Bezwaren woningen Houtens van tafel: “geen klassenmaatschappij”

Nieuwbouwhuizen Klein Stokland
Foto: Ons Son en Breugel

Sociale- en middeldure koopwoningen moeten in de buurt van vrijstaande woningen in de straat Houtens gebouwd kunnen worden. De commissie grondgebiedzaken wil bij nieuwbouw een gemêleerde samenstelling van woningen voor iedereen.

Omwonenden van het plangebied Houtens in ’t Zand waren niet blij met de bouwplannen. In het plangebied zijn door de ontwikkelaar veertien woningen met 27 parkeerplaatsen geprojecteerd: zeven sociale koopwoningen en zeven middeldure koopwoningen. De omwonenden van Houtens vinden onder andere dat de plannen hun verkeersluwe straat drukker zal maken, de waarde van hun woningen aanzienlijk zal dalen en de type woningen niet past in de omgeving. Goedkopere huizen in een straat met vrijstaande huizen zorgt ook voor een andere samenstelling van de buurt.

De leden van de commissie grondgebiedzaken waren een hele andere mening toebedeeld. Zij maakten gehakt van het idee dat de samenstelling van woningen niet past binnen het plangebied. “Dit is de verkeerde insteek van hoe wij in dit dorp met elkaar omgaan,” vond Remco Heeren (Dorpsvisie). Joris van Dam (PvdA/GroenLinks) wenste geen “klassenmaatschappij” in de hand te werken door het plan af te keuren. Ook de oppositie was tegen: Eef van Turnhout (Dorpsbelang) vond dat “iedereen recht heeft op een woning.” In Kaders Als Koers heeft de commissie eerder al besloten inbreidingslocaties gemêleerd samen te stellen.

De commissie is zich bewust dat de verkeersstromen toe zullen nemen, maar in mindere mate dan de buurt bang voor is. Wethouder John Frenken, die advies zocht naar aanleiding van de ontbrekende steun uit de buurt, kreeg huiswerk mee om dit te bekijken. Het plan geniet een brede steun van de commissie, waardoor het een kwestie van aftikken wordt in de gemeenteraad om de vervolgstappen in gang te zetten.

Post article

Post article