Burgemeester geeft “beginnersfout van ervaren bestuurder” om VTH toe

Provinciehuis Den Bosch
Foto: Wikipedia CC0
Nieuws

Met een nieuw plan van aanpak en beleidsplan voor vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) hoopt burgemeester Hans Gaillard het tij inzake de dreigende sancties van de provincie te kunnen keren. Maar niet voordat hij flink door het stof is gegaan bij zijn verantwoording aan de commissie algemene zaken.

De provincie Noord-Brabant dreigde met sancties op de zogenaamde interventieladder. Son en Breugel staat nu nog op de derde sport, maar zonder verbetering gaat de gemeente naar de vierde sport. Onbegrijpelijk, vond de commissie algemene zaken. Er gingen dertien maanden voorbij sinds de eerste brief van de provincie op 25 oktober 2018 op de mat viel. Het college heeft daar de gemeenteraad niet adequaat van op de hoogte gebracht en onvoldoende heeft betrokken in het proces.

De “sense of urgency” zoals de commissie algemene zaken het omschreef werd niet voldoende onderschreven. Niet tijdens de kadernota toen er gevraagd werd om meer geld voor VTH (vergunningen, toezicht en handhaving) en andere momenten. Dat terwijl de provincie brieven bleef sturen en er gesprekken werden gevoerd om verdere escalatie door de provincie te voorkomen. Dat de gemeenteraad er achter moest komen via de media achtte zij extra kwalijk.

Kwaliteit moet toenemen

Burgemeester Hans Gaillard erkende dat wat CDA liet opschrijven in het Eindhovens Dagblad omtrent de zaak. “Het is een beginnersfout van een zeer ervaren bestuurder, en dat spijt mij,” opteerde Gaillard. VTH valt onder zijn portefeuille, ook in de voorgaande collegeperiode waar de daling van kwaliteit volgens de VVD al in werd gezet. De burgemeester was naar eigen zegge meer gefocust op de inhoud dan om de procedure van de provincie. Binnen het college werd de problematiek onvoldoende gedeeld, maar er wordt groei waargenomen om elkaar scherp te houden.

Door in de begroting geld vrij te maken voor twee nieuwe personen op VTH, waarvan één voor een starter op de arbeidsmarkt, hoopt de burgemeester extra handjes te krijgen op de afdeling. Dit is volgens Hans Gaillard echter pas de eerste stap. Naast de kwantiteit moet ook de kwaliteit toenemen, waar de provincie om vraagt. In de kadernota van 2020 zal de burgemeester moeten komen met extra maatregelen.

Met het nieuwe plan van aanpak VTH en beleidsplan VTH hoopt burgemeester Hans Gaillard te voldoen aan de wensen van de provincie, zodat de daling op de interventieladder ingezet kan worden.

Post article

Post article