Search
Close this search box.

Bekendmakingen gemeente week 8

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de gemeentelijke bekendmakingen voor week 8 2016.

Mededelingen en berichten

Verbetering verkoop reststroken in de wijk Gentiaan

Het college gaat de informatievoorziening over de mogelijkheid tot aankopen van reststroken en mogelijkheden voor het gebruik van deze stroken verbeteren. Per wijk komt er een plattegrond waarop inwoners zien welke stroken in potentie gekocht kunnen worden en welke niet. Op dit moment loopt een eerste pilot met reststrokenverkoop in de wijk Gentiaan.

In eerste instantie was ervoor gekozen om pas te toetsen op mogelijkheden als er belangstelling voor een reststrook is. Dit blijkt in de praktijk lastig uitvoerbaar, omdat er per kavel advies van de diverse disciplines tegelijk is voor een integrale afweging.

Omdat er in de pilot in de Gentiaan aan de voorkant nog teveel onduidelijk is met betrekking tot verkoopbaarheid en gebruik van reststroken, ontwikkelt de gemeente per wijk een plattegrond waarop potentiële kopers meteen al kunnen zien of aankoop überhaupt tot de mogelijkheden behoort. De plattegrond voor de pilot in de Gentiaan komt binnenkort beschikbaar op de website van de gemeente.

Totdat deze kaart wordt gepubliceerd kunnen geïnteresseerden nu al hun belangstelling voor bepaalde reststroken in de Gentiaan kenbaar maken en zich voor informatie wenden tot de medewerkers van Intersolum, die voor deze taak in het gemeentehuis kantoor houden.

Ben alert op phishing!

Phishing (spreek uit als visj­ing) is een vorm van internetcriminaliteit waarbij criminelen vissen naar persoonlijke informatie via Internet. De slachtoffers worden vaak via een e­ mail benaderd. In de mail staat een link die het slachtoffer naar een valse website lokt. Een dergelijke e­ mail lijkt te komen van een betrouwbare instantie, bijvoorbeeld het CJIB, uw webwinkel, bank of creditcardmaatschappij. Het verzoek van de oplichter is meestal om ‘de inloggegevens te controleren’.

Wat gebeurt er als u op een link in een phishing e­mail klikt?

Wanneer u op zo’n link klikt, komt u terecht op een echt lijkende website. Via de website laat de oplichter u inloggen met uw inlognaam en wachtwoord of rekeningnummer. Hierdoor krijgt de oplichter uw persoonsgegevens in handen. Met alle gevolgen van dien! Het doel van de oplichter is bijvoorbeeld om met uw gegevens spullen te kopen en geld van uw rekening te halen.

Hoe herkent u een phishing e­mail? 

Een phishing e­mail is vaak moeilijk te herkennen. Toch zijn er kenmerken te noemen waaraan u een phishing e­mail kunt herkennen. Op onze website hebben we een aantal tips voor u op een rijtje gezet.

Wat kunt u doen als u een ‘verdachte’ e­mail ontvangt? 

Lijkt de e­mail te komen van een bekende onderneming zoals het CJIB, uw bank, Wehkamp of een creditcardmaatschappij? Neemt u dan contact op met het bedrijf en vraag of de e­mail daadwerkelijk van hen afkomstig is. Zo niet? Meld dan de klacht bij de betreffende onderneming. U kunt ook de klacht melden op de website www.fraudehelpdesk.nl/valse­ mail­melden.

Afvalverwerking

Ophaalschema 7 t/m 11 maart 2016

Komende week wordt uw rest (grijs), papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp! 

De app. is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in de Play­ of Appstore.

Verkiezingen

RECTIFICATIE

In de aankondiging van de stemlocaties voor het Referendum is een storende fout geslopen. Onderstaand vindt u de juiste locaties.

Waar kunt u stemmen 

Stemlokaalnummer Locatie Adres
1 Gemeentehuis Raadhuisplein 1
4 Basisschool De Bloktempel IJssellaan 6
9 Gemeenschapshuis De Boerderij Leeuwstraat 2

U kunt met een stempas overal binnen de gemeente stemmen. Hieronder vindt u een overzicht van alle stembureaus. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden en rolstoelers. De stemlokalen zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur.

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 18 februari 2016 – Walcherenlaan 20, 5691 ZV – realiseren aanbouw met veranda (BOUWEN)
  • 19 februari 2016 – Texellaan 33, 5691 ZL – plaatsen tuinhuisje (BOUWEN)
  • 22 februari 2016 – Stad van Gerwen 15, 5694 PB – asbestsanering (SLOPEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvragen liggen deze (concept)besluiten samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over de hierboven vermelde aanvragen kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Dienstverlening.

Ingetrokken omgevingsvergunning

De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door de aanvrager ingetrokken op:

  • 24 februari 2016 – Australiëlaan 11 – uitbreiden woonhuis (BOUWEN en AFWIJKEN REGELS RO)

Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 19 februari 2016 – Ardennenlaan 13, 5691 JN – realiseren schuifhek bij de oprit (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Voor de agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

Melding mobiel breken bouw­ en sloopafval

Op 15 januari jl. hebben we een melding ontvangen van Aannemingsbedrijf Van der Heijden Nistelrode B.V., Science Park Eindhoven 5006, 5692 EB Son en Breugel over mobiel breken bouw­ en sloopafval op grond van artikel 10.52 Wet milieubeheer. De breekwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de periode van 7 maart t/m 6 juni 2016.

Het Besluit mobiel breken bouw­ en sloopafval bevat voorschriften onder andere ter beperking van geluid­ en stofoverlast. Deze melding dient slechts ter kennisgeving. Het is niet mogelijk tegen deze melding bezwaar te maken.

Nadere inlichtingen 

Voor nadere inlichtingen kunt u tijdens werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur contact opnemen de heer A. Obbema, telefoonnummer (0499­) 491570.

 

Lees ook