Zoek
Sluit dit zoekvak.

Boter bij de vis op de Dag van de Duurzaamheid

Roland Kleve vertrekt bij Bobbejaanland
Foto: Ons Son en Breugel

10 Oktober is de dag van de duurzaamheid. Een mooi moment om de plannen van de gemeente Son en Breugel bekend te maken. De gemeenteraad heeft de afgelopen week enkele reuzenstappen genomen op het gebied van duurzaamheid.

Het is de ambitie van de gemeente om de eigen organisatie in 2020 klimaatneutraal te maken en de gemeenschap van Son en Breugel in 2030. Deze en andere ambities heeft de raad vastgesteld in de beleidsnota ‘Duurzaamheid 2016-2020 met een doorkijk naar 2030’.

De gemeenteraad heeft meteen ook een aantal praktische besluiten genomen, waarmee duurzaamheid op de korte termijn nadrukkelijk op de kaart wordt gezet:

Verduurzamen openbare verlichting

De raad stelt een investeringskrediet van € 3.741.585,– beschikbaar voor het verduurzamen van de openbare verlichting in de gemeente. Deze ‘verledding’ van de openbare verlichting gaat straks hand in hand met een publiekscampagne, waarin ‘’groene afspraken” (greendeals) worden gesloten met particulieren, buurten en wijken om ook in huis ledverlichting te gebruiken en gemeenschappelijke regelingen om zelf energie op te wekken.

Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2022

De raad stelt ook het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2022 vast en de hemel- en grondwaterverordering 2016, die het onder andere mogelijk om het duurzaam afkoppelen van hemelwaterafvoer van de vuilwaterriolering zo nodig te verplichten.

Omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval

De raad stelt daarnaast een krediet van € 465.000 beschikbaar voor het invoeren van “omgekeerd inzamelen” in het afvalscheidingsprogramma in Son en Breugel. Omgekeerd inzamelen wordt gekenmerkt door het huis aan huis ophalen van herbruikbare afvalstromen als groente, fruit en tuinafval (GFT), plastic-metaal-drankenkartons (PMD) en papier en het door inwoners laten wegbrengen van restafval naar collectieve containers.


Lees meer over duurzaamheid


 Neem dan contact met ons op.