Bekendmakingen gemeente week 47

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 47 2016.Gemeente Son en Breuge

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
23 november09:00 uur – 10:00 uurOpen spreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
23 november17:00 uur – 18:00 uurOpen spreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
28 november20:00 uurCommissievergadering grondgebiedzakenOpenbaarRaadzaal
29 november20:00 uurCommissievergadering burgerzakenOpenbaarRaadzaal
30 november20:00 uurCommissievergadering algemene zakenOpenbaarRaadzaal

Mededelingen en berichten


In memoriam Frans Zaal

Tekst uitgesproken door burgemeester Hans Gaillard tijdens de raadsvergadering van 17 november 2016.

Frans ZaalVandaag heeft onze gemeenteraad een lid minder. Vanavond zullen we één stem niet meer horen. Voortaan zullen we verder moeten zonder Frans Zaal.

Maandagavond, thuisgekomen na een vergadering bleef Frans nog even beneden. Daar is hij gebleven, overleden. Zomaar. Plotseling.
Als raadslid is Frans als het ware in het harnas gestorven. Extra gemotiveerd sinds zijn fractie deel mocht uitmaken van het college, met een wethouder van zijn partij, GroenLinks.

Frans was sinds maart 2014 lid van de gemeenteraad, lid van de
commissie burgerzaken en plaatsvervangend lid van de commissie algemene zaken. Daarvoor was hij vier jaar actief als burgercommissielid.

Wij hebben Frans leren kennen als een bevlogen raadslid dat zich met hart en ziel inzette voor de fractie PvdA/GroenLinks. Hij kon op ontwapenende wijze zijn standpunten naar voren brengen. Menselijk, met Hollandse humor, onmiskenbaar GroenLinks.

Frans had als het ware zijn eigen Telos driehoek.

 • People: Frans stond voor mensen die het moeilijk hebben èn hij had speciaal aandacht voor kinderen. Hij was voorzitter van de buurtvereniging Molenstraat en had een speciale band met de basisschool De Sonnewijzer.
 • Planet: Zijn betrokkenheid bij de natuur en het milieu hebben we vaak mogen ervaren. Als voorzitter van IVN heeft hij jarenlang de boomplantdag voor de schooljeugd getrokken.
 • Profit: Zoals velen bracht Philips Frans naar Son en Breugel. Hier koos hij voor om, zoals hij het zelf zei, van zijn hobby zijn beroep te maken: varen, zeilen. En daar kon hij enthousiast over vertellen.

Toen dinsdagavond het nieuws bij onze raadsleden bekend werd, zag ik in de reacties veel woorden, die begonnen met ‘on’: ongelofelijk, oneerlijk, onbegrijpelijk. Ik zag ook vaak het woord stilte: hier worden we stil van.

Ik vraag een minuut stilte om Frans Zaal te gedenken.


 

Besluitenlijst raadsvergadering 17 november 2016

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te bekijken op onze website. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, rubriek Gemeenteraad, Besluitenlijst raad. Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen.

Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 491410, f.denhengst@sonenbreugel.nl.

 

Commissievergaderingen

Volgende week zijn er drie commissievergaderingen in het gemeentehuis. Iedere commissievergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.

Hieronder leest u de agenda’s van de vergaderingen.

Commissie Grondgebiedzaken

Datum en tijdstip: maandag 28 november 2016, 20.00 uur

Agenda:

 • Nota Grondbeleid 2017 – 2020
 • Verlenging mandaat college m.b.t. uitgaven Sonniuspark en voortgangsrapportage Sonniuspark
 • Initiatiefvoorstel “Kaders verkoop reststroken Harde Ven”, van de fracties DorpsVISIE, VVD en CDA
 • Voortgangsrapportage Centrum Son en Breugel
 • Collegebesluit schrappen regel beperking voor bouw woningen platte daken en vooruitlopen op te actualiseren Beeldregieplan Sonniuspark

Commissie Burgerzaken

Datum en tijdstip: dinsdag 29 november 2016, 20.00 uur

Agenda:

 • Subsidiebeleidsplan 2017
 • Tijdelijke Vangnetregeling2016 Participatiewet
 • Exploitatie zwembad Thermae
 • Beeldvorming inclusieve Agenda

Schorsing / voortzetting op 6 december 2016, 20.00 uur

 • Vaststelling Verordening maatschappelijke ondersteuning Son en Breugel 2017
 • Eigen bijdrage Wmo
 • Besluit uitvoeringsregels Wmo 2017
 • Voortgangsbericht SonenBreugelVerbindt

Commissie Algemene Zaken

Datum en tijdstip: woensdag 30 november 2016, 20.00 uur

Agenda:

 • Integriteit en kandidaat-raadsleden en –wethouders
 • Tweede bestuursrapportage 2016
 • Plan van aanpak Visie Bestuurlijke Vorm
 • Accountantscontrole 2016
 • Bestuurlijke planning vierde kwartaal 2016
 • Evenementenbeleid
 • Voortgang recreatief en toeristisch beleid
 • Voortgangsrapportage Informatiebeleidsplan Dommelvallei 2016 – 2020

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van de commissies is openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de commissies heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Subsidiebeleidsplan 2017

Het subsidiebeleidsplan 2017 bevat een duidelijk overzicht van alle subsidies op maatschappelijk gebied die de gemeente Son en Breugel in 2017 toekent.

In het subsidiebeleidsplan staan onder meer de subsidies aan een aantal professionele organisaties. Enkele van deze organisaties zoals Lumens (maatschappelijk werk en schuldhulpverlening) en de LEVgroep (steunpunt Mantelzorg, Vrijwilligerssteunpunt) leveren een belangrijke bijdrage aan het functioneren van het CMD.

Verder bevat het subsidiebeleidsplan subsidies aan circa 65 plaatselijke organisaties die door de inzet van vele vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren aan het maatschappelijk leven van Son en Breugel. Het betreft onder meer koren, sportverenigingen, culturele organisaties en vrijwilligersorganisaties die zorgtaken vervullen.

Het subsidiebeleidsplan 2017 wordt op 29 november besproken in de commissie Burgerzaken. Alle organisaties die in het subsidiebeleidsplan 2017 zijn opgenomen, hebben dit onlangs toegezonden gekregen en kunnen hierop tot 25 november 2016 reageren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Samenleving, telefoon 0499 – 491 491.

 

Controlebericht NL-Alert

NL AlertOp maandag 5 december rond 12.00 uur verstuurt NL-Alert een nieuw controle-bericht. Het maakt niet uit waar je tijdens het testmoment in Nederland bent. Als jouw mobiele telefoon is ingesteld voor NL-Alert, ontvang je overal hetzelfde bericht.

Hoe werkt NL-Alert?

De overheid zendt een tekstbericht uit naar mobiele telefoons in de directe omgeving van een noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast. Dit is een techniek om tekstberichten uit te zenden naar mobiele telefoons via de zendmasten van alle providers. De werking hiervan is vergelijkbaar met een radiosignaal.

Je ontvangt hierdoor NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Je naam en telefoonnummer zijn niet nodig en blijven dus onbekend.

Hoe stel ik mijn mobiel in?

NL-Alert is standaard ingesteld op de meeste mobiele telefoons die in Nederland worden verkocht. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet je dit zelf doen. Ga daarvoor naar www.nl-alert.nl en stel je mobiel in.

 

Maatregelen tegen auto-inbraken Gentiaan succesvol

De maatregelen tegen de vele auto-inbraken in de Gentiaan lijken tot nu toe succesvol. Sinds oktober is er geen enkele auto meer opengebroken of is een poging daartoe geweest. De gemeente heeft waarschuwingsborden geplaatst aan beide toegangswegen van de wijk. Vervolgens hebben alle inwoners in die wijk een brief gehad van de politie en gemeente waarin alertheid werd gevraagd en bij onraad de politie te bellen. In de brief werden ook preventietips gegeven.

De politie heeft ook meerdere keren gericht op kritieke momenten toezicht gehouden in de wijk. Dat de inwoners alert zijn blijkt uit het feit dat er meldingen zijn gedaan van verdachte personen die zich in de wijk ophielden. Dit bleken toezichthoudende agenten van de politie te zijn.

We blijven waakzaam in héél Son en Breugel.

 

Wijzigingen dienstregeling openbaar vervoer

HermesMet ingang van 11 december 2016 wijzigt de dienstregeling van de bussen in Zuidoost Brabant. Reizigers krijgen te maken met nieuwe bussen, betere verbindingen, andere lijnnummers en gewijzigde routes met andere tijden. Bovendien krijgen reizigers te maken met een andere merknaam.

Bravo is de nieuwe naam voor het openbaar vervoer in Brabant. Bravo brengt je overal in Brabant. Betrouwbaar en comfortabel. Alles weten over reizen in Brabant? Ga dan naar www.bravo.info.

Op een aantal nieuwe verbindingen gaat Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) rijden. Op deze routes gaan de bussen vaker en sneller rijden. Bovendien worden op deze routes volledig elektrische 18 meter bussen ingezet. Daarnaast worden op de belangrijkste verbindingen in de regio nieuwe bussen ingezet met een extra hoog comfortniveau.

Deze grote verbeteringen zijn aangegrepen om de buslijnen logischer te nummeren. Een aantal buslijnen heeft daarom een ander lijnnummer gekregen:

 • De 100 reeks betreft lijnen die alleen in de spits rijden
 • De 200 reeks is voor de buurtbussen
 • De 300 reeks is voor de luxere streekbussen
 • De 400 reeks is voor het HOV met nieuwe elektrische 18 meter bussen
 • De 600 reeks betreft scholierenlijnen

Nieuwe dienstregeling voor Son en Breugel

 • HOV lijn 406 naar Ekkersrijt is nieuw. Deze lijn vervangt de oude lijn 11 en heeft dezelfde route en haltes.
 • Lijn 9 naar Ekkersrijt-Son en Breugel: Deze lijn rijdt vrijwel de gehele route van de oude lijn 109. In Son is de route wel gewijzigd, lijn 9 rijdt hier via de Amerikalaan in plaats van via de Gentiaanlaan.
 • De lijnnummers van de buurtbussen wijzigen. Alle buurtbussen krijgen een lijnnummer dat begint met een 2. Buurtbus 460 wordt dus buurtbus 260. Deze route blijft ongewijzigd.

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 28 november t/m 2 december 2016

Komende week wordt uw GFT (groen), papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

GFT Winterschema

De GFT-winterperiode (tweewekelijks ophalen in plaats van wekelijks) gaat in vanaf week 48 in. Dat wil zeggen dat na week 48 de groene bak geleegd wordt in de even weken 50, 52, 2, 4, 6, 8 en 10. Daarna wordt het wekelijkse schema hervat. Dit GFT-winterschema is ook opgenomen in De Afvalapp!

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 11 november 2016 – Ekkersrijt 3125, 5692 CD – aanbrengen scheidingswand (BOUWEN)
 • 13 november 2016 – Vlielandlaan 6, 5691 ZK – vergroten woonhuis met dakopbouw (BOUWEN)
 • 13 november 2016 – Waterjuffer 11, 5692 WV – bouwen schuur en overkapping (BOUWEN)
 • 16 november 2016 – Veerstraat 17, 5694 AA – tijdelijke opslag units (BOUWEN)
 • 16 november 2016 – Beekjuffer 24 (kavel B03) – oprichten woning (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 14 november 2016 Ekkersrijt 6050, 5692 GA – plaatsen reclame-uiting en het plaatsen van twee zuilen (BOUWEN)
 • 14 november 2016 Van Gentlaan veld – plaatsen prieel (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

 

Melding 12-dagenregeling café ’t Raadhuis

Het college heeft een melding ontvangen van café ’t Raadhuis in het kader van de 12 – dagenregeling. In de periode 22 december 2016 t/m 2 januari 2017 is het ’t Raadhuis toegestaan om op maximaal 9 dagen een hogere geluidsbelasting op de dichtstbijzijnde woning te produceren. Op deze dagen is het toegestaan om een langtijdgemiddelde geluidsbelasting van 50 dB(A) en een maximale belasting van 60 dB(A) te produceren.

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift opsturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play


Lees meer bekendmakingen van de gemeente

Post article

Post article