Search
Close this search box.

Buurkracht brengt buurten voor energiebesparing bij elkaar

Buurkracht brengt buurten voor energiebesparing bij elkaar
Foto: Pexels CC0

De gemeenschap Son en Breugel heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelen. Al geruime tijd werkt de gemeente samen met lokale organisaties als Sonenbreugelverbindt en Sonenergie.

Deze organisaties helpen enorm om inwoners in de actiestand krijgen om zelf aan de slag te gaan. Buurkracht is een organisatie die ons ook hierbij kan helpen. Het bedrijf, gelinkt aan Enexis/Enpuls, begeleidt buurten bij het vormen van buurtteams en enthousiasmeren van de buurt.

Concreet gaat Buurkracht met buurtteams in Son en Breugel aan de slag om met elkaar energiebesparende maatregelen door te voeren. De gemeente reageert enthousiast op het idee, omdat Buurkrachtinwoners kan mobiliseren, de samenwerking in de buurt bevordert en inwoners samen concreet laat participeren.

Buurkracht gaat met de andere lokale partners Sonenbreugelverbindt en Sonenergie samen werken en sluit aan op de populariteit van zonnepanelen in het regionale zonnepanelenproject De Groene Zone. Hierdoor wordt de individuele inwoner beter en ruimer geïnformeerd en geadviseerd bij de eigen energietransitie. Bij het aanbod, bij keuzes, in begeleiding en bij schaalvoordelen die in samenwerking mogelijk te bereiken zijn.

Sonenbreugelverbindt helpt mee bij de promotie van een startbijeenkomst over Buurkracht en Sonenergie brengt specialistische kennis. Tijdens deze startbijeenkomst worden buurtteams gevormd van mensen die bij elkaar in de buurt wonen en gezamenlijk willen verduurzamen.

Buurkrachtfaciliteert en ondersteunt deze buurtteams. De kracht zit in het mobiliseren van inwoners, de samenwerking van buren onderling en wat daarbij komt kijken. Buurkracht heeft hiervoor een beproefde methode die zijn waarde in 300 buurten voor 13.000 buurtgenoten in het hele land heeft bewezen.

Op donderdag 13 september om 20.00 uurorganiseert Buurkrachteen startbijeenkomst voor Son en Breugel in De Bongerd.