestsanering (SLOPEN)
 •   21 januari 2016 – Ekkersrijt 6030, 5692 GA – gevelaanpassing en uitbreiden van de entree bedrijfspand (BOUWEN)
 •   22 januari 2016 – Australiëlaan 40, 5691 JL – plaatsen dakkapel (BOUWEN)
 •   25 januari 2016 – Stokroosstraat 2, 5691 SN – asbestsanering (SLOPEN)
 •   26 januari 2016 – Buntlaan 9, 5691 WX – asbestsanering (SLOPEN)
 •   27 januari 2016 – Apennijnenlaan 10, 5691 JS – plaatsen dakkapel achterzijde woonhuis (BOUWEN)
 •   28 januari 2016 – Sonniuspark, kavel A15 – oprichten woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvragen liggen deze (concept)besluiten samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over de hierboven vermelde aanvragen kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 •   27 januari 2016 Mesdagstraat 9, 5691 DM – uitbreiden woonhuis middels een opbouw boven de garage (BOUWEN)
 •   28 januari 2016 Science Park Eindhoven 5501, 5692 EM – dichtleggen bestaande vloersparingen t.b.v. Kardex (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

Verlenging besluit omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

 • Ekkersrijt ongenummerd – realisatie vleesverwerkingsbedrijf met kantoren, verdaagd tot 13 maart 2016

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Voor de agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een melding is ingekomen van:  Hoveniersbedrijf van Wanrooij, De Kuilen 3d, 5694 NM Son en Breugel.

De melding heeft betrekking op een hoveniersbedrijf met de compostering en opslag van groenafval aan De Kuilen 3d te Son en Breugel

De melding ligt vanaf 2 februari 2016 gedurende 6 weken tot 16 maart 2016 voor iedereen ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief van karakter en hiertegen kunnen geen bezwaren worden ingediend noch beroep worden ingesteld.