Search
Close this search box.

Bocht Afrikalaan bij SBC beetje veiliger dankzij jeugdgemeenteraad

Bocht Afrikalaan bij SBC weer een beetje veiliger dankzij jeugdgemeenteraad
Foto: Ons Son en Breugel

Met een bord en nieuwe belijning hoopt de jeugdgemeenteraad ongelukken in de Afrikalaan bij het parkeerterrein van SBC te voorkomen.

Milan Jansen (de Harlekijn), Hidde Dekkers (de Ruimte), Matt Philips (de Ruimte) en Aimee Lombarts (de Sonnewijzer) zagen in de bocht bij SBC in de Afrikalaan een onveilige situatie. Fietsers willen rechtdoor, langs basisschool de Ruimte, terwijl automobilisten rechtsaf slaan om gebruik te kunnen maken van het parkeerterrein van SBC. Hoewel het tot zover bekend niet tot ongelukken heeft geleid, heeft een enkel jeugdgemeenteraadslid het al bijna fout zien gaan.

Om de verkeerssituatie te verbeteren worden veranderingen doorgevoerd bij de bocht. Samen met wethouder Kees Vortman onthulden de jeugdgemeenteraadsleden een waarschuwingsbord om weggebruikers te attenderen op de situatie. Ook komt er, als de weersituatie het toestaat, belijning op de weg zodat het duidelijk wordt dat fietsers over kunnen steken om het fietspad te bereiken.

De oplossing is gekozen door de jeugdgemeenteraad tijdens hun vergadering van februari, na overleg met wethouder Vortman en ambtenaren. Ook zijn andere situaties onder de loep bij de jonge raadsleden, zoals de ovatonde en de Amerikalaan.