Bestuursrechter steekt geen stokje voor sloop kerk

De rechtbank van Den Bosch
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

De bestuursrechter kon niets betekenen voor de strijders tegen de sloop van de kerk, maar zij geven nog altijd niet op.

Drie partijen stonden vandaag voor bestuursrechter Maarten Verhoeven in ’s Hertogenbosch. Geit (Roelof) Emmery, Marianne van der Putte namens vereniging Vraag Zoekt Antwoord en Willy van Gorp spanden een zaak aan tegen de gemeente en de Heilige Oda parochie in een poging de Sint-Petrus’ Bandenkerk van de sloopkogel te redden. Om uiteenlopende redenen, van emotionele waarde tot bescherming van cultuur-historisch erfgoed en het gelopen proces. Enkele parochianen hadden de reis naar de rechtbank ook gemaakt om te horen wat de rechter vond van de zaak.

Met de uitspraak van de Raad van State in de zaak omtrent de monumentenstatus van de kerk in het achterhoofd boog de bestuursrechter zich over de procesgang rond de aankoop van de grond onder de kerk. De rechter zette daarom ook vraagtekens bij de manier waarop de koop van de grond onder de kerk tot stand is gekomen. Een weg bewandelen waarop de burger geen bezwaar kon maken tegen de beslissing verdiende geen schoonheidsprijs. “Het had anders kunnen lopen,” zei rechter Verhoeven. “Er had een besluit kunnen worden genomen omtrent de omgevingsvergunning van het MFA, waartegen u wel had kunnen procederen.” De sloop van de kerk uitstellen tot na de verkiezingen, wat Vraag Zoekt Antwoord graag zou willen zien, zou dan volgens de rechter wel de “ultieme vorm van democratie zijn”.

De rechter kon echter weinig met de klachten die bij hem neergelegd waren. De drie partijen vochten het raadsbesluit van 30 augustus 2017 voor het vaststellen van een budget voor de koop van de grond onder de kerk aan. Willy van Gorp en Marianne van der Putte van Vraag Zoekt Antwoord hebben hierop geen bezwaar gemaakt, wat in hun woorden volgens de gemeente niet zou kunnen. Geit Emmery had wel bezwaar gemaakt. De rechter gaf aan niet bevoegd te zijn om iets te vinden zonder het bezwaar van van Gorp en Vraag Zoekt Antwoord en dat het bezwaar van Emmery niet ontvankelijk zou worden verklaard. Er zat niets anders op dan geen voorlopige voorziening uit te schrijven om de sloop uit te stellen en gelijk te oordelen dat de gemeente en de parochie, die als ‘particulier’ een overeenkomst hebben gesloten, in het gelijk te stellen.

Ook de vleermuizen die aanhangig werden gemaakt in de zaak was een aspect waar de bestuursrechter niks mee kon. De provincie is hierin leidend. Omdat er nog geen formele uitspraak ligt vanuit de provincie over de aan- of afwezigheid van vleermuizen en de naleving van de strikte maatregelen die genomen moeten worden voor de beschermde dieren, kon de rechter niets. Ook was er niemand van de provincie aanwezig om zich te verdedigen.

Op advies van de rechter moet de zaak nu voorgelegd worden aan een civiele rechter, omdat de bestuursrechter formeel niets met de klachten van de drie partijen kon. Als de partijen niet over de “formele drempels” waren gekomen bij de gemeente, pas dan kon hij een mening vormen over de zaak. De civiele rechter kan volgens de rechter hierin wel een uitspraak doen. Geit Emmery liep dan ook vol goede moed de rechtszaal uit, ondanks zijn verlies. “Wordt vervolgd,” verkondigde Emmery tegen iedereen die hij tegen kwam en maakt zich op om vervolgstappen te nemen.

Deze nieuwe zaak bij de civiele rechter en de bevindingen van de provincie over de vleermuizen zijn de laatste strohalmen om het gebouw van de ondergang te redden.

Post article

Post article