Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bouwplannen voor Ruysdaelstraat kunnen verder uitgewerkt worden

De fontein in de vijver aan de Europalaan met uitzicht op de Ruysdaelstraat en de Vijverberg
Foto: Ons Son en Breugel

Op de plek waar nu nog het voormalige gebouw van basisschool de Vijverberg staat aan de Ruysdaelstraat moet zo snel mogelijk 45 sociale huurwoningen verrijzen. Ondanks de valse start kan de gemeente, woonstichting ’thuis en stichting Doorpakken Wonen aan de slag met plannen maken voor de lap grond.

De gemeenteraad had twee beslissingen genomen: hoe de inbreiding in Son en Breugel er uit moet komen te zien (Kaders als koers) en de bouw van wooneenheden specifiek bestemd voor jongeren met een beperking op de Ruysdaelstraat. Met deze twee beslissingen in het achterhoofd is wethouder John Frenken op pad gegaan om hierin te voorzien. De voordehand liggende partner om deze sociale huurwoningen te bouwen was woonstichting ’thuis, die voortvarend aan de slag ging.

Tipje van de sluier

’thuis heeft zelf contact gezocht met Doorpakkers Wonen, die uiterst succesvol woningen voor jongeren met een zorgvraag wist te realiseren aan de Molenstraat en Heistraat. De ideale samenwerking om Son en Breugel te kunnen voorzien van woningen voor de zorgbehoevende woningzoekenden. ’thuis heeft na onderzoek maar liefst 45 woningen in beeld op de locatie Ruysdaelstraat: 20 kleine appartementen voor jonge zorgbehoevenden en 25 levensloopbestendige appartementen, geschikt voor iedere doelgroep/leeftijd. In een krant werd een klein tipje van de sluier opgelicht.

Dat deze informatie in een krant verscheen riep toch wel wat vragen op binnen de gecombineerde commissies grondgebiedzaken/burgerzaken en de buurt. Nog voordat de gemeenteraad op de hoogte was gesteld of de buurt bijgepraat kon worden werden zij geconfronteerd met het tipje. Frenken was ook niet op de hoogte en ‘not amused’ over deze gang van zaken. “Wij doen zaken met ’thuis en hebben hen gevraagd om met een plan te komen. Gaandeweg is ’thuis zelf in gesprek gegaan met Doorpakken en gaan communiceren. Daarbij zijn beelden naar buiten gebracht zonder ons daarvan op de hoogte te stellen. Dat ging te snel. Daar waren wij niet van gecharmeerd.”

“In gelul kan je niet wonen”

Ondanks de valse start zijn de gecombineerde commissies grondgebiedzaken/burgerzaken in gesprek gegaan over de plannen. Er was onduidelijkheid over de precieze opdracht die meegegeven was aan ’thuis. Dat mocht de pret dat er 45 kleine woningen gerealiseerd zouden kunnen worden niet drukken. Woningen die hard nodig zijn. Geoormerkte woningen in de vertrouwde omgeving van kwetsbare mensen die nu nergens terecht kunnen in Son en Breugel en anders mogelijk de regio in zouden verdwijnen. Woningen voor mensen die lang op de wachtlijst staan om een dak boven hun hoofd te krijgen.

Het liefst willen alle partijen morgen al de schop in de grond. Joris van Dam (PvdA/GroenLinks) haalde de woorden van PvdA partijgenoot Jan Schaefer van stal om deze vurige wens kracht bij te zetten: “In gelul kan je niet wonen.” Met de geïnventariseerde wensen en meningen van de commissieleden kan John Frenken samen met ’thuis en Doorpakken Wonen verder werken om met een onderbouwd plan te komen. Op de juiste manier, dus niet enkel het tipje van de sluier oplichten. Met tekeningen, burgerparticipatie, parkeeroplossingen, duurzaamheid en hoeveel groen er opgeofferd moet worden. Ook moet onderzocht gaan worden of er een erfpachtconstructie mogelijk is om de stichtingskosten te drukken voor ’thuis.