CDA ziet lokaal genoeg kansen met Vereniging Nederland

F-toernooi, handbalplezier voor de allerkleinste sporters
Foto: Pixabay CC0

Het CDA is een landelijk initiatief gestart om vrijwilligers en verenigingen te ondersteunen: Vereniging Nederland. “Nederland is een echt verenigingsland,” zegt de partij. “Ons land telt ongeveer 150.000 verenigingen en maar liefst een op de drie Nederlanders is wekelijks actief in een vereniging.”

“Maar verenigingen hebben het moeilijk. Ze komen uit de coronacrisis, kampen met een tekort aan vrijwilligers en bestuursleden, ervaren regeldruk of maken hoge kosten voor bijvoorbeeld energie. Met als risico dat ze omvallen.”

Met Vereniging Nederland starten de Christen Democraten een landelijk meldpunt, worden er enquêtes verspreidt onder verenigingen, worden panels opgesteld en fysieke sessies in het land. Volgens fractieleider Mireille Bonnier van CDA Son en Breugel hebben ook verenigingen in Son en Breugel hier profijt van.

Problemen ophalen

“De campagne wordt begonnen met een enquête met het brede doel om de problemen onder verenigingen op te halen en een staat van het verenigingsleven in Nederland te krijgen. Met voldoende reacties in een gemeente worden er ook losse resultaten gemaakt per gemeente, waarmee wij vervolgens lokaal kunnen schakelen. Vandaar dat we hopen hier veel aandacht voor te krijgen en dat veel verenigingen de enquête willen gaan vullen. Daarmee wordt het voor ons ook makkelijker om zaken op de lokale agenda te zetten.“

“Naast de enquête openen we landelijk een meldpunt. Verenigingen die zich melden bij het meldpunt worden aan ons, de lokale afdeling, gekoppeld. Indien nodig kunnen wij dan hulp op landelijk niveau vragen. Niet alle vragen kunnen we waarmaken, maar soms is een luisterend oor al voldoende.”

Sportakkoord

Ook hoopt Bonnier dat er vertegenwoordigers uit Son en Breugel zich in willen zetten in de landelijke panels. “Mensen kunnen zich rechtstreeks aanmelden voor het panel. Bij voldoende lokale aanmeldingen kunnen we dit ook lokaal organiseren. Landelijk worden er nog fysieke sessies georganiseerd, maar ik zou het leuk vinden om dat lokaal naar ons toe te trekken.”

Met de campagne hoopt het CDA een steentje bij te kunnen dragen aan de lokale verenigingen en vrijwilligers in Son en Breugel. “Onze campagne is vooral gericht op de problemen waar verenigingen en vrijwilligers tegenwoordig tegenaan lopen. En met het weghalen of oplossen daarvan kunnen we misschien het lokaal sportakkoord weer ondersteunen.”

Flyer: CDA

Post article

Post article