Binnenkort beschikbaar: 1000 zonnepanelen op andermans dak

Zonnepanelen op een duurzaam huis en een niet duurzaam huis
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

SonEnergie realiseert binnenkort 1000 zonnepanelen op het dak van pluimveehouderij Renders aan de Brouwerskampweg. Inwoners van Son en Breugel kunnen hierin participeren. Ideaal voor inwoners voor wie het niet mogelijk is om zonnepanelen op hun eigen dak te leggen. Zo kunnen alle inwoners van Son en Breugel duurzame energie opwekken.

Via de zogenaamde postcoderoosregeling krijgen deelnemers jaarlijks recht op de opbrengst van deze panelen. Dat wordt verrekend in de vorm van de teruggave van de energiebelasting. 

“Steeds meer inwoners van Son en Breugel realiseren zich dat zonne-energie niet alleen duurzaam is, maar ook een goede investering. Maar niet iedereen heeft een dak dat geschikt is voor de installatie van zonnepanelen. Bijvoorbeeld door een ongunstige ligging ten opzichte van de zon, door schaduw van bomen of misschien ligt het dak al vol panelen. Maar het kan ook zijn dat iemand het niet mooi vindt om zonnepanelen op het dak te hebben. Dan is deze manier ideaal,” aldus Marianne Wagemans, voorzitter van SonEnergie. 


Informatieavond

SonEnergie houdt op 14 en 28 oktober 2020 informatieavonden in het Vestzaktheater. Tijdens deze avond wordt uitgelegd wat de postcoderoosregeling inhoudt, hoe de nieuwe hiervoor opgerichte coöperatie Sonneroos 1 er uit zal zien en wat de participaties gaan kosten. Ook zal er in worden gegaan op het fenomeen coöperatie en het feit dat Sonneroos1 eigendom gaat zijn van burgers en niet van een commerciële partij.

Aanmelden

Vanwege de Corona-maatregelen is het verplicht om vooraf aan te melden via aanmeldingSonneroos1@sonenergie.nl onder vermelding van de gewenste datum. Het aantal deelnemers in de zaal is beperkt. Bij grote interesse organiseren we extra avonden. Mensen met gezondheids- of verkoudheidsklachten dienen uiteraard thuis te blijven. 

Digitale bijeenkomst

Met medewerking van Sonenbreugelverbindt, kan deze informatieavond ook via internet gevolgd worden via de website. Kijk voor meer informatie op www.sonenergie.nl

Post article

Post article