Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 46

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 46 2016.Gemeente Son en Breuge

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
17 november18:45 uurInstallatie jeugdgemeenteraadOpenbaarRaadzaal
17 november20:00 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarRaadzaal
21 november14:30 uurMonumentencommissieOpenbaarRaadzaal
23 november19:30 uurAlzheimer Café B.O.S.Openbaar’t Zand, Oirschot

Mededelingen en berichten

Installatie Jeugdgemeenteraad Son en Breugel

Op 17 november 2016 om 18.45 uur installeert burgemeester Hans Gaillard de nieuwe Jeugdgemeenteraad van Son en Breugel.

De leden van de Jeugdgemeenteraad zijn gekozen op 19 oktober jl. tijdens verkiezingen op alle basisscholen van Son en Breugel. Burgemeester Gaillard is voorzitter van de Jeugdgemeenteraad.

De Jeugdgemeenteraad bestaat uit een leerling van groep 8 en een leerling van groep 7 van iedere basisschool, dus twee per school. De leden zitten twee jaar in de jeugdgemeenteraad. Dit jaar zijn zowel in groep 7 en 8 leerlingen gekozen. De leerlingen uit groep 8 nemen dus maar 1 jaar deel. De komende jaren wordt er 1 leerling uit groep 7 gekozen.

De Jeugdgemeenteraad vergadert eenmaal per maand op donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. Tussendoor werken de leden van de Jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, een- hooguit tweemaal per maand. Een aantal begeleiders helpen de Jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten.

Het programma van de installatie is als volgt:

  • 18.30 uur: Inloop en ontvangst
  • 18.45 uur: Installatie van de Jeugdgemeenteraad door burgemeester Gaillard
  • 19.00 uur: De Jeugdgemeenteraad en haar begeleiders stellen zich voor
  • 19.20 uur: Persmoment met gelegenheid tot foto’s en vragen
  • 19.30 uur: Gelegenheid tot feliciteren in de hal

Aansluitend start om 20.00 uur start in de Raadzaal de gemeenteraadsvergadering. U bent van harte welkom bij de installatie.

 

Besluitenlijst raadsvergadering 10 november 2016

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te bekijken op onze website. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, rubriek Gemeenteraad, Besluitenlijst raad. Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen.

Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 0499 491 410, f.denhengst@sonenbreugel.nl.

 

Reisdocument (bijna) verlopen? Maak snel een afspraak!

De laatste maanden van dit jaar verlopen van veel inwoners tegelijk de reisdocumenten. We verwachten hierdoor een volgeboekte agenda en extra drukte aan onze balies.

Wij sturen u altijd een brief als uw paspoort of ID-kaart verloopt. Krijgt u zo ’n brief, wacht dan niet te lang met het maken van een afspraak. De afsprakenagenda loopt dan al snel vol en u hebt kans dat u langer op een nieuw paspoort of ID-kaart moet wachten.

Een afspraak maakt u gemakkelijk via de knop ‘Paspoort, ID-kaart of rijbewijs aanvragen’ op onze website.

 

Vergadering Monumentencommissie

Op maandag 21 november 2016 van 14.30 – 16.30 uur is er een openbare vergadering van de monumentencommissie. Deze vergadering vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis te Son.
De agenda van de vergadering is te bekijken op de pagina Monumentencommissie op onze website.

 

Alzheimer Café B.O.S.

Op woensdag 23 november 2016 staat het Alzheimer Café B.O.S. in het teken van vrijheid beperkende middelen in de thuissituatie.

Onveilige situaties thuis

Er kunnen in de thuissituatie onveilige situaties ontstaan voor mensen met dementie. Dit kan tot gevolg hebben dat er vrijheid beperkende middelen worden ingezet. Wat zijn dat en wat kunnen ze betekenen voor iemand met dementie? Is er een wet die hier iets over zegt? Hoe kun je het beste zorgen voor veiligheid?

We gaan vanavond in gesprek met een gespecialiseerd verpleegkundige op dit gebied.

Locatie

Het Alzheimer Café B.O.S. in Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. De toegang en het eerste kopje koffie/thee bij binnenkomst zijn gratis.
In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken van het Alzheimercafé B.O.S. of van CultuurSpoor Best te bekijken en (gratis) te lenen. Ook liggen er folders en brochures die te maken hebben met dementie.

Na de pauze van het Alzheimer Café bestaat de mogelijkheid vragen te stellen.

 

Militaire oefeningen

Van 14 t/m 18 november 2016 houdt de 11 Lucht Mobiele Brigade uit Schaarsbergen een oefening in Son en Breugel. Deze oefening is de laatste oefening in het kader van de opleiding bij de Luchtmobiele Brigade en zal zich afspelen in de omgeving van de Oirschotse Heide.

Gedurende deze oefening zal men gaan varen over het Wilhelminakanaal van Oirschot naar Son en Breugel. Ook zal men in deze periode grensverleggende activiteiten gaan doen op de kerktoren in Oirschot. Als U vragen heeft over deze oefening kunt u deze stellen aan de leider der oefening; Kap Spies tel; 06-22260953.

Van 28 t/m 30 november 2016 houdt de 13 Lichte Brigade van de Koninklijke Landmacht een oefening in Son en Breugel. De oefening vindt plaats in het kader van het verplaatsen en opbouwen en bemannen van een militaire hulppost. Dit wordt gedaan op particulier grondgebied. Na toestemming van de eigenaren zal men daar de hulppost gaan opbouwen. Het verkeer wordt hierbij niet gehinderd.

De militairen die deel nemen aan de oefening staan onder leiding van de Commandant 11 geneeskundige Compagnie uit Arnhem.

Als er door deze oefeningen schade ontstaat dan kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan; Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Tel. 030 – 2180413; e- mail; JVDclaims@mindef.nl.

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 21 t/m 25 november 2016

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 07 november 2016 Hoplaan 3, 5691 WH – asbestsanering (SLOPEN)
  • 08 november 2016 Waterjuffer, kavel D07 – bouwen woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Van Loon Vlees

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) te verlenen aan:

  • Van Loon Vlees (Lovani) voor het bewerken van vlees voor de inrichting gelegen aan Ekkersrijt 8825 te Son en Breugel. Het betreft een omgevingsvergunning activiteit Milieu (oprichtingsvergunning)

De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen gedurende 6 weken van 15 november 2016 tot en met 27 december 2016 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690328.

Tot en met 27 december 2016 kunnen belanghebbenden zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel. Deze zienswijzen dienen gemotiveerd te zijn. Wie zienswijzen inbrengt kan verzoeken om zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

 

Omgevingsvergunning milieu Brabant Water

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu hebben verleend aan Brabant Water NV voor het wijzigen van de voorschriften van de vergunning voor de gedeeltelijk in Son en Breugel gelegen inrichting aan de Achterste Heistraat 15 te Best.

Het besluit ligt gedurende 6 weken van 15 november 2016 tot 27 december 2016 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening Publiek in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Son en Breugel, tijdens de openingstijden en kan op afspraak worden toegelicht.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatiedatum van dit besluit beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 2500 MA ‘s-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking en er zijn griffierechten verschuldigd.

Gelijktijdig met het ingediend beroepschrift kunnen belanghebbenden de voorzieningenrechter van deze Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Ook daarvoor zijn griffierechten verschuldigd.

 

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Gebr. vd Brand

Op 15 oktober 2016 is een melding ingevolge het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval op grond van artikel 10.52 Wet milieubeheer ingekomen van
Gebr. v.d.Brand en Van Oort B.V. Koperslagerstraat 17 5405 BS te UDEN.

  • Sloopadres: Driehoek 9, 5691 NE SON EN BREUGEL
  • Periode: De breekwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd in week 45, tijdsduur circa 5 werkdagen.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat voorschriften onder andere ter beperking van geluid- en stofoverlast.
Deze melding dient slechts ter kennisgeving. Het is niet mogelijk tegen deze melding bezwaar te maken.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u gedurende werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur contact opnemen de heer A. Obbema, telefoonnummer (0499-) 491570.

 

Evenementenvergunning SantaRun (aangepast)

De burgemeester heeft vergunning verleend voor de SantaRun Son en Breugel op zaterdag 17 december 2016. Het evenement start om 15:00 uur. Deelnemers aan de SantaRun starten om 16:00 uur. De route loopt via het centrum van Son richting Breugel over de Dommelpas, met als startpunt het Kerkplein te Son en eindpunt het Raadhuisplein.

Tijdelijke verkeersmaatregel SantaRun

Om de start en het eerste gedeelte van de SantaRun veilig te laten verlopen wordt een gedeelte van de Markt en de Dommelstraat tot en met de Wilhelminalaan tijdelijk voor het verkeer afgesloten. In het bijzonder de zijstraten van de Dommelstraat en de oversteek Dommelstraat- Wilhelminalaan worden tijdelijk afgesloten door middel van afzethekken.

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbende schriftelijk, binnen 6 weken na dagtekening van deze brief, gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester van de Gemeente Son en Breugel (voor wat betreft het evenement) en bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel (voor wat betreft de tijdelijke verkeersmaatregel) op adres Postbus 8, 5691 AA Son en Breugel. Tevens kunt u, wanneer u bezwaar maakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s- Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play


Lees meer bekendmakingen van de gemeente