Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 9

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de gemeentelijke bekendmakingen voor week 9 2016.

Mededelingen en berichten

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
17 maart 201620:00 uurRaadsvergaderingOpenbaar Raadzaal
19 maart 2016 Zie schemaLandelijke opschoondagOpenbaar Zie schema
23 maart 201620:00 uurAlzheimercafé B.O.S.Openbaar ’t Zand, Oirschot

Gemeenteraadsvergadering

Op donderdag 17 maart 2016 om 20.00 uur is er een openbare raadsvergadering in het gemeentehuis.

Agenda:

 •   Onderzoek geloofsbrief, toelating en beëdiging nieuw raadslid
 •   Vaststelling bestemmingsplan “Son Zuid; Hiva A”
 •   Vaststellen gewijzigde Gemeenschappelijke regeling WSD
 •   Kadernota’s gemeenschappelijke regelingen
 •   Subsidieverordening bijdrage zwemonderwijs
 •   Aanpassing huurprijs groenstroken
 •   Reactie op advies Werkplaats Wonen MRE
 •   Benoeming voorzitter commissie algemene zaken en (plv.) leden raadscommissies
 •   Benoeming lid Raadstafel21 Metropoolregio Eindhoven

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur & Organisatie, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt maximaal 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

Landelijke Opschoondag 2016

Op zaterdag 19 maart 2016 doet de gemeente Son en Breugel weer mee aan de Week van Nederland Schoon. Tijdens de Landelijke Opschoondag organiseren veel gemeenten samen met de inwoners acties om hun omgeving schoon te maken. Hoe meer gemeenten meedoen, hoe krachtiger het signaal naar de samenleving dat afval niet op straat hoort! In voorgaande jaren was het een groot succes.

Scholieren en college steken handen uit de mouwen
De opschoondag markeert het einde van een week vol activiteiten. In de week van 14 tot en met 18 maart gaan de meeste basisscholen hun schoolplein en de omgeving schoonmaken. Een vertegenwoordiging van het college van burgemeester en wethouders sluit op sommige scholen aan. Uitgerust met knijpers, handschoenen en vuilniszakken dragen de kinderen bij aan een schone omgeving.

Bewoners en gemeenteraad pakken wijken aan

Op zaterdag 19 maart 2016 gaan een aantal buurt­ en wijkverenigingen, Woonstichting `thuis, scouting en medewerkers van de gemeente Son en Breugel, waaronder gemeenteraadsleden aan de slag.
Om 09.30 uur gaan zij verspreid over de gemeente een aantal wijken schoonmaken.

Wij nodigen iedereen van harte uit om mee te doen.

Vanaf 11.30 uur is de gezamenlijke afsluiting bij de kiosk in het centrum. In Breugel wordt bij de Boerderij afgesloten. Na afloop zorgt de gemeente voor een warme versnapering voor de deelnemers.

Verzamelplaatsen voor de betreffende wijken:

BuurtbeheerOpkomstlocatieTijdstip
HoogstraatDe Bongerd09:30 uur
KanaalstraatKruisbeeld09:30 uur
KloosterstraatVoor perceel Kloosterdreef 1410:30 uur
CentrumKiosk09:30 uur
’t Harde VenHoek Europalaan/Rembrandstraat09:30 uur
SonniusparkHoek Libellenlaan, Vuurlibel en Keverlaan09:30 uur

Wilt u ook meedoen met uw straat of wijk, maar staat u niet op deze lijst? Meldt u dan even aan bij Paula Favier, telefoonnummer 0499­491491. Wij zorgen dan voor knijpers, handschoenen en vuilniszakken en een warme versnapering na afloop.

Landelijke Opschoondag 2016, u doet toch ook mee?

Alzheimercafé B.O.S. 23 maart 2016

Op woensdag 23 maart 2016 organiseert Alzheimer Café Best – Oirschot ­ Son en Breugel een avond met als thema: Veranderd gedrag bij dementie: sneller boos, “korter lontje”.

Als gevolg van dementie kan het doen en laten van iemand veranderen. Wanneer gedrag verandert, heeft dit zowel gevolgen voor de persoon met dementie zelf, als voor diens omgeving. Zeker als iemand boos wordt, kan dit moeilijk zijn. Vanavond geeft een gedragsdeskundige uitleg over veranderingen in gedrag en gaat in op situaties waarbij boosheid speelt. Hoe dit te voorkomen? En als het toch gebeurt, wat kun je dan het beste doen? Maar ook andersom; kunnen mantelzorgers voorkomen dat ze zelf boos worden op hun partner met dementie?

Het Alzheimer Café B.O.S. in Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. De toegang en het eerste kopje koffie/thee bij binnenkomst zijn gratis. Na elke pauze van het Alzheimer Café bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen.

Hondenoverlast

In vrijwel iedere gemeente is hondenoverlast één van de meest voorkomende ergernissen, en dan met name de hondenpoep. Zo ook in de gemeenten Son en Breugel en Nuenen. Wij gaan op het gebied van hondenoverlast projectmatig samenwerken met de gemeente Nuenen. Gedurende het project trekken de boa’s van deze gemeenten samen op. Hierdoor kunt u in de komende periode andere boa’s tegenkomen dan u gewend bent.

Het doel van dit project is om het hondenbeleid duidelijk te maken aan hondenbezitters, de hondenoverlast te verminderen en het meer zichtbaar aanwezig zijn van de boa’s. Tijdens het project wordt er onder andere gecontroleerd op het aanlijnen van een hond en het daadwerkelijk opruimen van hondenpoep.

In de komende periode wordt in beide gemeenten gecontroleerd op hondenoverlast. De boa’s wisselen elkaar af en komen zo in beide gemeenten te werken.

De regels voor honden (eigenaren)

In onze gemeente gelden verschillende regels als het gaat om het hebben van een hond. De regels over honden zijn:

 • U moet uw hond overal aanlijnen, In Son en Breugel zijn drie gebieden aangewezen waar uw hond wél los mag lopen:
  • het bosgebied tussen de Bestseweg en de Gentiaanlaan (o.a. Geuzenberg);
  • het buitengebied van Son (o.a. Sonniuswijk) Let op: Sonniuspark is niet langer buitengebied (behalve op de geluidswal);
  • het buitengebied van Breugel (o.a. Olen);
 • Op speelplaatsen, speelweiden, schoolterreinen, sportvelden en in zandbakken zijngeen honden toegestaan. U moet ervoor zorgen dat uw hond niet op deze plaatsenkomt, tenzij sprake is van een geleidehond of een sociale hulphond.
 • U moet uw hond voorzien van een halsband en een tatoeage of chip waaruit blijkt wiede eigenaar of houder is.
 • U moet ervoor zorgen dat uw hond niet poept op een openbare plaats. Als uw hondper ongeluk toch op een openbare plaats poept, binnen de bebouwde kom dan moet u dit zelf opruimen. Zorg er dus voor dat u altijd iets bij zich heeft, zoals een zakje of een poepschepje. De opruimplicht geldt niet als de hond in de goot van de weg poept en in de gebieden waar de hond mag loslopen.
 • Zakjes met hondenpoep dient u te deponeren in de gemeentelijke afvalbakken. Het is niet toegestaan om de (plastic) zakjes met hondenpoep te deponeren in de openbare ruimte (bijvoorbeeld in parken, plantsoenen en bossen).

Regelgeving

Wij vragen uw vriendelijk om bij het uitlaten van uw hond rekening te houden met deze regelgeving. Overtredingen die door de boa’s worden geconstateerd kunnen, zonder het geven van een waarschuwing, leiden tot een boete. De regelgeving is terug te vinden in artikel 2:62 en 2:63 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). U kunt deze vinden via www.overheid.nl.

Hebt u nog vragen of wilt u iets melden?

Als u vragen hebt over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (0499­491491. U kunt uw melding ook altijd kwijt in het klachten/meldingensysteem op onze website.

Afvalverwerking

Ophaalschema 14 t/m 18 maart 2016

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

De app is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in de Play­ of Appstore.

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

 • 2 maart 2016 Seinelaan 59, 5691 RA – vervangen schutting en plaatsen overkapping (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over de hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Dienstverlening.

Lees meer bekendmakingen van de gemeente