Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 43

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 43 2016.Gemeente Son en Breuge

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
26 oktober19:30 uur – 21:00 uurAlzheimer caféOpenbaar’t Zand

 

Mededelingen en berichten

Verkiezingen Jeugdgemeenteraad

Op 19 oktober 2016 hebben de basisscholen van Son en Breugel de verkiezingen voor de Jeugdgemeenteraad Son en Breugel georganiseerd.

De volgende leerlingen zijn gekozen:

De Krommen Hoek

 • Mees Beärda (7)
 • Erwan Smakman (8)

De Regenboog

 • Jaydee van Gils (7)
 • Jeske Flapper (8)

De Ruimte

 • Hidde Dekkers (7)
 • Jeffrey Smits (8)

De Bloktempel

 • Fenna Bosch (7)
 • Marcel Maslyk (8)

De Stokland

 • Nick Kremers (7)
 • Sienna Fleskens (8)

De Sonnewijzer

 • Aimee Lombarts (7)
 • Jolijn Koks (8)

De Harlekijn

 • Marit Dozy (7)
 • Fréderique Blatter (8)

De leden van de Jeugdgemeenteraad worden op 17 november om 18.45 uur officieel geïnstalleerd door burgemeester Hans Gaillard tijdens een bijzondere Jeugdgemeenteraadsvergadering in de Raadzaal.

Burgemeester Gaillard is voorzitter van de Jeugdgemeenteraad, Ria de Ruiter is griffier van de Jeugdgemeenteraad. De griffie van de Jeugdgemeenteraad is te bereiken via jgr@sonenbreugel.nl.

 

Meerjarenbegroting 2017-2020

De meerjarenbegroting 2017-2020 is door het college aangeboden aan de gemeenteraad. Het 162 pagina’s tellende document wordt op 10 november aanstaande door de gemeenteraad besproken en vastgesteld.

Voorafgaand daaraan verschijnt op 8 november het publieksvriendelijke uittreksel van de begroting in de vorm van de Begrotingskrant 2017. De krant wordt als inlage van Forum week 45 uitgegeven. De begrotingskrant blikt vooruit op de uitvoering van het gemeentelijke beleid in 2017.

Wilt u niet wachten op de Begrotingskrant 2017 en de begroting nu al raadplegen? U vindt het boekwerk digitaal in de sectie Bestuur en Organisatie op www.sonenbreugel.nl, als onderdeel van de agenda van de Gemeenteraadsvergadering van 10 november 2016.

 

Open spreekuur 26 oktober vervalt

In verband met de herfstvakantie vervallen de spreekuren van burgemeester Gaillard en wethouder Vortman van woensdag 26 oktober 2016.
Ook op woensdag 2 november a.s. is burgemeester Gaillard niet beschikbaar voor het open spreekuur.

Afspraak niet nodig, aanmelden wordt op prijs gesteld

Iedereen is welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet nodig. We stellen het wel op prijs – in verband met de planning van de agenda – dat u zich van tevoren meldt bij het bestuurssecretariaat via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.
Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.

Een vervolggesprek?

Uw gesprek met de burgemeester of wethouder is een eerste inventarisatie. Samen met u bekijken zij of uw vraag verder besproken dient te worden. In dat geval maakt het bestuurssecretariaat met u een vervolgafspraak voor een gesprek met het collegelid of een medewerker van de gemeente.

 

Mantelzorgcompliment 2016

Mantelzorgers die voor iemand uit Son en Breugel zorgen, komen ook dit jaar in aanmerking voor een mantelzorgwaardering. Bent u nog niet geregistreerd dan kunt U zich aanmelden via ellen.vangils@levgroep.nl of steunpuntmantelzorg.sonenbreugel@levgroep.nl. Staat u al geregistreerd dan hoeft u niets te doen.

 

Exposeren in het gemeentehuis

De expositie commissie van de gemeente Son en Breugel biedt bestaande – en beginnende kunstenaars een podium om hun werken op een professionele wijze te exposeren. Gedurende een periode van maximaal zes weken bestaat de mogelijkheid om in het gemeentehuis van Son en Breugel een expositie met uw kunstwerken (op daarvoor aangewezen plaatsen) in te richten.

Een expositie bestaat uit ca. 20 – 25 werken. U kunt werken aan de muren hangen, maar er kan ook gebruik gemaakt worden van vitrinekasten voor kleine en/of kwetsbare voorwerpen en sokkels voor het presenteren van losstaande kunstwerken.

Spreekt u dit aan, twijfel dan niet om contact op te nemen met Sandra Kreeft: s.kreeft@sonenbreugel.nl. De expositie commissie neemt uw aanvraag graag in behandeling.

 

Kunstgrasvelden in Son en Breugel

Op dit moment is er veel aandacht in de media over de gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden. Wij begrijpen de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden en hebben een aantal zaken op een rijtje gezet.

Rubbergranulaat in Son en Breugel

In Son en Breugel is bij de 3 kunstgrasvelden van voetbalclub SBC rubbergranulaat gebruikt. We hebben al contact met het bestuur van SBC om te overleggen over de ontstane situatie en de mogelijke gevolgen en acties.

RIVM verwacht geen gezondheidsrisico’s

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht op basis van de huidige inzichten dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras niet leidt tot risico’s voor de gezondheid. Het RIVM concludeert dan ook dat er nu geen reden is om te stoppen met sporten op deze velden.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de GGD en de KNVB volgen het advies van het RIVM. Wel heeft de minister nu het RIVM gevraagd met spoed extra onderzoek te doen. Het gaat hierbij om technisch literatuuronderzoek, waarbij de onderzoeksresultaten van alle relevante literatuur beoordeeld worden.

De verwachting is dat aan het einde van dit jaar de resultaten van dit laatste onderzoek bekend zullen worden gemaakt.

Gebruik kunstgrasvelden SBC

Het bestuur van SBC volgt het advies van de KNVB/RIVM maar heeft wel een aantal maatregelen getroffen om zo min mogelijk gebruik te maken van de velden. Het bestuur van SBC en de gemeente blijven met elkaar in overleg en volgen de resultaten van de onderzoeken nauwgezet.

Meer informatie

Op de volgende websites vindt u meer informatie en veel gestelde vragen en antwoorden:

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 31 oktober t/m 4 november 2016

Komende week wordt uw GFT (groen), papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 13 oktober 2016 – Ekkersrijt 8817, 5692 JW – bouwen silo (BOUWEN)
 • 14 oktober 2016 – De Kuilen 3d, 5694 NM – asbestsanering (SLOPEN)
 • 14 oktober 2016 – De Kuilen 3d, 5694 NM – uitbreiden/verbouwen bestaande veldschuur (BOUWEN)
 • 17 oktober 2016 – Meeslaan 1, 5691 VM – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)
 • 17 oktober 2016 – Meeslaan 1, 5691 VM – gedeeltelijk slopen woonhuis (SLOPEN)
 • 17 oktober 2016 – Van Gentlaan ong. (speeltuin de Molenwiek) – plaatsen prieel (BOUWEN)
 • 19 oktober 2016 – Ekkersrijt 4115, 5692 DD – plaatsen 2 roltrappen (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 17 oktober 2016 – De Kuilen 4c, 5694 NM – het wijzigen van een reeds eerder verleende vergunning voor het oprichten van een woning met bijgebouw (BOUWEN)
 • 19 oktober 2016 – Heistraat 6, 5691 CA – herbestemmen en uitbreiden pand (BOUWEN)
 • 21 oktober 2016 – Molenstraat 23, 5691 AH – ontgraven t.b.v. kelder en tijdelijk plaatsen bronbemaling (damwanden) t.b.v. uitvoering kelder (WERK OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunning ligt ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Evenementvergunning intocht St. Nicolaas

De burgemeester heeft vergunning verleend voor de intocht van Sint Nicolaas op 13 november 2016.

Route

Ontvangst kade Kanaaldijk Zuid om 14.00 uur vervolgens via Nieuwstraat, terrein Zonhove, A. van de Venstraat, Zandstraat, Taylorstraat naar de Airbornestraat met een ontvangst op het bordes van het gemeentehuis om 15.00 uur.

Bezwaarprocedure

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbende schriftelijk, binnen 6 weken na dagtekening van deze brief, gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester van de Gemeente Son en Breugel op adres Postbus 8, 5691 AA Son en Breugel. Tevens kunt u, wanneer u bezwaar maakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s- Hertogenbosch.


Lees meer bekendmakingen van de gemeente