“Bewoners Begoniastraat voelen zich genaaid” om gewijzigde plannen

Bouwlocatie De Nieuwe Vloed waar de bouwer toch starterswoningen wil bouwen aan de Begoniastraat
Foto: Ons Son en Breugel

Constant veranderende plannen, duurdere huizen en minder groen dan beoogd: er gaat veel mis bij de ontwikkeling van de Begoniastraat. En de buurt is het spuugzat.

De gemeenteraad hanteert het BOB-model: beeld, oordeel en besluit. De buurt keek echter vreemd op toen tussen de beeldvormende- en oordeelsvormende vergadering wijzigingen doorgevoerd in de plannen en trokken bij de gemeenteraad aan de bel. Huizen waren bij elkaar opgesteld 5,40 meter breder gemaakt, wat ten kostte is gegaan van groen.

De buurt is het complete bouwproject inmiddels zat. Vanaf het moment dat de bouwhekken verschenen, gaat het steeds mis. Mensen haken af, vooral zij in de buurt die op leeftijd zijn. Moegestreden. Zij voelen zich volgens Marianne van der Putte (Voor U) allerminst blij. “De bewoners van de Begoniastraat voelen zich genaaid,” waren haar stevige woorden. Woorden die zij formuleerde naar aanleiding van gesprekken met de buurt. “Maandenlang zijn zij wekelijks bij elkaar geweest, ook om frustraties te uiten en steun te zoeken bij elkaar.”

“Ongelofelijk achterbaks”

De huizen aan de Begoniastraat zouden in de oorspronkelijke plannen van negentien huizen een sociaal prijskaartje krijgen. Maar volgens Henk Hulsen (CDA) is sinds de keuze voor dertien woningen de verwachtte huizenprijs gestegen van 225.000 euro naar 300.000 euro. “De buurt moest iedere keer de verschillen gaan zoeken in de plannen, en dat is niet de gang van zaken.”

Eef van Turnhout (Dorpsbelang): “Er is volstrekt onbevoegd wijzigingen aangebracht in de plannen die niet waren afgesproken. Weg sociale karakter en het groen moet ongeveer 160 vierkante meter inleveren. Ongelofelijk achterbaks wat hier gebeurt.”

Kaders gevolgd

Marco Pulles (VVD) ziet een patroon in de bouwprojecten, die vallen onder de portefeuille van wethouder John Frenken (Dorpsvisie). Bij de Nachtegaallaan zou overeenstemming zijn met de buurt, maar de buurt ontkende. Bij de Ruysdaelstraat zou geen massastudie zijn gedaan, wat woonstichting ’thuis in een brief tegensprak. En nu wederom de Begoniastraat.

Remco Heeren (Dorpsvisie) en Joris van Dam (PvdA/GroenLinks) aten de soep minder heet. Zij zagen dat de kaders die de raad gesteld had gevolgd werden. Er zou tussen de twee plannen zelfs minder grond verkocht worden aan de initiatiefnemer (in maart 414 vierkante meter minder, nu 457 vierkante meter). Van Dam: “Dit is naar ons idee het plan waar de buurt om gevraagd heeft.” Veel wensen van de buurt zijn ook ingewilligd, zoals extra parkeerplaatsen, een buurttuin en groen.

Vertrouwen terugwinnen

John Frenken, die momenteel met dertien bouwprojecten bezig is, snapt het sentiment van de buurt. “Ik merk dat we het allemaal eens zijn dat dit traject geen schoonheidsprijs verdient. Daar is ook de ontwikkelaar het mee eens.” Frenken dacht dat het plan juichend zou worden ontvangen, maar leidde alleen maar tot frustratie bij de buurt. De wethouder vond het bewonderenswaardig dat de buurt gebruik hebben gemaakt van hun recht op burgerparticipatie om het traject voor iedereen tot een goed einde te brengen.

“Er is door de ontwikkelaar een participatietraject met een aantal buurtbewoners gelopen. Daar is keurig netjes verslagen van gemaakt. De ontwikkelaar erkent fouten. Maar het vertrouwen is daarmee niet terug, en dat is onderschreven.” De wensen van de buurt voor minder woningen, groen, een buurttuin en parkeerplaatsen zijn allemaal ingewilligd volgens de wethouder. Met meer handhaving en een serieuze blik op het groen in de buurt hoopt Frenken wat vertrouwen terug te winnen in het project, en wellicht zichzelf.

Post article

Post article