Zoek
Sluit dit zoekvak.

Berenschot geeft blik in de keuken van MFA aanbestedingstraject

Ons Son en Breugel doet gemeentelijke communicatie in de ban
Foto: Ons Son en Breugel

Er zijn diverse steekjes laten vallen in het aanbestedingsproces door diverse partijen, blijkt uit een rapport van Berenschot in opdracht van de gemeenteraad.

Het rapport, opgesteld door onderzoeksadviesbureau Berenschot, schetst een beeld over het aanbestedingstraject voor het MFA. De gemeente, de politieke partijen, het college en andere betrokken partijen zijn gehoord om er achter te komen hoe de plannen van HEVO in de openbaarheid konden komen. Het rapport delen we voor de overzichtelijkheid op in drie stukken: HEOV, de gemeente en Dorpsvisie.

HEVO

Het rapport laat zien dat HEVO, samen met enkele andere partijen, uitgenodigd was voor de aanbesteding voor het MFA. De door de gemeenteraad gestelde kaders moesten richting geven aan de potentiele bouwpartijen. HEVO stelde de gemeente de vraag of er al plannen voor de toekomst van het kerkgebouw waren, waarop de gemeente antwoordde dat “het uitgangspunt het doortrekken van de Kerkstraat is, en dat na gunning de alternatieven met en zonder kerk bekeken moeten worden.” Dit antwoord gaf HEVO het idee om met een alternatief plan te komen.

Toen het plan van HEVO aan het inkoopteam werd gepresenteerd, werd geconcludeerd dat HEVO zich niet aan de gegeven kaders had houden door geen nieuwbouwplan te presenteren. HEVO werd de volgende dag telefonisch door de concerninkoper van Bizob medegedeeld dat zij geen offerte meer hoefde te leveren en dat zij hun plan ook niet meer hoefde te presenteren aan het college. Het inkoopteam sprak dit tegen en gaf aan dat op basis van de gegeven score voor de eerste presentatie een tweede presentatie voor het college niet meer nodig was en dat zij zelf geen offerte meer uit hadden gebracht.

Dat HEVO een risico aangingen door af te wijken van de kaders, was voor hen en het inkoopteam duidelijk. HEVO was echter van mening dat er ruimte was voor een alternatieve blik op het MFA en dat het plan antwoord gaf de geluiden uit het dorp.

De gemeente

Het inkoopteam, bestaande uit wethouder Robert Visser, gemeentelijke ambtenaren en enkele andere betrokkenen, was gemoeid met de aanbestedingsprocedure. Het college en de gemeentesecretaris zouden betrokken worden in de uiteindelijke keuze, wat in het concept-gunningsleidraad voor de aanbestedingsprocedure niet meegenomen werd. Door onbekende redenen is in de definitieve versie het college wel meegenomen in de beoordeling. Er werd echter teruggegrepen naar de concept-gunningsleidraad, waardoor de burgemeester, de gemeentesecretaris en toenmalig wethouder John Frenken (mogelijk) buiten spel werden gezet.

Toen de eerste presentaties van de vier betrokken aanbestedingspartijen waren geweest, werd het college de winnaar medegedeeld door het inkoopteam. Een gang van zaken die de burgemeester en wethouder Frenken ontstemde, gezien zij ook betrokken zouden worden in het beoordelingsproces. De burgemeester besloot de tweede presentatieronde, waarvan HEVO al geen onderdeel meer van uitmaakte, niet bij te wonen. Wethouder Frenken besloot alleen de beoogde winnende partij bij te wonen. In de ogen van de burgemeester en wethouder Frenken was de beslissing toch al genomen door het stuurteam.

In de ogen van wethouder Visser hebben de twee collegeleden zich daarmee niet gehouden aan hun eigen besluit dat het college een rol heeft in de beoordeling. In de beleving van de gemeentesecretaris kon het college nog steeds een keuze maken en woonde hij de laatste presentaties nog wel bij. Wel werd iedereen ingelicht over het feit dat HEVO afgevallen was, zonder inhoudelijk in te gaan op de reden.

Dorpsvisie

Nadat HEVO afgevallen was als aanbestedingskandidaat, laaide de discussie in Son en Breugel over hergebruik van de kerk weer op. Het burgerinitiatief gaf HEVO een mogelijkheid om hun visie voor het MFA kracht bij te zetten. HEVO zag in Dorpsvisie een ideale partner, gezien zij voorstander waren van hergebruik van de kerk voor het MFA en stuurde de presentatie op via de website van Dorpsvisie. Na contact tussen fractievoorzitter Frans Meulenbroeks en HEVO werd de presentatie aangepast en door Dorpsvisie met toestemming van HEVO doorgestuurd naar de pers. Ook heeft HEVO de plannen aan het parochiebestuur toegestuurd, die verder niets met de informatie had gedaan.

Dorpsvisie heeft contact gehad met de pers, waarbij weekblad Forum een interview afnam. Tijdens het interview gaf Frans Meulenbroeks aan dat John Frenken (en mogelijk ook de burgemeester) niet op de hoogte was van de plannen van HEVO. Informatie uit het artikel van weekblad Forum bleken, hoewel feitelijk juist, niet afkomstig te zijn van (voormalig) leden van het college of Dorpsvisie.

Maar mocht HEVO deze plannen wel naar buiten brengen tijdens de standstill-periode? Het bedrijf is vrij om hun visie met derde te delen, maar had beter geen deels vertrouwelijke informatie naar buiten kunnen brengen. Door het publiceren van de plannen is het bedrijf onbedoeld het middelpunt geworden van een politieke discussie en zichzelf mogelijk uitgesloten van toekomstige aanbestedingsprocedures. Aan het einde van de streep was HEVO niet gebonden aan de vertrouwelijkheid. Dorpsvisie is als partij en vereniging niet gebonden aan vertrouwelijkheid tijdens de standstill-periode.

Uitkomst rapport Berenschot

Vanavond zal onderzoeker Ronald van der Mark van onderzoeksadviesbureau Berenschot zijn rapport presenteren. De gemeenteraad zal direct daarna vergaderen over de uitkomst van het rapport en de mogelijke gevolgen.


Lees ook