Bewoners De Klerkstraat mogen illegaal gebruikte tuingrond kopen

Huis aan de Klerkstraat in 't Harde Ven in Son
Foto: Ons Son en Breugel

Het is jarenlang onopgemerkt gebleven: het oneigenlijke gebruik van gemeentegrond in de De Klerkstraat. Maar bewoners mogen nu de grond van de gemeente kopen.

In 2016 werd het reststrokenbeleid door de gemeenteraad goedgekeurd. Mensen die gemeentegrond oneigenlijk in gebruik hadden moesten deze grond teruggeven. Er werd middels handhaving er op toegezien dat de gronden weer terug naar de gemeente gingen. De De Klerkstraat bleef echter buiten beeld.

Toen ontdekt werd dat de bewoners van De Klerkstraat 1 en 3 ook gemeentegrond oneigenlijk in gebruik hadden, werden echter geen handhavingstraject opgestart. In 2015 werd een hek geplaatst om de tuin van De Klerkstraat 1 in opdracht van de gemeente, de toenmalige tuin van de burgemeester. De buren op nummer 3 trokken het hekwerk door.

Een burger heeft in oktober 2019 de erfgrenzen laten controleren. De herwerken van De Klerkstraat 1 en 3 bleken 1,20 tot 1,25 meter van de perceelgrens af te liggen over een lengte van 30 meter volgens gegevens uit het kadaster. De gemeentegrond werd daarop door de gemeente teruggevorderd, zoals ook in andere soortgelijke situaties is Son en Breugel is gebeurd.

Hekwerk rondom De Klerkstraat 1

Wethouder Jan Boersma: “Op advies van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is in december 2015 een vergunning verleend voor een hekwerk rondom de woning van De Klerkstraat 1. Dit hekwerk is vervolgens in opdracht van de gemeente geplaatst waarbij de lijn werd aangehouden van de bestaande taxushaag. Deze taxushaag is gezet waar ooit betonnen paaltjes met draad stonden. De bewoners van nummer 3 hebben daarop aansluitend ook een erfafscheidingshekwerk geplaatst langs de betonnen paaltjes in het verlengde van het hekwerk van nummer 1.”

Volgens de gemeente is het onduidelijk wanneer het oneigenlijke gebruik begon, maar vermoedelijk begon dit al tussen 1962 en 1977. “Uit verklaringen van buurtbewoners blijkt dat het betreffende stuk gemeentegrond aan de achterzijde van de De Klerkstraat 1 en 3 in die periode al als tuin in gebruik was bij de toenmalige bewoners.”

De bewoners van De Klerkstraat 1 en 3 bestrijden het oneigenlijke gebruik van de grond en beroepen zich op verjaring. De claim zou volgens de wethouder Boersma mogelijk geen stand houden. Om de bewoners tegemoet te komen is de grond te koop aangeboden. “De gemeente vond het niet redelijk en billijk om het handhavingstraject te bewandelen.” Soortgelijke gevallen in de buurt krijgen dezelfde optie tot het kopen van de gemeentegrond voor 100 euro per vierkante meter.

Post article

Post article