Zoek
Sluit dit zoekvak.

Burgerinitiatief voor behoud kerkgebouw krijgt unanieme steun

dorpsbelang dorpsvisie
Foto: Ons Son en Breugel

Alle partijen in de gemeenteraad staan achter het initiatief van Gerard Swinkels, hoewel iedereen een ‘ja, maar’ plaatst.

In totaal haalde initiatiefnemer Gerard Swinkels 1310 handtekeningen op om de gemeenteraad over te halen te onderzoeken of het kerkgebouw van Sint Petrus’ Bandenkerk aan het Kerkplein behouden kan blijven. De parochie wil van het kerkgebouw af, maar Swinkels ziet in het in zijn ogen monumentale gebouw een zeer geschikte locatie als MFA. Het pand kan tijdelijk (of permanent) omgebouwd worden tot MFA, om zo te zien of het concept slaagt voordat er een duur pand gebouwd wordt op de parkeerplaats.

In zijn betoog komt de visie van Gerard Swinkels nogmaals voorbij: ieder dorp heeft een kroeg en een kerk nodig. De kroeg is volop in aanbouw, maar de kerk gaat verdwijnen. De zaal was gevuld met sympathisanten om aan te horen hoe de gemeente om zou gaan met het burgerinitiatief.

Alle partijen in de gemeenteraad vonden dat een burgerinitiatief met ruim 1300 handtekeningen niet te negeren was en representatief zou zijn voor het hele dorp. Maar iedere partij had wel een kanttekening, zoals de mening van de parochie over de bestemming van het gebouw en grond, het nog altijd niet officieel aanbieden van het gebouw aan de gemeente en het ingeslagen traject voor het MFA dat hierdoor mogelijk vertraging oploopt. Om nog maar te zwijgen over de hoge kosten en tijdrovende onderzoeken die moeten worden gedaan om überhaupt er achter te komen of het idee uitvoerbaar is.

Het college stond open voor het idee voor een onderzoek, maar wil niet op de zaken vooruit lopen. Een onderzoek cq. quick scan zou op zijn minst op zijn plaats zijn, maar zonder steun van de parochie is tijd, geld en moeite steken in een onderzoek nutteloos. Het college neemt enkele weken de tijd om in overleg te treden met de parochie, zodat de mogelijkheden voor de koop dan wel bruikleen van het pand en de bestemming hiervan besproken kan worden. Op de achtergrond speelt ook de wisseling van de wacht bij het bisdom in Den Bosch mee, die een hele andere mening bedeeld is dan de vorige bisschop en de parochie.

Lees meer over het behoud van de Sint Petrus bandenkerk