Zoek
Sluit dit zoekvak.

Best onderzoekt maatregelen tegen genomen besluit Terraweg

Bord met 'verboden voor vrachtwagens' langs de Terraweg, nabij A. Jansen B.V.
Foto: Ons Son en Breugel

De gemeente Best en de gemeente Son en Breugel worden het maar niet eens over de verkeersafhandeling op de Terraweg. De gemeente Best kijkt naar juridische stappen nu de gemeente Son en Breugel blijft bij haar standpunt.

De gemeenteraad van Son en Breugel herbevestigde recentelijk nog de beslissing om het vrachtverkeer van A. Jansen B.V. via de Terraweg in Best te laten verlopen. Dit was tegen het zere been van de gemeente Best. Volgens Best is de ontheffingstermijn voor de ontsluiting via de Terraweg al ruim 13 jaar verstreken. Zij benadrukken de noodzaak om de Terraweg af te sluiten volgens eerdere afspraken tussen het bedrijf en beide gemeentes.

Het idee dat de vervoersactiviteiten van Jansen BV met meer dan 65% zijn afgenomen, wordt in twijfel getrokken. In 2020 liet de gemeente Best een eigen verkeerstelling uitvoeren. Hierbij passeerden er dagelijks 672 voertuigen. Dit betreft 433 personenauto’s, 92 middelgrote voertuigen en 147 grote
voertuigen. Uit een extern onderzoek in opdracht van de gemeente Son en Breugel zouden het aantal verkeersbewegingen gedaald zijn naar 150 bewegingen per etmaal.

Juridische opties

In reactie op deze ontwikkelingen onderzoekt de gemeente Best samen met de afdeling Juridische Zaken de verschillende (juridische) opties om de permanente ontsluiting van de geschatte volgens de gemeente Best geschatte 40.000 vrachtwagens per jaar via de Terraweg te voorkomen. Er wordt ook nog steeds getracht om de buurgemeente Son en Breugel te bewegen tot naleving van eerder gemaakte afspraken, waarbij bestuurlijke trajecten en correspondentie in gang zijn gezet.

Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om de gemeente Son en Breugel eventueel financieel bij te laten dragen aan de aanleg en het onderhoud van infrastructuur. Denk daarbij aan onderhoud aan bermen en wegen, alsmede aan toekomstige noodzakelijke maatregelen voor wegkwaliteit en veiligheid van gebruikers. Bestuurlijke overleggen tussen de gemeenten en in het kader van de snelfietsroute F58 zullen hierbij van belang zijn. De snelfietsweg staat voor na 2026 op de agenda.